Gå til indhold
Tilbage til Bornholm

Den 4. november 2021 samledes den lille netværksgruppe af familieplejer til et netværksmøde om familieplejer i kreds Bornholm.

Formålet med mødet var at drøfte det fremtidige arbejde for familieplejeområdet sammen med kredsformand i SL, Tina Lai Holmgaard.

I fællesskab vendte vi, hvad vi ønsker at gøre på familieplejeområdet, og hvordan vi fremover kan organisere os som familieplejer i SL.

Sammen besluttede vi på mødet at skabe en ny struktur for gruppen.

Den store netværksgruppe

I den store netværksgruppe kan alle familieplejer i SL samles og dele deres erfaringer, viden og idéer. Netværksgruppen udgør vores fundament for kontakten mellem familieplejer i SL Bornholm. Alle familieplejer er repræsenteret og kan til de to årlige møde komme med input.

Den lille netværksgruppe

Med afsæt i de store netværksgruppemøder har den lille netværksgruppe til opgave at indsamle viden og input til videre drøftelse. Gruppen består at 5 familieplejer samt kredsformand Tina Lai Holmgaard.

Fire gang årligt mødes den lille netværksgruppe og udvælger, hvilke fokusområder der skal arbejdes videre med. Det er også gruppens opgave at varetage samarbejdet med politikere og familieplejeteamet på Borholm, samt at indgå aftaler og møder med Børn og Skoleudvalget (BSU).

Repræsentant i landsudvalget

Øverste repræsentant for familieplejerne er Vibeke Orheim Jensen i landsudvalget.

Sådan vil vi arbejde med familieplejen i SL Bornholm

Med de to netværksgrupper kan vi samarbejde for at løfte arbejdet i det politiske og kommunale område. Vi ønsker at bruge familieplejernes erfaringer og viden aktivt til at fremme familieplejernes interesser og ønsker.

Derfor inviterer vi dig til at blive en aktiv del af den store netværksgruppe, hvor du kan dele dine ønsker for, hvordan vi skal fremme familieplejernes vilkår.

Med den nye organisationsstruktur ønsker vi også at formalisere arbejdet med familieplejen og skabe gennemsigtighed i arbejdet. Det vil vi blandt andet gøre gennem fælles nyhedsbreve efter både store og små netværksmøder.

Sådan sikrer vi, at vi altid kan se den røde tråd mellem møder og indsatser.

Vi er klar over, at der lige nu er rigtig mange områder, som er vigtige at prioritere. Derfor vil vi fremadrettet arbejde med jeres ønsker strategisk, så nogle punkter indledningsvis prioriteres og andre arbejdes med løbende.

REFERAT - Den Lille Netværksgruppe

Bliv medlem