Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Refusion for tillidsrepræsentanters lønudgifter

Tillidsrepræsentanter på det private område en privat arbejdsplads kan få refusion for den tid der bruges til TR-uddannelse mm.

Socialpædagogerne og Dansk Erhverv oprettede i 2021 en samarbejds- og uddannelsesfond. Formålet med fonden er at styrke parternes samarbejde og fremme og udvikle uddannelsesniveauet inden for landsoverenskomstens faglige dækningsområde.

Parterne har aftalt, at fonden i denne overenskomstperiode bl.a. dækker lønudgifter for tillidsrepræsentanternes deltagelse på TR-uddannelse. Det betyder, at en arbejdsgiver kan få kompenseret lønudgifterne, når en tillidsrepræsentant er på uddannelse eller deltager i TR-møder eller anden faglig udvikling, der er organiseret af Socialpædagogerne.

Hvem kan søge?

Tillidsrepræsentanter, der arbejder på private arbejdspladser omfattet af Landsoverenskomsten mellem Socialpædagogerne og Dansk Erhverv.

Hvordan søger du?

Tag fat i din leder, hvis du skal deltage på fx TR-uddannelse.

Dernæst skal arbejdsgiver udfylde skemaet (pdf) og sende det til Dansk Erhverv på cbur@danskerhverv.dk.

Bliv medlem