Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Feriedagpenge

Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som du på visse betingelser kan få udbetalt fra a-kassen, når du holder ferie

Feriedagpengene optjenes på grundlag af udbetalte ydelser, herunder:

  • Udbetalte ydelser fra din a-kasse (dog ikke efterløn).
  • Perioder, hvor du har modtaget barselsdagpenge fra kommunen.

Særligt om feriedagpenge og den nye ferielov

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Indtil 1. september 2020 gælder der en række overgangsregler.

Der kan højst optjenes 17 dage på baggrund af udbetale dagpenge/feriedagpenge fra a-kasse og barselsdagpenge fra kommunen i løbet af 2019.

De optjente feriedagpenge kan afholdes i perioden 1. maj til 31. august 2020. Dage som ikke bliver afholdt i denne periode vil bortfalde, da feriedagpenge ikke kan overføres til afholdes efter 31. august 2020.

Der optjenes ikke ret til feriedagpenge i perioden 1. januar 2020 til og med 31. august 2020. Det skyldes, at feriedagpenge fra og med 1. september 2020 optjenes og afholdes efter samtidighedsprincippet.

Det betyder, at du stadig optjener 2,08 feriedag pr. måned, hvis du modtager ydelser fra a-kassen eller barselsdagpenge fra kommunen i hele måneden. Får du eksempelvis dagpenge i hele september måned 2020, kan du allerede afholde 2 feriedage med feriedagpenge i oktober 2020.

Søg feriedagpenge

Udfyld din ansøgning om feriedagpenge i Medlemsportalen. 

Hvis du har søgt om feriedagpenge en måned før feriens start, udbetaler vi beløbet til din NemKonto 1 uge før feriens start. Uanset hvor tidligt du søger om feriedagpenge, kan du dog tidligst modtage dem 1 uge før feriens start. 

Feriedagpenge udbetales med den samme sats, du ville få (eller får) i dagpenge som ledig.

Feriedagpenge indtil 30. april 2020

Du kan holde ferie med feriedagpenge i perioden 1. maj 2019 til og med 30. april 2020 (ferieåret). Det er de feriedagpenge som du har optjent i løbet af 2018.

Vær opmærksom på, at vi skal have modtaget din ansøgning om feriedagpenge senest den 31. maj 2020. Hvis du søger om ferie efter denne dato, har du ikke ret til feriedagpenge.

Feriedagpenge er en form for dagpenge og kan derfor ikke overføres fra et ferieåret til det næste.

Giv besked senest 14 dage før

Hvis du er ledig på ferietidspunktet, skal du oplyse om ferien på jobnet.dk. Husk at gøre det senest 14 dage før feriens start. Hvis du glemmer at give besked om ferien, kan du ikke afslå en evt. indkaldelse til møde på jobcenteret og/eller et konkret jobtilbud, fordi du holder ferie. Det kan nemlig betyde, at du mister retten til dagpenge i en længere periode. 

Udbetalingsbetingelser

En række forhold skal være opfyldt, før feriedagpengene kan udbetales. Du skal bl.a.:

  • Holde ferie
  • Have bopæl i Danmark
  • Være medlem af en a-kasse
  • Have holdt den ferie, du evt. har optjent hos en arbejdsgiver
  • Være lønmodtager (i arbejde) eller være ledig (tilmeldt jobnet.dk) 

Feriedagpenge under uddannelse

Som udgangspunkt kan du ikke få feriedagpenge under en uddannelse. Hvis du har aftalt et uddannelsesforløb med jobcentret, kan du dog få udbetalt feriedagpenge, hvis ferien er skrevet ind i ”Min plan”.

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive en besked til os i Medlemsportalen eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6010.

Kontakt sagsbehandlerteamet på telefon 7248 6010, hvis du vil vide mere om feriedagpenge