Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

G-dage

Din arbejdsgiver skal som hovedregel betale for de første dage, hvor du er ledig. De såkaldte G-dage

Hvad er G-dage?

G-dage er en betegnelse for den dagpengegodtgørelse, din arbejdsgiver skal betale til dig de 2 førstkommende ledighedsdage, efter du er stoppet på dit arbejde.

Hvornår skal arbejdsgiveren betale?

Det er en betingelse for at have ret til G-dage, at du som medlem har haft mindst 74 arbejdstimer hos arbejdsgiveren. Arbejdet skal være udført inden for de sidste 4 uger forud for arbejdsophøret. 

Arbejdsgiveren skal betale G-dage, når du:

  • bliver afskediget eller hjemsendt,
  • bliver ledig efter udløb af et vikariat, tidsbegrænset ansættelse eller lignende, eller
  • får nedsat din arbejdstid

En G-dag svarer til den maksimale dagpengesats. I 2024 betyder det, at 1 hel G-dag svarer til 940 kr. En ½ G-dag svarer til 470 kr.

Arbejdsgiveren skal udbetale G-dagene hurtigst muligt og senest ved den 2. lønudbetaling efter dit arbejdsophør, hjemsendelse mv.

Vær opmærksom på at de fleste arbejdsgivere ikke udbetaler G-dagene pr. automatik. Du skal derfor selv kontakte arbejdsgiveren, hvis du efter de første 2 ledighedsdage opfylder de ovenstående betingelser.

Hvis du får supplerende dagpenge

Arbejdsgiveren skal betale G-dage, når din ansættelse ophører. Derfor er reglerne forskellige alt efter, om du arbejder på fast nedsat tid/har en arbejdsplan, eller om du er helt løst ansat (dag til dag). 

Arbejder du på nedsat tid i et løst ansættelsesforhold, er du som udgangspunkt ledig hver dag ved fyraften. Det gælder typisk tilkaldevikarer. Har du haft mindst 74 arbejdstimer inden for 4 uger, skal arbejdsgiver betale dig G-dage. Derfor skal a-kassen ved hver dagpengeudbetaling beregne, om og i givet fald, hvor mange G-dage din arbejdsgiver skal betale. Arbejder du derimod på fast nedsat tid eller efter en arbejdsplan, skal arbejdsgiver først betale G-dage, når ansættelsen ophører/arbejdsplanen udløber. 

Du kan ikke få dagpenge for de timer, hvor du får udbetalt dagpengegodtgørelse. G-dagene betyder med andre ord, at vi skal modregne dig 7,4 timers dagpenge, hvis du har krav på 1 G-dag, og 3,7 timer, hvis du har krav på ½ G-dag. 

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive til os i Mit SL eller ringe til sagsbehandlerteamet på 7248 6000.