Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

OK-forhandlinger

Offentligt ansatte socialpædagoger skal have ny overenskomst, og Socialpædagogernes krav til forhandlingerne i 2018 vil være medlemmernes krav. For det er dit arbejdsliv, overenskomsten handler om.

Konfliktvejledning

Vejledning til medlemmer ansat på arbejdspladser, som bliver omfattet af en strejke varslet og iværksat af forbundet eller lockout varslet og iværksat af arbejdsgiverne i forbindelse med en eventuel konflikt.

Læs mere

OK-kravene

Her kan du se de såkaldte kravsbreve, hvor Socialpædagogerne og Forhandlingsfællesskabet på den ene side og arbejdsgiverne på den anden fremlægger deres krav til modparten.

Kravene er desuden blevet præsenteret på en række møder mellem parterne.

Desuden kan du se den forhandlingsbegæring, som Socialpædagogerne har sendt til KL for at sætte gang i forhandlinger om en overenskomst for familieplejere.

Kravsbrevene er tilgængelig som pdf-filer.

Hør 6 medlemmers ønsker til den nye overenskomst

Hvad handler overenskomsten om?

Løn

Lønnen er en af overenskomstens grundsten, og en stigning i reallønnen er som oftest blandt kravene fra Socialpædagogerne. Læs interview med formand Benny Andersen om, hvordan han vil arbejde for højere løn til medlemmerne.

Læs mere om løn:

Ja, vi skal have mere i løn

Pension

I dag er pensionsprocenten op 14 %, men skal socialpædagoger have mere i arbejdsgiverbetalt pension? I dag udløser genetillæg for forskudt arbejde ikke pension, men omvendt betyder modregningen i folkepension, at en stor gruppe socialpædagoger ikke får hele sin opsparing udbetalt.

Læs mere om pension for forskudt arbejde: Aftenarbejdet udhuler pensionen

Læs mere om modregning i pensionen og fritvalgsordninger: Frit valg? Farvel til fællesskabet?

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for et godt arbejdsliv. Hvordan skal Socialpædagogerne arbejde for, at især det psykiske arbejdsmiljø bliver forbedret? Parterne har i fællesskab finansieret arbejdsmiljø-projekter, er det vejen at gå i fremtiden?

Læs mere om arbejdsmiljø:

Arbejdsmiljø: Fortsæt de gode takter

Det har været en øjenåbner

Vi har fået konkrete redskaber

Frit valg? Farvel til fællesskabet?

Efteruddannelse

Socialpædagogerne er flittige brugere af både de regionale og kommunale kompetencefonde, som er finansieret af en overenskomstaftalt pulje, som både Socialpædagogerne og arbejdsgiverne putter penge i. Men skal der afsættes flere penge til den fælles pulje? Og skal kriterierne udvides for hvilke uddannelser, medlemmerne får støtte til – eller burde efteruddannelse være et arbejdsgiveransvar?

Læs mere om efteruddannelse:

Guide til efteruddannelse

Hver anden har været af sted for nylig

Viden om demens åbner døre

Nu ved jeg, hvorfor det virker

Faglig udvikling for borgernes skyld

Større gennemslagskraft

Opdaterede medarbejdere, tak

Indflydelse på arbejdspladsen

At blive hørt og inddraget på sin arbejdsplads er vigtigt for trivslen, hvordan kan Socialpædagogerne i overenskomsten sikre mest mulig medinddragelse til både den enkelte socialpædagog i tilrettelæggelsen af arbejdet, men også til tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten i TRIO’en?


Frit valg

Byg din egen overenskomst og vælg selv, om du vil have mere pension, ferie eller løn. Skal socialpædagogerne følge det private område og have en fritvalgskonto i overenskomsten?

Læs mere om frit valg:

Frit valg? Farvel til fællesskabet?

Hvad ville du bruge en fritvalgskonto til? Hør tre medlemmers ønsker:

Lene Trærup, socialpædagog i Viborg Kommune

Jørgen Overby, socialpædagog i Ikast-Brande Kommune

Edel Jepsen, socialpædagog i Skive Kommune

Ligeløn

Kvindefag som socialpædagoger får mindre i løn end typiske mandefag. Med ligelønsloven burde det ikke ske, men bør arbejdsmarkedets parter finde en fælles løsning, så nogle lønmodtagergrupper må takke nej til lønstigninger for at få kvindefagene løftet? Eller er løsningen en central ligelønspulje, som Christiansborg bør finansiere?

TR-rettigheder

Mange socialpædagogiske arbejdspladser er splittet op mellem flere matrikler, men har kun én tillidsrepræsentant, og det kan forringe medlemmernes kontakt. Bør medarbejderne på hver fysisk arbejdsplads have ret til sin egen tillidsrepræsentant – og hvor meget skal Socialpædagogerne ’betale’ til arbejdsgiverne i en forhandling for den rettighed?

Arbejdstid

Kommunalt ansatte socialpædagoger fik ny arbejdstidsaftale ved sidste overenskomst, mens regionalt ansatte socialpædagogers arbejdstid ikke er reguleret i mange år. Men skal en ny arbejdstidsaftale ligne socialpædagogernes på det kommunale område, eller skal de regionalt ansatte matche de andre regionalt ansatte som fx sygeplejersker og SOSU’er?

Lokalløn

En mindre procentdel af socialpædagogers løn forhandles af din tillidsrepræsentant i den såkaldte lokalløn – ordningen sikrer lokal medbestemmelse, men trænger den til en modernisering?

Efteruddannelse til ledere

Socialpædagogiske ledere, som er medlem af Socialpædagogerne, kan i dag ikke få nogen økonomisk støtte til efteruddannelse, ligesom alle andre socialpædagoger har muligheden for. Bør lederne tilgodeses ved en kompetencefond betalt af begge parter til at styrke offentlig ledelse?


TIDSPLAN FOR OK-FORHANDLINGERNE

Køreplanen for de igangværende OK-forhandlinger bliver løbende justeret.

Mellem de politiske forhandlinger ved ’det store bord’ er der parallelt løbende kontakter og forberedende arbejde mellem parternes embedsmænd, ligesom de enkelte organisationer forhandler løbende.

De indtil videre kendte datoer er:

28. februar: Alle forhandlingerne mellem KL og Regionerne på den ene side og Forhandlingsfællesskabet og dets organisationer på den anden forventes afsluttet. Er det ikke sket, #kan# der varsles konflikt fra 1. april.

13. marts: TR-stormøde om OK-resultatet afholdes i Odense

Uge 11-12: Urafstemning om OK-resultatet

28. marts: Socialpædagogernes hovedbestyrelse godkender afstemningsresultatet.

1. april: Såfremt de godkendes af parterne, træder de nye overenskomster i kraft.