Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Lønforsikring

Udbetaling af lønforsikring

Her kan du se, hvordan du søger om lønforsikring, og hvornår lønforsikringen bliver udbetalt.

Hvordan søger man - og hvornår bliver det udbetalt?

Vi skriver til dig, når du kan søge om udbetaling af lønforsikring. Du skal udfylde ansøgningen i Mit SL.

Som udgangspunkt udbetaler Alka lønforsikring til din NemKonto senest den 7. bankdag i måneden. Det gælder dog kun, hvis dine dagpenge for måneden er udbetalt rettidigt (dvs. den sidste hverdag i måneden). Hvis du får udbetalt dagpenge på et senere tidspunkt, bliver lønforsikringen også overført senere.

Eksempel 1

Dagpenge for februar er rettidigt til udbetaling d. 26. februar. Alka udbetaler lønforsikring for februar måned senest d. 5. marts. Får du derimod først dagpengene udbetalt senere - fx d. 14. marts - er lønforsikringen til disposition d. 19. marts. 

I udbetalingskalenderen kan du se, hvornår Alka udbetaler lønforsikring.

Udbetalinger fra lønforsikringen dækker samme periode som dagpengeudbetalingerne. Efter hver 4. måneds ledighed skal vi nedsætte dine dagpengeudbetaling med et beløb, der svarer til 1 dags dagpengeudbetaling. Så længe du får udbetalt lønforsikring, dækker lønforsikringen dog udgiften ved din karensdag. Læs mere om karens.

Hvis din udbetaling af dagpenge bliver forsinket, kan din udbetaling fra lønforsikringen også blive forsinket. Vi har dog en række ekstraordinære udbetalingskørsler for at sikre dig en hurtigst mulig udbetaling.

Hvor lang tid kan du få lønforsikring

Du kan få lønforsikring i 962 timer. Det svarer til 6 måneder, hvis du er fuldt ledig. Modtager du ikke fulde dagpenge i en måned, forbruger du kun af lønforsikringen for det antal timer, som du får udbetalt dagpenge for.

Eksempel 2

Du får udbetalt dagpenge i en måned, hvor du har 45 timers arbejde. Du får derfor udbetalt  115,33 timers dagpenge. Du forbruger derfor også kun 115,33 timer af din periode med lønforsikring.

Hvad så bagefter?

Du kan få ret til en ny 6-måneders periode, når du får en ny dagpengeret (indplacering) i a-kassen. Det kræver 1924 arbejdstimer, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, får du en ny dagpengeret efter 1258 arbejdstimer.

Hvad får jeg udbetalt?

Din lønforsikring afhænger af din tidligere månedsløn. Lønforsikringen giver dig tilsammen med dagpengene en dækning på 80% af din løn. Der sker dog modregning af 8% arbejdsmarkedsbidrag, da du hverken betaler arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge eller lønforsikring.

Tjener du fx 35.000 kr. pr. måned og bliver ledig, vil du få dagpenge, som i 2022 er 19.351 kr., og lønforsikring oveni på 6.409 kr. I alt vil du få 25.760 kr. Det gælder, hvis du får udbetalt dagpenge for fuld ledighed (160,33 timer) i måneden. Det svarer til 149,19 kr. pr. time.

Hvis du i nogle måneder har arbejdstimer, bliver de modregnet i både dagpengene og lønforsikringen.

Eksempel

Du har 30 timers arbejde i en måned, som skal modregnes. Det betyder, at du vil få 130,33 (160,33-30) timer udbetalt i dagpenge. Det samme antal timer vil du få i lønforsikring. Hvis dine dagpenge og lønforsikring fx svarer til 149,19 kr. pr. time, vil du i måneden i alt få 19.444 kr. Hertil selvfølgelig lønnen for de 30 arbejdstimer.

Udbetalingskalender Lønforsikring 2022

Periode

 Kørselsdato

Dispositionsdato

December

Mandag d. 3. januar

Fredag d. 7. januar 

December (ekstraordinær)

Mandag d. 17. januar

Fredag d. 21. januar 

Januar

Tirsdag d. 1. februar

Mandag d. 7. februar 

Januar (ekstraordinær)

Torsdag d. 10. februar

onsdag d. 16. februar 

Februar

Tirsdag d. 1. marts

Mandag d. 7. marts 

Februar (ekstraordinær)

Tirsdag d. 15. marts

Mandag d. 21. marts 

Marts

Fredag d. 1. april

Torsdag d. 7. april 

Marts (ekstraordinær)

Tirsdag d. 19. april

Mandag d. 25. april 

April

Mandag d. 2. maj

Fredag d. 6. maj 

April (ekstraordinær)

Mandag d. 16. maj

Fredag d. 20. maj 

Maj

Onsdag d. 1. juni

Onsdag d. 8. juni 

Maj (ekstraordinær)

Onsdag d. 15. juni

Tirsdag d. 21. juni 

Juni

Fredag d. 1. juli

Torsdag d. 7. juli 

Juni (ekstraordinær)

Fredag d. 15. juli

Torsdag d. 21. juli 

Juli

Mandag d. 1. august

Fredag d. 5. august 

Juli (ekstraordinær)

Mandag d. 15. august

Fredag d. 19. august 

August

Torsdag d. 1. september

Onsdag d. 7. september 

August (ekstraordinær)

Torsdag d. 15. september

Onsdag d. 21. september 

September

Mandag d. 3. oktober

Fredag d. 7. oktober 

September (ekstraordinær)

Mandag d. 17. oktober

Fredag d. 21. oktober 

Oktober

Tirsdag d. 1. november

Mandag d. 7. november 

Oktober (ekstraordinær)

Tirsdag d. 15. november

Mandag d. 21. november 

November

Torsdag d. 1. december

Onsdag d. 7. december 

November(ekstraordinær)

Torsdag d. 15. december

Onsdag d. 21. december