Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Feriedagpenge

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som du på visse betingelser kan få udbetalt fra a-kassen, når du holder ferie.

Optjening af feriedage

Du optjener dine feriedage løbende gennem ferieåret (1. september til 31. august). Det gælder, hvad enten du er i arbejde som lønmodtager eller er ledig. Når du er ansat hos en arbejdsgiver, optjener du 2,08 feriedage pr. måned. Hvis du får udbetalt:

  • dagpenge
  • feriedagpenge
  • barselsdagpenge, 

optjener du også løbende dage med feriedagpenge.

Det sker månedsvis på baggrund af udbetalingerne fra a-kassen eller barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Du optjener 2,08 dage for hver udbetalingsperiode, hvis du som fuldtidsforsikret får udbetalt dagpenge for 160,33 timer (130 timer, hvis du er deltidsforsikret). Får du ikke udbetalt henholdsvis 160,33 eller 130 timer i en måned, sker der en forholdsmæssig beregning af antal optjente dage med feriedagpenge.

Optjente dage med feriedagpenge

Først på det tidspunkt, hvor vi kan udbetale dine feriedagpenge, er det muligt nøjagtigt at opgøre, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent.

Eksempel

Hvis du søger om dine feriedagpenge en måned før din ferie, kan der nå at ske en udbetaling af fx dagpenge inden din ferie. Du kan derfor have optjent flere dage på det tidspunkt, vi skal udbetale dine feriedagpenge frem for på det tidspunkt, hvor du sendte din ansøgning om udbetaling.

På MIT SL kan du altid se, hvor mange feriedagpenge du aktuelt har optjent.

Optjente feriedage med feriepenge/feriegodtgørelse

Du optjener løbende ferie, når du er i arbejde. For at få udbetalt feriedagpenge skal du altid have holdt din egen optjente ferie først. Selvom du eventuelt har flere ansættelsesforhold, skal du dog kun holde det antal feriedage, som der maksimalt kan optjenes efter ferieloven (2,08 dage pr. måned). Ferie, som er overført fra et tidligere ferieår, skal også være holdt, før du kan få feriedagpenge.

Ferieafholdelsesperioden

De feriedage, du optjener den ene måned, kan du allerede holde den følgende måned. Du kan også vælge at spare dagene op, men du skal sørge for at holde din ferie i ferieafholdelsesperioden, som løber fra den 1. september og helt frem til den 31. december året efter (dvs. 16 måneder).

Har du optjent feriedage fra en arbejdsgiver, skal du bruge disse feriedage, før du kan få udbetalt feriedagpenge.

Feriedagpenge er en form for dagpenge og kan derfor ikke overføres fra et ferieår til det næste.

Søg feriedagpenge

Udfyld din ansøgning om feriedagpenge i MIT SL 

Hvis du har søgt om feriedagpenge en måned før feriens start, udbetaler vi beløbet til din NemKonto en uge før din ferie begynder. Uanset hvor tidligt du søger om feriedagpenge, kan du dog tidligst modtage dem en uge før feriens start. 

Feriedagpenge udbetales med den samme sats, du ville få (eller får) i dagpenge som ledig. Se siden "Dagpengesats"

Giv besked senest 14 dage før

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du oplyse om ferien på jobnet.dk. Husk at gøre det senest 14 dage før feriens start. Hvis du glemmer at give besked om ferien, kan du ikke afslå en evt. indkaldelse til møde på jobcentret og/eller et konkret jobtilbud, fordi du holder ferie. Det kan nemlig betyde, at du mister retten til dagpenge i en længere periode. 

Udbetalingsbetingelser

En række forhold skal være opfyldt, før feriedagpengene kan udbetales. Du skal bl.a.:

  • Holde ferie
  • Have bopæl i Danmark
  • Være medlem af en a-kasse
  • Have holdt den ferie, du evt. har optjent hos en arbejdsgiver
  • Være lønmodtager (i arbejde) eller være ledig (tilmeldt jobnet.dk) 

Hvis du afvikler karantæne, skal vi modregne karantænetimerne i din udbetaling af feriedagpenge.

Feriedagpenge under uddannelse

Som udgangspunkt kan du ikke få feriedagpenge under en uddannelse. Hvis du har aftalt et uddannelsesforløb med jobcentret, kan du dog få udbetalt feriedagpenge, hvis ferien er skrevet ind i ”Min plan”.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive en besked til os i MIT SL eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6000.

Bliv medlem