Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

Selvforskyldt ledighed

Du kan blive selvforskyldt ledig af flere årsager. Hvis du bliver selvforskyldt ledig får du enten tre ugers karantæne eller et arbejdskrav. Læs mere herunder.

Hvornår bliver du selvforskyldt ledig?

Du bliver selvforskyldt ledig hvis:

  • Du opsiger et arbejde uden en gyldig grund
  • Du bliver opsagt af en grund, der væsentligst skyldes dine egne forhold
  • Du accepterer for kort opsigelsesvarsel
  • Du afslår eller ophører i et tilbud fra jobcentret uden en gyldig grund
  • Du afslår et formidlet arbejde uden en gyldig grund
  • Du afslår at medvirke til at udarbejde "Min plan"

Når du melder dig ledig, skal vi undersøge om du er selvforskyldt ledig. Det samme gælder, hvis du ophører i et arbejde eller tilbud mv., mens du er ledig.

Kontakt os altid, før du opsiger et arbejde, afslår eller ophører i et tilbud eller afslår et formidlet arbejde. 

Tre ugers karantæne

Første gang du bliver selvforskyldt ledig, får du tre ugers karantæne. Det svarer til 111 timers dagpenge (3 x 37). Når du afvikler karantæne, kan du ikke få dagpenge. Det betyder også, at du kun kan afvikle karantæne i timer, hvor du ellers ville have ret til dagpenge. Du skal derfor også være tilmeldt Jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du afvikler karantæne. 

Hvis karantænen ikke er afviklet inden for tre måneder, bortfalder den. Karantænen vil også blive anset for at være afviklet, hvis du som fuldtidsforsikret har fået indberettet 185 løntimer til indkomstregistret. 

Arbejdskrav

Hvis du bliver selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, får du et arbejdskrav. Det betyder, at du først kan få dagpenge, når du som fuldtidsforsikret har fået indberettet 300 løntimer til indkomstregistret inden for en sammenhængende periode på tre måneder. 

Du bliver ikke selvforskyldt ledig, hvis du har en gyldig grund til opsigelse, ophøret eller afslaget. 

Fælles for de gyldige grunde er, at de skal have en tidsmæssig sammenhæng med den begivenhed, der udløser selvforskyldt ledighed.

Helbred

Du har en gyldig grund, hvis du har lægelig dokumentation for, at du pga. helbredsmæssige årsager ikke kan udføre arbejdet. 

Det er en betingelse, at lægen har anbefalet arbejdsophøret, og at du har forsøgt at få et andet arbejde på arbejdspladsen. 

Transport

Du har en gyldig grund til at opsige et arbejde, afslå et tilbud mv., hvis din samlede transporttid udgør mere end tre timer om dagen. 

Det gælder dog kun, hvis der sker en omlægning af offentlige transportmidler, en ændring af din arbejdstids placering eller bortfald af en privat aftale om samkørsel med personer uden for din husstand.

Pasning af familie

Du har en gyldig grund, hvis du ikke har pasningsmuligheder for børn eller andre medlemmer af din husstand, der kræver pleje.  

Det er en betingelse, at du har forsøgt at få ændret din arbejdstid, og at du har forsøgt at skaffe en pasningsmulighed. 

Du finder selv et arbejde

Du har en gyldig grund, hvis opsigelsen eller ophøret sker for at overtage et arbejde af mere end fem ugers varighed. 

Det samme gælder, hvis du skal starte på en uddannelse af mere end 12 måneders varighed eller starte drift af selvstændig virksomhed i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde i mere end 30 timer pr. uge.

Det er en betingelse, at arbejdet ikke giver ret til supplerende dagpenge eller har et højere ugentligt timetal end det arbejde, du har opsagt. 

Ægtefælle eller samlever flytter for at overtage arbejde

Du har en gyldig grund, hvis din ægtefælle eller samlever flytter for at overtage et arbejde af mere end fem ugers varighed, for at begynde på en uddannelse af mere end 18 måneders varighed eller for at starte drift af selvstændig virksomhed af væsentligt omfang. 

Tab af supplerende dagpenge

Du kan opsige et arbejde, hvis det skyldes, at du har mistet retten til supplerende dagpenge. 

Du kan tidligst opsige arbejdet samtidig med, at retten til supplerende dagpenge ophører. 

Når retten til supplerende dagpenge er ophørt, har du 26 uger til at opsige dit deltidsarbejde uden at få karantæne for selvforskyldt ledighed.

Bliv medlem