Gå til indhold

Arbejdsskader

Argumenter førte til dispensation

I en ny afgørelse har Erstatningsnævnet givet dispensation for krav om politianmeldelse inden for 72 timer

14. oktober 2016

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Uddybende, konkrete og præcise oplysninger kan have afgørende betydning i sager om politianmeldelse af vold på arbejdspladsen. Det viser en ny afgørelse fra Erstatningsnævnet, hvor et medlem af Socialpædagogerne efter en fornyet vurdering har fået dispensation fra kravet om politianmeldelse inden for 72 timer.

Det er advokatselskabet Elmer & Partnere, der har ført sagen på vegne af medlemmet, som i 2014 i forbindelse med sit arbejde blev udsat for vold fra en beboer. Episoden blev dengang ikke anmeldt til politiet inden 72 timer – og det betød, at Erstatningsnævnet afslog at give erstatning til den pågældende medarbejder. Nævnet mente ikke, at arbejdsgiver havde oplyst om, hvilke konkrete, individuelle pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til beboeren, der gjorde, at man afholdt sig fra at gå til politiet inden for 72 timer efter episoden.  

Tag stilling og vær konkret

Men i kølvandet på den vejledning om offererstatning i sager om forbrydelser mod bl.a. socialpædagoger, som Justitsministeriet udgav sidst i april, bad Elmer & Partnere Erstatningsnævnet om at genoptage sagen med henblik på dispensation fra anmeldelseskravet. De brugte bl.a. følgende argumenter for, hvorfor der burde gives dispensation til skadevolder, der er beskrevet som infantil autist og retarderet i svær grad.

‘Skadevolder har brug for en massiv kompenserende socialpædagogisk indsats i alle livsområder. Skadevolder er omfattet af denne dispensation, idet vi mener, at mødet med politiet, som er fremmede personer for skadevolder, vil være et indgreb i hans massive, strukturerede hverdag og vil bringe ham i affekt. Yderligere har skadevolder behov for at blive skærmet for kontakt med medborgere og ydre påvirkninger.’

På baggrund af disse oplysninger i sagen besluttede Erstatningsnævnet at dispensere fra kravet om politianmeldelse. I følge Socialpædagogernes arbejdsskadeteam understreger sagen, hvor vigtigt det er, at man på arbejdspladsen tager stilling i de konkrete sager – og at man klart og tydeligt beskriver situationen i forhold til den konkrete skadevolder og forklarer, hvorfor der ud fra pædagogiske og/eller behandlingsmæssige hensyn til borgeren bør dispenseres fra krav om politianmeldelse.

Justitsministeriets vejledning om offererstatning er blevet til på baggrund af input fra bl.a. Socialpædagogerne.


Læs mere om vejledningen på www.kortlink.dk/m49m


Bliv medlem