Gå til indhold

OK2018

Til TR: De næste skridt i OK-forløbet

Overenskomstforhandlingerne med både staten, kommuner og regioner er brudt sammen, og dermed er en storkonflikt rykket endnu tættere på. Se her, hvad der skal ske nu, og hvordan du skal forholde dig som TR under konflikt.

28. februar 2018

Artikel
OK-logoB.jpg

Forfattere: Malene Dreyer, Kit Lindhardt og Jens Nielsen

Foto: Socialpædagogerne

De aktuelle sammenbrud i OK-forhandlingerne betyder, at vi forbereder os på en konflikt på det offentlige arbejdsmarked – enten strejke eller lockout. Det er endnu ikke sikkert, at der kommer en konflikt. Meget kan nå at ændre sig endnu. Bliv klogere på forskellige scenarier og din rolle som TR her.

Hvad skal der ske nu?
I den kommende uge mødes lønmodtagerorganisationerne – herunder Socialpædagogerne – for at træffe beslutning om at afsende konfliktvarsel. Ifølge reglerne kan strejken først begynde tidligst fire uger efter udsendelsen af konfliktvarsel. Og først når den gamle overenskomst er udløbet 31. marts, kan konflikten begynde.

Efter udsendelsen af konfliktvarsel vil parterne blive indkaldt til møde i den såkaldte forligsinstitution, hvor en mægler, også kaldet forligsmanden, vil forsøge at få parterne til at nå til enighed. Forligsmanden har ret til at udskyde den varslede konflikt i 2 x 14 dage. Sker det, kan en eventuel konflikt begynde omkring 1. maj 2018.

Nikker parternes forhandlere ja til en mæglingsskitse fra forligsmanden, sendes den til afstemning hos organisationerne.

Så snart vi ved, hvad der kommer til at ske, får du nærmere besked. Du vil også blive holdt løbende opdateret via OK-orienteringer på mail.

Se en tidslinje over forløbet her.

Bliver min arbejdsplads berørt?
Din arbejdsplads kan blive berørt af konflikten, både i tilfælde af strejke og lockout. Hvis Socialpædagogerne varsler strejke, er det 10 pct. af medlemmerne, som udtages. Langt de fleste medlemmer berøres derfor ikke direkte. Hvis arbejdsgiverne varsler lockout, vil vi først få at vide umiddelbart inden konflikten, hvor mange og hvem det vil berøre.

Hvis din arbejdsplads bliver berørt af konflikten, får du direkte besked af din kreds. Det vil blive meldt ud, hvem der udtages til konflikt, når der er afsendt et konfliktvarsel. 

Det er ikke alle medarbejdere på en arbejdsplads, der bliver udtaget til strejke. Der vil blive udvalgt et nødberedskab, så borgernes helbred ikke forværres på grund af strejken. Det samme vil ske under lockout.

Din rolle som TR under en konflikt
Hvis der kommer konflikt, bliver din funktion som bindeled mellem medlemmerne og Socialpædagogerne særligt relevant. Socialpædagogerne vil give dig direkte besked og være i tæt kontakt med dig, hvis din arbejdsplads bliver omfattet af enten strejke eller lockout.

Hvis din arbejdsplads bliver berørt, kan du forvente, at der bliver en række aktiviteter for hele det konfliktramte område, som du skal motivere medlemmerne til at deltage i.

Du vil sandsynligvis komme til at arbejde sammen med andre tillidsrepræsentant-kolleger – bl.a. i det lokale netværk om lokale aktiviteter, der skal synliggøre konflikten for omverdenen og sikre befolkningens opbakning til konflikten. Du skal være i kontakt med medlemmerne og være med til at sikre, at de deltager i de aktiviteter, der lægges op til; det være sig både lokale aktiviteter og aktiviteter på lokalt eller landsdækkende niveau.

Alt det vil du høre meget mere om senere.

Fejlorganiserede eller ikke-organiserede medlemmer
Ikke-medlemmer har ikke ret til konfliktunderstøttelse eller anden hjælp under en konflikt.

Ikke-medlemmer udtages ikke til strejke, men de kan godt blive ramt af lockout, og i så fald er der ingen hjælp at hente fra forbundet. De kan heller ikke deltage i de strejkendes arrangementer mv.

Man skal have været medlem i minimum seks måneder, før konflikten træder i kraft, for at kunne få konfliktunderstøttelse. Det vil sige, at hvis konflikten begynder 1. maj, skal man have været medlem siden 1. november og så fremdeles.

Der skal være en god grund til, at man kan få dispensation for dette krav. En god grund er, hvis man først har fået arbejde på Socialpædagogernes område for mindre end et halvt år siden.

Hvis du arbejder på Socialpædagogernes område og af en eller anden grund er fejlplaceret i fx BUPL eller FOA, så skal du hurtigst muligt melde dig ind i Socialpædagogerne via sl.dk/bliv-medlem eller kontakte medlemsteamet på: 7248 6030 for at blive overflyttet til Socialpædagogerne. Men det er et krav, at du er medlem af en anden overenskomstbærende fagforening. (Hvis du er medlem af KRIFA, Det faglige hus eller slet ikke nogen fagforening, kan du ikke på nuværende tidspunkt melde dig ind og så få konfliktunderstøttelse fra Socialpædagogerne).

Hvad hvis... under konflikt
Medlemmerne har allerede nu mange spørgsmål til deres forhold – rettigheder og pligter – under en eventuel kommende konflikt. Socialpædagogerne har samlet svarene på de mest almindelige spørgsmål i Konfliktens ABC. Sæt dig ind i ABC´en og hjælp dine kolleger med at få afklaret deres tvivl og spørgsmål, eller henvis medlemmerne til kredsen, som er klar til at rådgive dig og de enkelte medlemmer.  

TR-stormøde 13. marts
13. marts vil der blive afholdt et stormøde om overenskomstforhandlingerne for alle tillidsrepræsentanter på det offentlige område. Læs mere her.

Konflikt-hotline
1. marts åbner en konflikt-hotline, som medlemmer kan ringe til med spørgsmål vedrørende konflikt. Tlf, 72486080.

Bliv medlem