Gå til indhold
Socialpædagogernes logo
Mit SL

G-dage

Din arbejdsgiver skal som hovedregel betale for de første dage, hvor du er ledig. De såkaldte G-dage.

Hvad er G-dage?

G-dage er en betegnelse for den dagpengegodtgørelse, din arbejdsgiver skal betale til dig de to første ledighedsdage, efter du er stoppet på dit arbejde.

Hvornår skal arbejdsgiveren betale?

Det er en betingelse for at have ret til G-dage, at du som medlem har haft mindst 74 arbejdstimer hos arbejdsgiveren. Arbejdet skal være udført inden for de sidste fire uger forud for arbejdsophøret. 

Arbejdsgiveren skal betale G-dage, når du:

  • Bliver afskediget eller hjemsendt
  • Bliver ledig efter udløb af et vikariat, tidsbegrænset ansættelse eller lignende, eller
  • Får nedsat din arbejdstid

En G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. I 2024 betyder det, at en hel G-dag svarer til 940 kr. En halv G-dag svarer til 470 kr.

Arbejdsgiveren skal udbetale G-dagene hurtigst muligt og senest ved den anden lønudbetaling efter dit arbejdsophør, hjemsendelse mv.

Vær opmærksom på, at de fleste arbejdsgivere ikke udbetaler G-dagene pr. automatik. Du skal derfor selv kontakte arbejdsgiveren, hvis du efter de første to ledighedsdage opfylder de ovenstående betingelser.

Hvis du får supplerende dagpenge

Arbejdsgiveren skal betale G-dage, når din ansættelse ophører. Derfor er reglerne forskellige alt efter, om du arbejder på fast nedsat tid/har en arbejdsplan, eller om du er helt løst ansat (dag til dag). 

Arbejder du på nedsat tid i et løst ansættelsesforhold, er du som udgangspunkt ledig hver dag ved fyraften. Det gælder typisk tilkaldevikarer. Har du haft mindst 74 arbejdstimer inden for fire uger, skal arbejdsgiver betale dig G-dage. Derfor skal a-kassen ved hver dagpengeudbetaling beregne, om og i givet fald, hvor mange G-dage din arbejdsgiver skal betale. Arbejder du derimod på fast nedsat tid eller efter en arbejdsplan, skal arbejdsgiver først betale G-dage, når ansættelsen ophører/arbejdsplanen udløber. 

Du kan ikke få dagpenge for de timer, hvor du får udbetalt dagpengegodtgørelse. G-dagene betyder med andre ord, at vi skal modregne dig 7,4 timers dagpenge, hvis du har krav på en G-dag, og 3,7 timer, hvis du har krav på en halv G-dag. 

Hvis du har spørgsmål

Skriv til os i MIT SL eller ring til sagsbehandlerteamet på 7248 6000.

Bliv medlem