Artboard 1icon_burger icon_checkmark_red icon_checkmark icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_site-switchericon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Feriedagpenge

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som du på visse betingelser kan få udbetalt fra a-kassen, når du holder ferie

I april sender vi optjeningsmeddelelser til de medlemmer af a-kassen, som har optjent ret til feriedagpenge. 

Feriedagpengene optjenes på grundlag af udbetalte ydelser i det foregående kalenderår, herunder:

  • Udbetalte ydelser fra din a-kasse minus efterløn.
  • Perioder, hvor du har modtaget sygedagpenge fra kommunen.

OBS! Fra 1. januar 2017 optjenes der ikke længere ret til feriedagpenge på grundlag af udbetalte sygedagpenge.

Læs mere om reglerne for optjening af feriedagpenge

Søg feriedagpenge

Udfyld din ansøgning om feriedagpenge i Netkassen

Hvis du har søgt om feriedagpenge en måned før feriens start, udbetaler vi beløbet til din NemKonto 1 uge før feriens start. Uanset hvor tidligt du søger om feriedagpenge, kan du dog tidligst modtage dem 1 uge før feriens start. 

Feriedagpenge udbetales med den samme sats, du ville få (eller får) i dagpenge som ledig.

Afholdelse af ferie - hvornår

Du kan holde ferie med feriedagpenge i perioden 1. maj til og med 30. april (ferieåret). 

Vær opmærksom på, at vi skal have modtaget din ansøgning om feriedagpenge senest den 31. maj. Hvis du søger om ferie efter denne dato, har du ikke ret til feriedagpenge.

Feriedagpenge er en form for dagpenge og kan derfor ikke overføres fra et ferieåret til det næste.

Giv besked senest 14 dage før

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du oplyse om ferien på jobnet.dk. Husk at gøre det senest 14 dage før feriens start. Hvis du glemmer at give besked om ferien, kan du ikke afslå en evt. indkaldelse til møde på jobcenteret og/eller et konkret jobtilbud, fordi du holder ferie. Det kan nemlig betyde, at du mister retten til dagpenge i en længere periode. 

Udbetalingsbetingelser

En række forhold skal være opfyldt, før feriedagpengene kan udbetales. Du skal bl.a.:

  • Holde ferie
  • Have bopæl i Danmark
  • Være medlem af en a-kasse
  • Have holdt den ferie, du evt. har optjent hos en arbejdsgiver
  • Være lønmodtager (i arbejde) eller være ledig (tilmeldt jobnet.dk) 

Feriedagpenge under uddannelse

Som udgangspunkt kan du ikke få feriedagpenge under en uddannelse. Hvis du har aftalt et uddannelsesforløb med jobcentret, kan du dog få udbetalt feriedagpenge, hvis ferien er skrevet ind i ”Min plan”.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os på dagpenge@sl.dk eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6010.

Obs!

Kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010, hvis du vil vide mere om feriedagpenge