Gå til indhold

ok 2018

10.380 TR'er samlet til historisk stormøde

Sammenholdet og kampgejsten er ikke til at tage fejl af. Mere end 10.000 tillidsrepræsentanter på tværs af forbund – heriblandt også socialpædagoger – samles torsdag under de røde faner til historisk stormøde i Fredericia

22. marts 2018

Artikel
IMG_3603_skåret.jpg

Forfattere: Lea Holtze og Kit Lindhardt

De røde faner vajede i vinden. Og socialpædagoger iført t-shirts med teksten ’NEJ til kriseoverenskomst, JA til reallønsfremgang’ stod klar i indgangen og klappede de tusindvis af tillidsrepræsentanter ind i messecentret i Fredericia torsdag til det historisk store TR-stormøde om konflikt.

– Vi er så mange. Ryk sammen, så der kan blive plads til alle, lød meldingen fra scenen, hvorefter Flemming Winther, chefforhandler på det statslige område, tog ordet:

– Det er stort at stå her i dag sammen med over 10.000 tillidsfolk på tværs af fag, sektorer og uddannelser. Ved at I kommer rejsende fra hele landet viser I, hvor mangfoldig den offentlige sektor er, og hvor stærkt vores sammenhold er, når vi siger, at vi ønsker en aftale og en løsning for alle. En løsning til gavn for både de offentlige ansatte og de borgere og virksomheder, der hver dag har glæde af en velfungerende offentlig sektor. Vi står sammen på tværs af fag og faglige organisationer, fordi vores fællesskab, vilkår og værdier er under pres, sagde Flemming Winther og blev mødt af bragende bifald.

Villy Nielsen, TR i Syddjurs Kommune, Kreds Østjylland

Hvorfor deltager du i stormødet

Jeg er her, fordi jeg synes det er vigtigt at stå sammen, og jeg kan mærke, at det er nu, det gælder. Lærerne har i fem år arbejdet uden overenskomst, men efter en lov, og det er jo ikke det, den danske model går ud på. Den handler om, at man i fællesskab forhandler sig frem til, hvordan tingene skal være fremover. Det vil jeg gerne støtte op om. Det er så fedt at se, at vi holder sammen på tværs af alle forbund – vi taler samme sprog og har samme retning.

Hvad betyder det for dig, at I er så mange her?

Det gør, at der er en fællesskabsfølelse, og det viser, at selvom vi kommer fra forskellige områder, så er vi sammen om at ville bevare den danske model og kæmpe for, at vi i det offentlige kan følge lønningerne på det private område.

Hvad håber du på at få med hjem?  

Min arbejdsplads er ikke udtaget til strejke eller ramt af lockout, men mine kolleger har stadig mange spørgsmål til konflikten, og jeg håber at kunne give dem nogle klarere svar, når de spørger, hvorfor vi gør som vi gør, og hvad der skal komme ud af konflikten. Det er vigtigt for holdningen til konflikten, at folk er ordentligt orienteret.

Vi mener det – og vi er mange, der mener det.

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Skulder ved skulder
Anledningen til stormødet er sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne på det offentlige område og den forestående konflikt mellem arbejdstagerne og arbejdsgiverne.

Og i alt tog 10.380 tillidsrepræsentanter – heriblandt 370 socialpædagoger – turen til Fredericia, for at stå sammen med tillidsrepræsentanter fra de andre forbund – heriblandt forbundsformand Benny Andersen.

– Det her bliver jo på alle måder en historisk dag – den største forsamling af tillidsfolk nogensinde samlet i Europa. Derfor er jeg også glad for, at så mange socialpædagoger er med. For det er nu, vi skal vise styrken ved, at vi står skulder ved skulder med de øvrige fagforbund. Og det er nu, vi skal vise, at vi mener det, når vi siger, at vi vil have reallønsfremgang og en lønudvikling parallelt med det private, sagde han ved mødets begyndelse.

Vi mener det
Interessen for TR-stormødet har været så stor, at tilmeldingssystemet har været ved at brænde sammen, så arrangørerne i stedet måtte registrere tilmeldingerne manuelt.

Bord efter bord i uendelige rækker bugtede sig ned gennem den gigantiske sal. Rundt om bordene sad tillidsrepræsentanterne – ikke placeret efter faggruppe, men efter hvor de kommer fra i landet, så de kunne arrangere aktiviteter på tværs af forbund efter stormødet. Og programmet bød både på taler, paneldebat og planlægning af aktiviteter og happenings.

For Benny Andersen at se har stormødet værdi på mange forskellige planer:

– Dels får vi sendt et signal om, at vi mener det – og at vi er mange, der mener det. Samtidig vender vi forhåbentlig hjem i eftermiddag med gejst, inspiration og trygheden i at vide, at vi er mange, der kæmper for det samme.

Linda Holst, FTR i Sønderborg Kommune, Kreds Sydjylland

Hvorfor deltager du i stormødet?

For at vise, at vi står sammen og tror på, at der skal findes en løsning for alle. Vi er rigtig mange, der gerne vil det her. Selvfølgelig håber vi på en forhandlet løsning. Men som det ser ud lige nu, så ruster vi os til konflikt og til at stå sammen skulder ved skulder.

Hvad betyder det for dig, at I er så mange tusinde offentligt ansatte, der står sammen?

Det betyder meget, at vi er så mange, der er klar til at stå fast på en reallønsstigning, som er parallel med det private arbejdsmarked. Selvom det måske i sidste ende drejer sig om nogle få hundrede kroner, så er det værd at vise, at vi står fast på, at vi vil have nogle ordentlige vilkår for offentligt ansatte.

Hvad håber du på at få med hjem?  

Jeg fik gåsehud, da jeg kom. Man bliver tændt af den energi, der er her. Og jeg håber på, at jeg kan bringe den gejst, det engagement og den solidaritet, der er her, med hjem til kollegerne på arbejdspladserne.

Flere gange i løbet af stormødet opfordrede både tillidsrepræsentanter og fagforeningsformænd deltagerne til at tage kampgejsten fra mødet med videre ud i landet – og lade den vokse sig stor under konflikt.

Blandt andre holdt fællestillidsrepræsentant for sceneteknikkerne i København, Nikolaj Bentsen fra 3F, noget af en brandtale for alle de fremmødte.

– Vi fornemmer tydeligt, at om du er håndværker, pædagog, sygeplejerske, HK’er eller noget andet, så er der et sammenhold og en enorm respekt for hinanden og hinandens overenskomster, sagde han og fortsatte:

– Vi skal blive flere, vi skal være synlige, og vi skal øge presset. Vi skal skrive så mange læserbreve til aviserne, at der slet ikke er plads til boligannoncerne. Om man går til højre eller venstre på det lokale torv, skal man rende ind i en pædagog med et papskilt eller en sygeplejerske med en kop kaffe, som er klar til at snakkeom den offentlige sektor. Vi har allerede en fornem opbakning derude. Mon ikke det er fordi, vores krav er rimelige? Vi står skulder ved skulder med danskerne i ryggen, og så vinder vi det her, sagde han og modtog et bragende bifald fra den store sal.

Kamilla Joo Jørgensen, TR i Storkøbenhavn

Hvorfor deltager du i stormødet?

Jeg er her for at suge til mig af den fantastiske fællesskabsstemning og kampånd og tage det hele med hjem til mine kolleger, så de kan se, at de ikke står alene i det her. Jeg arbejder på Kofoeds Skole på en statslig overenskomst. Vi føler os ret marginaliserede som socialpædagoger på statens område, så vi håber, at parterne ved forhandlingsbordet husker os og kender vores udfordringer. Vi har en lav grundløn og stiger ikke i løn med årene, fordi vi selv skal forhandle kvalifikationsløn hjem. Men modellen fungerer ikke. Vi ønsker en løntrinsmodel, så vi bliver ligestillet med de kommunalansatte i lignende stillinger.

Hvad betyder det for dig, at I er så mange her?

Det er jo noget, der får hårene til at rejse sig og kan bringe en tåre frem i øjenkrogen, hvis man er lidt til den sentimentale side. Det er den der solidaritetsfølelse. Det bliver meget tydeligt, at det ikke kun er en lille flok socialpædagoger, men at der er så mange fra forskellige faggrupper, der er fælles om det her.

Hvad håber du på at få med hjem?  

Jeg håber på at få nogle gode aktivismenetværk, som vi kan bruge til noget, når strejken og lockouten ruller. Så håber jeg på, at vi kan få hjulpet nogle af TR-kollegerne på de arbejdspladser, hvor alle er udtaget til nødberedskab, til hvordan de kan aktivere deres medlemmer, når de får fri fra arbejde.

Også Dennis Kristensen, formand for FOA, fik et larmende bifald, da han sagde:

– Det er fantastisk at se ud over den her forsamling og vide, at hver tillidsrepræsentant repræsenterer et antal medlemmer, som kan gå ud og vise fanerne og være med til at tage snakken med danskerne. Den her kamp vindes ikke på penge, men på den offentlige mening.

Flemming Winther sagde ligeledes, at lønmodtagerne nu skal ud og vinde befolkningens hjerter ved at være til stede og synlige:

– Vi skal mødes ude på gaderne i de danske byer og få den her forsamling til at virke lille i forhold til, når vi mødes her.

Dorthe Christensen, TR, Kreds Midt- og Vestjylland

Hvorfor deltager du i stormødet?

Det gør jeg, fordi det er en rigtig vigtig sag. Faktisk er det et historisk øjeblik, at vi er så mange fagforeninger, der bakker hinanden op i, at vi skal have en reallønsfremgang, og at grænsen er nået. Det vil jeg gerne være en del af og bidrage til.

Hvad betyder det for dig, at I er så mange tusinde offentligt ansatte, der står sammen?

Når jeg tænker på det, får jeg gåsehud og bliver stolt af mit fag og af den danske model. Og det er fuldstændig lige meget om man er tillidsrepræsentant eller menig medarbejder, og hvilken faggruppe man hører til – vi kan alle sammen byde ind og gøre en forskel.

Hvad håber du på at få med hjem?  

Jeg fortæller om mine oplevelser og håber at kunne smitte mine kolleger hjemme på arbejdspladserne med den kampgejst, der er her. Jeg har taget billeder og optaget video, som jeg sender rundt til dem, så de kan få en fornemmelse af, hvad der er gang i.

Bliv medlem