Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Hvis du bliver fyret

Dit opsigelsesvarsel er afhængigt af, hvor lang tid du har været ansat

Hvis du bliver fyret, har du krav på at få at vide hvorfor. Tag altid kontakt til din kreds, hvis du modtager en "afskedigelse"!

Opsigelsen skal være skriftlig, og du skal modtage den senest den sidste dag i måneden, før opsigelsesvarslet begynder at løbe. Hvis du har tre måneders opsigelsesvarsel og bliver sagt op til fratræden den 31.juli, skal du altså have modtaget den skriftlige opsigelse senest den 30. april. Modtager du det dagen efter - den 1. maj - rykker fratrædelsen en hel måned.

Du bør altid kontakte din kreds, hvis du bliver afskediget.

OBS! Du skal ikke lade dig presse til selv at sige op. Det betyder for det første, at du typisk vil have et kortere opsigelsesvarsel, end hvis du bliver sagt op. Herudover er der ikke mulighed for at forfølge en sag om usaglig afskedigelse, hvis du selv har sagt op. Desuden vil du sædvanligvis komme i karantæne i a-kassen og miste lønforsikring, hvis du selv har sagt din stilling op.

Beskyttelsesregler for alle

Der findes en række særlige begrænsninger i afskedigelsesretten, der gælder alle. Det gælder bl.a.

 • Ligebehandlingslovens § 9 om afskedigelse på grund af graviditet, barsel eller adoption
 • Forskelsbehandlingsloven, ifølge hvilken en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle på grund af race, religion, alder, handicap etc.,
 • Lov om beskyttelse mod afskedigelse på grund af foreningsforhold,
 • Lov om virksomhedsoverdragelse hvorefter en ansat ikke må afskediges alene med den begrundelse, at en virksomhed helt eller delvist overdrages til en anden ejer,
 • Den kommunale styrelseslov hvor der gælder en særlig afskedigelsesbeskyttelse for kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionrådsmedlemmer.
 • Lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår (aftaleimplementeret på det offentlige område), hvis du afskediges på grund af, at du har gjort krav på dine rettigheder efter loven/aftalen.
Hvornår er en afskedigelse saglig?

Det er normalt en saglig grund, hvis opsigelsen af dig er nødvendig på grund af f.eks. indskrænkninger og omstruktureringer af institutionens drift, rationaliseringer, økonomiske vanskeligheder og lignende. Disse begrundelser skal være reelle, og arbejdsgiveren skal kunne underbygge eller dokumentere, at dette er årsagen til opsigelsen - og ikke bare en "dårlig undskyldning" for at komme af med en besværlig medarbejder.

Det anses normalt for en rimelig begrundelse i medarbejderens forhold, hvis opsigelsen er nødvendig på grund af manglende kvalifikationer, sløseri under arbejdet, reelle samarbejdsvanskeligheder, hyppige sygedage på mandage og om fredagen. Din arbejdsgiver bør dog i disse situationer altid have givet dig mindst én skriftlig advarsel om, hvor alvorligt arbejdsgiveren anser forholdet, og at gentagelser kan/vil medføre afskedigelse af dig.

Hvor lang tids opsigelse har jeg?

Hvis du er ansat under en offentlig overenskomst, er du omfattet af funktionærlovens opsigelsesvarsler. Dit opsigelsesvarsel er afhængigt af, hvor lang tid du har været ansat.

Når ansættelsestiden skal regnes ud, skal prøvetiden eller eventuel vikaransættelse regnes med.

Hvis du har været ansat:

 • under 6 måneder har du 1 måneds opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af den 5. ansættelsesmåned).
 • OBS: Hvis der er aftalt prøvetid i din kontrakt er opsigelsesvarslet blot 14 dage. Prøvetiden kan maksimalt vare 3 måneder og de 14 dages varsel skal kunne ligge inden for de tre måneder (opsigelsen skal altså senest være afgivet inden udløbet af 2½ måneds ansættelse)
 • 6 måneder til tre år har du 3 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 2 år og 9 måneders ansættelse)
 • 3-6 år har du 4 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 5 år og 8 måneders ansættelse)
  6-9 år har du 5 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget inden udløbet af 8 år og 7 måneders ansættelse)
 • over 9 år har du 6 måneders opsigelse (Opsigelsen skal være modtaget efter 8 år og 7 måneders ansættelse)
Gælder opsigelsesvarslerne for dig?

Opsigelsesvarslerne ovenfor gælder for alle, der er ansat efter en overenskomst i enten staten, regionerne, kommunerne eller ved selvejende institutioner, der har indgået en driftsoverenskomst. Hvis du er tjenestemandsansat er der særlige regler i forbindelse med opsigelsen, og du bør kontakte din kreds.

Opsigelsesvarslet for ansatte ved private opholdssteder og botilbud er fastsat i enten overenskomst eller ansættelseskontrakt.

Familieplejere har oftest et opsigelsesvarsel på 1 måned. Det skal fremgå af kontrakten, hvilke vilkår der er for opsigelse. Læs i øvrigt mere om familieplejeres rettigheder. Læs i øvrigt mere om familieplejeres rettigheder i vores håndbog ”værd at vide” som du finder her. 

Ansat mere end 12 år?
Hvis du bliver fyret og har været ansat i mere end 12 år har du ret til en fratrædelsesgodtgørelse

For at få ret til fratrædelsesgodtgørelse er det et krav, at du har været uafbrudt ansat hos samme arbejdsgiver. Herudover skal du enten arbejde under en overenskomst, der giver ret til fratrædelsesgodtgørelse (det gør bl.a. alle Socialpædagogernes offentlige overenskomster) eller det skal fremgår af din ansættelseskontrakt,  at du har ret til en godtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

Hvis du har været ansat i mere end 12 år har du ret til 1 måneds løn i fratrædelsesgodtgørelse.

Hvis du har været ansat i 17 år stiger godtgørelsen til 3 måneders løn.

Fratrædelsesgodtgørelsen kommer ud over dit opsigelsesvarsel på 6 måneder. Den udbetales sammen med din sidste månedsløn.

Det er din anciennitet på fratrædelsestidspunktet der afgør om du har ret til fratrædelsesgodtgørelse.

Reglerne om 1 og 3 måneders godtgørelse gælder, hvis du er blevet afskediget efter 1. februar 2015.

Hvis du selv vil sige op

Hvis du selv vil sige din stilling op, har du som regel 1 måneds opsigelse. Der kan dog være aftalt prøvetid i din kontrakt, og i så tilfælde kan du sige op med 1 dags varsel inden for prøvetiden, som typisk er 3 måneder lang. Ofte er der aftalt et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage.

Du skal aflevere din opsigelse inden udgangen af den måneden før, du vil stoppe på arbejdet. Hvis du vil sige op, så du stopper på dit arbejde fra og med 1. maj, skal opsigelsen være indgivet senest den 31. marts.