Gå til indhold

Vold på arbejdspladsen

Socialpædagog vinder sag om vold

I 2012 blev en socialpædagog overfaldet i arbejdstiden. Men da det ikke blev politianmeldt inden 72 timer, afviste Erstatningsnævnet sagen. Det var forkert, har landsretten fastslået i en principiel afgørelse

5. september 2017

Artikel
CB_1128x600_retssal.jpg

Forfatter: Kit Lindhardt

Foto: Colourbox

Hvis du bliver udsat for vold i forbindelse med dit arbejde som socialpædagog, skal det - med enkelte undtagelser - meldes til politiet inden 72 timer, for at du kan få fuld erstatning.

Men en ny dom fra Østre Landsret har afgjort, at Erstatningsnævnet har tolket reglen for restriktivt i en sag om et voldsomt overfald på en socialpædagog.

Dommen slår fast, at det er muligt at afvige fra reglen om de 72 timer, hvis du har en god grund til at tro, at fx din leder ville politianmelde overfaldet inden for fristen.

Advokat Søren Kjær Jensen, som har repræsenteret den arbejdsskadede socialpædagog i denne sag, mener, at dommen kan få betydning for andre lignende sager fremover.

- Det er en principiel dom. Dommen siger, at hvis man er gået ud fra, at en anden meldte sagen til politiet, så er det en acceptabel grund til, at sagen ikke er blevet politianmeldt inden for 72 timer. Erstatningsnævnet mente det modsatte, men fik altså ikke medhold, og derfor kan den her dom blive afgørende i lignende sager, siger han.

Tog kvælertag og rev trøje itu

Sagen begyndte tilbage i januar 2012, da en mandlig socialpædagog SP blev udsat for vold på et psykiatrihospital. Ifølge SP’s forklaring var det en patient med demens, som skubbede ham ned ad gangen og rev hans T-shirt og trøje i stykker. Patienten tog herefter fat om SP’s hals med kvælertag, så han kortvarigt var bevidstløs.

Efterfølgende blev SP indlagt på hospitalet i over et halvt døgn med nakkesmerter og hovedpine. SP har siden episoden været langtidssygemeldt på grund af fysiske og psykiske mén.

SP talte på dagen for overfaldet med sin leder om, at episoden skulle anmeldes til politiet, og at det var lederen, der skulle gøre det. Men af forskellige årsager blev overfaldet først anmeldt efter 14 dage, hvorfor Erstatningsnævnet afviste sagen.

Socialpædagogerne: Lav en klar plan

I Socialpædagogerne er næstformand Marie Sonne meget tilfreds med den principielle dom.

Hun understreger, at det på trods af dommen er vigtigt at have en klar procedure for anmeldelse efter et overfald på arbejdspladsen, så fristen på de 72 timer så vidt muligt overholdes. Ifølge hende bør det altid være lederens ansvar at sørge for, at procedurerne er på plads, og at sagen politianmeldes.

- Det er brandvigtigt, at der på hver evig eneste arbejdsplads er en helt klar procedure for politianmeldelse. Den her meget langtrukne og opslidende sag kunne have været undgået, hvis overfaldet var blevet anmeldt inden for de påkrævede 72 timer, siger Marie Sonne.

- Det er vigtigt, at der også er klare procedurer på de arbejdspladser, hvor der ikke umiddelbart er en risiko for vold. For lige pludselig sker der noget helt uventet, og så skal man vide, hvem der gør hvad, hvornår.

Guide til at få erstatning uden politianmeldelse

Kan forvente stor erstatning

Erstatningsnævnet skal nu tage stilling til, om SP har ret til erstatning. SP’s advokat Søren Kjær Jensen mener, at risikoen for, at han ikke får sin erstatning, er minimal.

- Det er usandsynligt. Så skal Erstatningsnævnet hævde, at der slet ikke er tale om en straffelovsovertrædelse. Men det er meget tydeligt i beskrivelsen af sagsforløbet, at det er der, lyder det.

Advokaten forventer, at SP vil kunne få omkring 800.000 kroner i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og for svie og smerte.

Hvis Erstatningsnævnet ønsker at anke landsrettens afgørelse til Højesteret, skal nævnet søge om det inden for fire uger. Herefter skal Procesbevillingsnævnet give tilladelse.

Udsat for vold? Se her.

Bliv medlem