Gå til indhold

ok 2018

Forlig kan være løftestang

Forbedret realløn, parallel lønudvikling, pulje til ligeløn og stop for forringelser af seniorordninger. Det er de væsentligste dele af det OK-forlig mellem Socialpædagogerne, alle andre LO-organisationer og Danske Regioner. Vores konfliktgrundlag er opfyldt, siger Benny Andersen.

25. april 2018

Artikel
philipdavali_180418_1219_9544.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Philip Davali

– Vi har forhandlet dag og nat. Vi har forhandlet mange timer. Og på et tidspunkt må man gøre regnebrættet op. Og når vi gør det op, så må jeg bare sige, at vi i nat har opnået et godt resultat. Vi har opnået at få indfriet det grundlag, vi varslede konflikt på.

Sådan siger forbundsformand Benny Andersen, efter at Socialpædagogerne sammen med FOA, HK Kommunal, 3F og alle andre LO-organisationer samt Dansk Socialrådgiverforening natten til onsdag indgik forlig med arbejdsgiverne på det regionale område.

Aftalen lyder på en økonomisk ramme på 8,1 pct., en afskaffelse af privatlønsværnet og dermed sikring af, at offentligt ansattes løn følger lønnen for private kolleger. Desuden er der sat stop for de varslede forringelser af seniorordningerne. Og så er der afsat en historisk og principielt vigtig pulje til kvindefagene.

– Vores hovedkrav og konfliktgrundlag var reallønudvikling og en parallel lønudvikling med det private. Det ville ikke være rigtigt at sende vores medlemmer og Danmark ud i en storkonflikt, når vi har fået opfyldt de krav, vi varslede konflikt på. Og hovedbestyrelsen hos Socialpædagogerne har givet mig et klart mandat til at indgå en aftale på det grundlag, siger han og fortsætter:

Jeg tror på, at en forhandlet løsning er den bedste løsning for medlemmerne og den danske fagbevægelse på sigt. Ikke en lammende konflikt og aftale dikteret ved lov.  Vi vil ikke kunne få et bedre resultat ved et lovindgreb.

At vi foreløbig har kunnet opnå det her resultat på det regionale område har kun været muligt på grund af de tusindvis af engagerede medlemmer og tillidsfolk, og jeg håber, I sammen med os fortsætter opbakningen, indtil alle er i hus.

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Vi står stadig sammen

Ud over at hovedkravet om reallønsstigninger og en parallel lønudvikling er sikret, har de faggrupper, der frygtede for deres spisepause, fået tilbudt samme ordning, som en stor del af LO-forbundene har og er tilfredse med.

– Førende arbejdsmarkedsjurister har forsikret os om, at spisepausen er en overenskomstmæssig rettighed. Den spisepause vi havde i går og i dag, den er også sikret i morgen, siger formanden.

Spørgsmålet om lærernes arbejdstid løftes ind i forhandlingerne på det kommunale område, der fortsætter i dag, onsdag. Benny Andersen hæfter sig ved, at lærerne har været i reelle forhandlinger om deres arbejdstid på det kommunale område.

– Dermed er solidaritetspagten overholdt på det regionale område. Og vi står sammen: Hvis der kommer konflikt på fx statens område, vil statsansatte socialpædagoger, HK’er, FOA’ere stadig gå i konflikt, selvom vi har indgået forlig på det regionale område, siger han.

LO-organisationerne og Dansk Socialrådgiverforbund har sikret, at de andre organisationer i FTF og AC kan tilslutte sig aftalen, hvis de ønsker det.

– Alle organisationer var enige om alle elementer, undtagen spisepausen, som vi mener, er sikret. Jeg har respekt for mine kolleger fra FTF og AC-organisationerne, som har vurderet tingene anderledes. De har sagt, at de vil sove på aftalen og vende tilbage, siger Benny Andersen.

Arbejdsgivere under pres

I dag fortsætter forhandlingerne på det kommunale område. Og Benny Andersen håber, at forliget på det regionale område kan blive en løftestang på både det kommunale og statslige område.

– At vi foreløbig har kunnet opnå det her resultat på det regionale område har kun været muligt på grund af de tusindvis af engagerede medlemmer og tillidsfolk, og jeg håber, I sammen med os fortsætter opbakningen, indtil alle er i hus, siger han.

Bliv medlem