Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu
TTEMA: Lønforsikring

Udbetaling af lønforsikring

Her kan du se, hvordan du søger om lønforsikring, og hvornår lønforsikringen bliver udbetalt.

Hvordan søger man - og hvornår bliver det udbetalt?

Vi skriver til dig, når du kan søge om udbetaling af lønforsikring. Du skal udfylde ansøgningen i Mit SL.

Som udgangspunkt udbetaler Alka lønforsikring til din NemKonto senest den 7. bankdag i måneden. Det gælder dog kun, hvis dine dagpenge for måneden er udbetalt rettidigt (dvs. den sidste hverdag i måneden). Hvis du får udbetalt dagpenge på et senere tidspunkt, bliver lønforsikringen også overført senere.

Eksempel 1

Dagpenge for februar er rettidigt til udbetaling d. 28. februar. Alka udbetaler lønforsikring for februar måned senest d. 7. marts. Får du derimod først dagpengene udbetalt senere - fx d. 14. marts - er lønforsikringen til disposition d. 21. marts. 

I udbetalingskalenderen kan du se, hvornår Alka udbetaler lønforsikring.

Udbetalinger fra lønforsikringen dækker samme periode som dagpengeudbetalingerne. Efter hver 4. måneds ledighed skal vi nedsætte dine dagpengeudbetaling med et beløb, der svarer til 1 dags dagpengeudbetaling. Så længe du får udbetalt lønforsikring, dækker lønforsikringen dog udgiften ved din karensdag. Læs mere om karens.

Hvis din udbetaling af dagpenge bliver forsinket, kan din udbetaling fra lønforsikringen også blive forsinket. Vi har dog en række ekstraordinære udbetalingskørsler for at sikre dig en hurtigst mulig udbetaling.

Hvor lang tid kan du få lønforsikring

Du kan få lønforsikring i 962 timer. Det svarer til 6 måneder, hvis du er fuldt ledig. Modtager du ikke fulde dagpenge i en måned, forbruger du kun af lønforsikringen for det antal timer, som du får udbetalt dagpenge for.

Eksempel 2

Du får udbetalt dagpenge i en måned, hvor du har 45 timers arbejde. Du får derfor udbetalt  115,33 timers dagpenge. Du forbruger derfor også kun 115,33 timer af din periode med lønforsikring.

Hvad så bagefter?

Du kan få ret til en ny 6-måneders periode, når du får en ny dagpengeret (indplacering) i a-kassen. Det kræver 1924 arbejdstimer, hvis du er fuldtidsforsikret. Er du deltidsforsikret, får du en ny dagpengeret efter 1258 arbejdstimer.

Hvad får jeg udbetalt?

Din lønforsikring afhænger af din tidligere månedsløn. Lønforsikringen giver dig tilsammen med dagpengene en dækning på 80% af din løn. Der sker dog modregning af 8% arbejdsmarkedsbidrag, da du hverken betaler arbejdsmarkedsbidrag af dagpenge eller lønforsikring.

Tjener du fx 36.000 kr. pr. måned og bliver ledig, vil du få dagpenge, som i 2023 er 19.728 kr., og lønforsikring oveni på 6.496 kr. I alt vil du få 26.224 kr. Det gælder, hvis du får udbetalt dagpenge for fuld ledighed (160,33 timer) i måneden. Det svarer til 165,26 kr. pr. time.

Hvis du i nogle måneder har arbejdstimer, bliver de modregnet i både dagpengene og lønforsikringen.

Eksempel

Du har 30 timers arbejde i en måned, som skal modregnes. Det betyder, at du vil få 130,33 (160,33-30) timer udbetalt i dagpenge. Det samme antal timer vil du få i lønforsikring. Hvis dine dagpenge og lønforsikring fx svarer til 165,26 kr. pr. time, vil du i måneden i alt få 21.538 kr. Hertil selvfølgelig lønnen for de 30 arbejdstimer.

Måske forhøjet dagpengesats de første 3 måneder?

Nye regler fra maj 2023 betyder, at nogle nyledige – men ikke alle - kan være berettiget til en forhøjet dagpengesats de første 3 måneder. Det kan du læse mere om her.

Alle regneeksempler tager udgangspunkt i den sædvanlige maksimale dagpengesats på 19.728 kr.

Hvis du kan få forhøjet dagpenge de første 3 måneder, vil udbetalingen af lønforsikring være tilsvarende mindre i perioden. Det skyldes, at lønforsikringen tilsammen med dagpengene sikrer dig 80% af din tidligere løn.

Er du ledig efter 3 måneder, falder dine dagpenge til den sædvanlige maksimale dagpengesats og samtidig stiger udbetalingen af lønforsikringen. Kort sagt er du med lønforsikringen altid sikret 80% af din tidligere løn i 6 måneder (962 dagpengetimer).

Udbetalingskalender Lønforsikring 2023

Periode

 Kørselsdato

Dispositionsdato

December

2. januar

6. januar 

December (ekstraordinær)

16. januar

20. januar 

Januar

1. februar

7. februar 

Januar (ekstraordinær)

10. februar

16. februar 

Februar

1. marts

7. marts 

Februar (ekstraordinær)

15. marts

21. marts 

Marts

3. april

12. april 

Marts (ekstraordinær)

17. april

21. april 

April

1. maj

8. maj 

April (ekstraordinær)

15. maj

22. maj 

Maj

1. juni

7. juni 

Maj (ekstraordinær)

15. juni

21. juni 

Juni

3. juli

7. juli 

Juni (ekstraordinær)

17. juli

21. juli 

Juli

1. august

7. august 

Juli (ekstraordinær)

15. august

21. august 

August

1. september

7. september 

August (ekstraordinær)

15. september

21. september 

September

2. oktober

6. oktober 

September (ekstraordinær)

16. oktober

20. oktober 

Oktober

1. november

7. november 

Oktober (ekstraordinær)

15. november

21. november 

November

1. december

7. december 

November(ekstraordinær)

15. december

21. december