Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Karens

Karens er udtryk for manglende beskæftigelse og betyder, at du hver fjerde måned mister en dags dagpenge, hvis du ikke har haft tilstrækkeligt med arbejde.

Hvad er karens?

Karens er en nedsættelse af dine dagpenge. Det betyder, at vi hver fjerde måned skal nedsætte din dagpengeudbetaling med, hvad der svarer til en dags dagpenge. Karensen fradrages automatisk i dine dagpenge med et beløb, der svarer til 7,4 x din timesats. 

En karensperiode varer fire måneder. Ved afslutningen af hver karensperiode afgør vi, om du skal pålægges karens eller ej. Herefter starter en ny karensperiode. Hvis du bliver syg, forlænges karensperioden med det antal kalendermåneder, du har været syg. Der kan kun forlænges med måneder, hvor du ikke også har modtaget dagpenge. Det samme gælder, hvis du modtager barselsdagpenge eller støtte efter serviceloven. 

Hvordan kan jeg undgå karens?

Du kan undgå karens, hvis du i løbet af de fire måneder har haft over 148 timers lønarbejde (97 timer for deltidsforsikrede). 

På Jobnet kan du følge med i, hvor mange løntimer du mangler for at undgå karens.

Lønforsikringen dækker karensdagen

Hvis du er omfattet af Socialpædagogernes Lønforsikring, dækker lønforsikringen karensdagen.

Bliv medlem