Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Fritstilling

Hvis du bliver fritstillet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden.

Fritstilling

Når du er opsagt eller selv har sagt op, fortsætter du med at arbejde på samme måde som hidtil, indtil opsigelsesvarslet er udløbet. Du har dog ret til i fornødent omfang at få fri med løn til jobsøgning.

Arbejdsgiveren kan dog i forbindelse med en opsigelse beslutte at fritstille dig, men det er ikke noget, du har krav på.

Hvis du er blevet afskediget, og din kreds har bedt om en forhandling med arbejdsgiveren, vil man ved denne forhandling ofte drøfte, om du skal fritstilles eller møde på arbejde i opsigelsesperioden.

Hvis du bliver fritstillet, betyder det, at du ikke skal møde på arbejde i opsigelsesperioden. Du vil fortsat modtage din sædvanlige løn til sædvanlig tid. Du skal være opmærksom på, at en fritstilling er det samme som en varsling om, at ferie anses for afholdt i videst muligt omfang i opsigelsesperioden. Hvis ferien ikke skal anses for afholdt, skal dette aftales med arbejdsgiver og bør fremgå af en skriftlig fritstillingsaftale.

Kan jeg tage andet arbejde i opsigelsesperioden?

Hvis du er fritstillet, kan du påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden. Nogle gange vil det være aftalt med din nuværende arbejdsgiver, at du i hele perioden kan modtage dobbeltløn. Ellers vil din nuværende arbejdsgiver kunne modregne lønnen fra det nye arbejde i lønudbetalingerne fra ham. Du er dog i opsigelsesperioden garanteret, hvad der svarer til minimum 3 måneders løn. Du skal dog være opmærksom på, at, hvis det er dig selv der har ønsket at blive fritstillet er der i nogle situationer mulighed for at din arbejdsgiver kan modregne anden indtægt også i de 3 første måneder. Du bør derfor altid kontakte din kreds hvis der skal laves aftale om fritstilling.

Hvis du er suspenderet, kan du kun påtage dig andet arbejde i opsigelsesperioden, hvis du sørger for at aftale med din nye arbejdsgiver, at du kan få fri til at opfylde din rådighedsforpligtelse. Du kan i så fald modtage dobbeltløn i opsigelsesperioden.

Hvad er mine pligter i fritstillingsperioden?

I fritstillingsperioden har du en såkaldt tabsbegrænsningspligt hvis der er mulighed for at arbejdsgiveren kan modregne i din løn. Du skal derfor kunne dokumentere at du har søgt andet arbejde i fritstillingsperioden.

Selvom du er fritstillet, er du stadigvæk ansat og har fx fortsat pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver. Du bør kontakte din kreds for at få rådgivning om din loyalitetsforpligtelse i fritstillingsperioden.