Gå til indhold

Maj 2023

Her kan du læse nyhedsbrevet fra Maj 2023

Tilbage til Lillebælt

Læs hele nyhedsbrevet HER (link)

FORMANDEN HAR ORDET

Sommeren er lige om hjørnet

24. maj 2023

 

Formanden har ordet

 

Et travlt og begivenhedsrigt forår er ved at tage sin afslutning, og rundt om hjørnet venter en forhåbentlig dejlig sommer, hvor vi alle kan samle energi til et lige så begivenhedsrigt efterår. Et efterår, der i Kreds Lillebælt blandt andet indebærer valg til kredsens tillidsposter. Læs mere om det længere nede i nyhedsbrevet.

I Kreds Lillebælt har vi som så mange andre også mærket den økonomiske krise kradse. Det har betydet, at bestyrelsen i første halvdel af 2023 har haft en vigtig opgave i at dykke ekstraordinært dybt ned i kredsens budgetter for at tilpasse os disse nye tider. Det er aldrig nogen sjov opgave, men den har været strengt nødvendig.

Men ud af sparetider kan der heldigvis også vokse gode idéer. Lige nu arbejder vi fx sammen med Kreds Sydjylland om en fælles telefonindgang/telefonbetjening for de to kredse. Den skal på tværs af de to kredse betjene alle indkommende generalist spørgsmål og dermed frigive mere tid til mere specifik og individuel rådgivning hos vores konsulenter.

Besparelser handler altid om at prioritere. Og her er det vigtigt for mig at slå fast, at der er områder, som vi på ingen måde ønsker at gå på kompromis med. Først og fremmest vil vi vedblive at tilbyde vores medlemmer præcis samme individuelle medlemsrådgivning, som vi hele tiden har gjort. Med andre ord: vi vil stå til rådighed for jer, når I har brug for os. Vi vil også fortsat have et skarpt fokus på arrangementer, der kan være med til at vedligeholde og højne jeres faglighed, ligesom vi vil stå tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter bi i forhold til den store indsats, de yder ude på arbejdspladserne. Det er os ligeledes magtpåliggende at drage omsorg for lederne, så de kan skabe det gode arbejdsmiljø, vores medlemmer fortjener.

Vi går nogle år i møde, hvor der vil ske diverse tilpasninger i hele vores organisation. Bl.a. vil der komme et øget fokus på politiske områder jf. vores fælles fokusområde ”Faglighed forandrer liv”. I forbindelse hermed har Socialpædagogerne iværksat en samlet prioriteret indsats, som for Kreds Lillebælt blandt andet betyder, at vi har fået tilført midler til at ansætte en politisk konsulent. En proces vi er i gang med i netop disse dage. Vedkommende skal være med til at styrke kredsens lokalpolitiske interesse varetagelse, så vi får endnu bedre forudsætninger for at søge indflydelse på beslutningsprocesser i kommuner og regioner.

Vi har store forventninger til ansættelsen af den politiske konsulent, hvis fornemste opgave i sidste ende er, at I medlemmer får de bedste muligheder for at arbejde under vilkår og betingelser, hvor ”Faglighed forandrer liv”.

Rigtig god sommer.

Hanne Ellegaard, Kredsformand

 

Foto: Hanne Ellegaard, kredsformand

VEDLIGEHOLDELSE AF VORES FAGLIGHED

Brug de faglige selskaber

Af Jannie Iwankow Søgaard, journalist

MAJ 2023

 

Brug de faglige selskaber

 

”En af de største opgaver for mig som TR er at holde fast i vores pædagogiske faglighed. På en arbejdsplads som min, hvor vi arbejder både tværfagligt og tværsektorielt, kan det hurtigt blive sådan, at vi alle skal kunne det samme uanset faglig baggrund,” siger Michelle Anna Nielsen, der arbejder som misbrugsbehandler på Heroinklinikken under Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Hun er tillige tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads og også derigennem meget optaget af, at hun og hendes socialpædagogiske kollegaer får lov at bruge deres faglighed og udføre det arbejde, de er dygtige til.

”Det, vi som pædagoger især er rigtig dygtige til, er relationsarbejde. De mennesker, vi møder her, er mennesker, som er blevet svigtet så mange gange, at de nærmest forventer, at det sker hele tiden. Derfor er man nødt til at få dannet en god relation til dem, som de kan være trygge i, inden det giver mening at begynde misbrugsbehandlingen. Jeg skal ikke komme og tro, at jeg lige kan fixe det hele for dem. Ofte er det vigtigt, at jeg bare er der. Og det kræver en særlig faglighed at kunne det uden at være fokuseret på alle mulige løsninger lige nu og her, fordi det fx er blevet besluttet, at nu skal man forsøge at få borgeren i job” siger hun.

”Brug de faglige selskaber”

For at vedligeholde og værne om sin faglighed er det afgørende, mener Michelle Anna Nielsen, løbende at deltage i kurser, faglige oplæg og videreuddannelse. Derfor har hun ofte benyttet sig af de muligheder Kreds Lillebælt tilbyder, og hun og hendes kollegaer er især blevet glade for arrangementerne i de faglige selskaber.

”De sidste fire år har vi fået lov at komme afsted en gang årligt til et arrangement i de faglige selskaber. Jeg oplever, at mine kollegaer ser frem til de her dage i faglige selskaber, fordi det også er dage, hvor man er væk en hele dag sammen. Man får mulighed for både at tale om det, som dagen handler om, men også om, hvad der rør sig på arbejdspladsen. Og så får jeg som tillidsrepræsentant mulighed for at stikke en finger i jorden hos dem, som jeg eller mest lige møder på gangen, ” siger hun.

Socialt og fagligt samvær gennem Initiativpuljen

Sidste år søgte Michelle Anna Nielsen SL’s såkaldte initiativpulje. Det var helt tilfældigt, at hun hørte om muligheden til et foredrag i Kreds Lillebælt-regi. Det lykkedes hende at få midler til, at hun og hendes socialpædagogiske kollegaer kunne tage til et arrangement i København.

”Vi tog over og hørte et oplæg af en fra ”Gadens stemmer”. Vi syntes alle, det var virkelig godt, og at vi fik noget fagligt med hjem. Der var også midler til, at vi bagefter kunne gå ud og spise en frokost og på den måde være sociale sammen. Selvom vi arbejder samme sted, er vi jo ikke på samme afdeling, og nogle kollegaer ser man ikke ret meget. Men nu har vi været på en tur og haft en oplevelse sammen, og det gør, at vi alle kender hinanden bedre. Det giver helt sikkert noget godt til både det faglige og til kollegaskabet på arbejdspladsen. Og som tillidsrepræsentant er det rigtig rart at kende sine kollegaer godt, så man bedre kan hjælpe, hvis der opstår noget,” siger hun.

I det hele taget vil Michelle Anna Nielsen gerne opfordre andre socialpædagoger til, at man som en selvfølgelighed kommer ud af huset og lærer nyt sammen med sine fagfæller.

”Jeg kan selv synes, at det er megasvært at værne om sin faglighed på arbejdspladsen, fordi man er mange faggrupper sammen. Man glemmer sit eget perspektiv, hvis man ikke er opmærksom. Men når man kommer afsted til disse arrangementer, medvirker det til, at man bliver engageret i sin profession og bruger engagementet på sin arbejdsplads. Vi har fx nogle organisationsændringer på min arbejdsplads, og her kan det let komme til at handle om, hvad vi synes om det på den ene og den anden afdeling. Men det er også vigtigt at se på, hvad vi som faggruppe ser af udfordringer, så her indkalder jeg fx alle pædagogerne for at høre, hvordan de ser på dem, og hvordan vi fagligt skal møde dem,” siger hun.

HØJT FRA TRÆETS GRØNNE TOP

To juletræsfester smelter sammen til én

Af Jannie Iwankow Søgaard, journalist

MAJ 2023

 

To juletræsfester smelter sammen til én

 

Gennem 17 år har Socialpædagogerne Kreds Lillebælt afholdt to juletræsarrangementer i december måned. Et i Brejning og et i Odense. Til stor glæde for medlemmerne og ikke mindst de mange børn, der hvert år er mødt op til nisseleg og juleguf.

I år har bestyrelsen i Kreds Lillebælt imidlertid besluttet, at det er nødvendigt med nogle ændringer. Først og fremmest betyder det, at der fremover vil blive afholdt ét enkelt juletræsarrangement i stedet for to.

Kredsformand i Kreds Lillebælt, Hanne Ellegaard, forklarer, at ændringen har været nødvendig.

”Det har indtil nu været muligt at trække på frivillige kræfter, når juletræsfesterne skulle afholdes. De senere år er det dog blevet tiltagende sværere at rekruttere tilstrækkeligt med hjælpende hænder. Det er vi nødt til at handle på, og vi vil derfor fremadrettet bruge professionelle kræfter til at hjælpe ved arrangementerne. Alternativet ville være, at vi risikerede helt at måtte droppe juletræsfesterne, og det ville vi være enormt kede af,” siger hun.

Mødes på kryds og tværs

Fordi der nu skal bruges professionelle hænder til juletræsarrangementet, er det nødvendigt fremover at opkræve et deltagergebyr. Således vil det koste 50 kroner at deltage. Men kun for voksne – børn er stadig gratis.

Hanne Ellegaard har forståelse for, at nogle kan synes, det er kedeligt, at traditionen ændrer udseende.

”Rør blot ikke ved min gamle jul, synger vi i en julesang. Og sådan er det nok altid for mange af os – traditioner kan vi have svært ved at se ændret. Men jeg tror også, at der kan vokse noget godt ud af denne nye tradition. Blandt andet, at vi nu kommer til at mødes lidt mere på kryds og tværs end tidligere, hvor jyderne drog til Brejning og fynboerne til Odense. Nu samler vi kredsen og mødes alle i midten – i Middelfart. Og jeg er sikker på, at vi også fremover får nogle dejlige juletræsfester i Kreds Lillebælt,” siger hun.

Juletræsarrangementet i Kreds Lillebælt afholdes 26. november kl. 14:00 til 16:30 i ”Huset”, Hindsgavls Allé 2, 5500 Middelfart.

Der er deltagerbegrænsning på arrangementet, så ”først til mølle”-princippet gælder.

Tilmelding sker via hjemmesiden.

SÅ ER DER VALG

Generalforsamling 2023

Af Jannie Iwankow Søgaard, journalist

MAJ 2023

 

Generalforsamling 2023

 

Har du lyst til at være kandidat, når Kreds Lillebælt afholder valg til Kredsbestyrelsen?

Det kommende efterår byder på generalforsamling og dermed valg til kredsbestyrelsen i Socialpædagogerne Kreds Lillebælt.

Følgende poster skal besættes:

  • Kredsformand
  • Hovedbestyrelsesmedlemmer
  • Kredsnæstformand
  • Kredskasserer
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Kongresdelegerede og suppleanter
  • Kritisk revisor og suppleant
  • Fanebærer


Alle medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt kan stille op til tillidsposterne helt frem til valghandlingen. Har du lyst til at stille op som kandidat til en eller flere af posterne, så tøv ikke med at melde dit kandidatur til Hanne Ellegaard på hep@sl.dk

Du er også velkommen til at kontakte Hanne Ellegaard på tlf. 40 86 68 54 for nærmere information om, hvad det indebærer at modtage valg til en tillidspost.

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 10. oktober med indskrivning fra kl. 15:00 og forventes afsluttet kl. 21:30.

Vi skal være i ”HUSET”, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Tilmelding sker via www.sl.dk/lillebaelt

SOMMERENS ÅBNINGSTIDER

Sommerferie 2023

Mandag den 26. juni (uge 26) til og med fredag den 4. august (uge 31)
Alle hverdage fra kl 09:30 til 12:30.

I uge 29 har kredskontoret lukket, men opstår der noget akut, som din tillidsrepræsentant ikke kan hjælpe med, så kan du henvende dig på vores telefon 72 48 64 00. Her vil du blive oplyst om, hvilket telefonnummer du kan kontakte.

Bliv medlem