Gå til indhold

April 2024

Her kan du læse nyhedsbrevet fra april 2024

Tilbage til Lillebælt

Læs hele nyhedsbrevet HER (link)

FORMANDEN HAR ORDET

Derfor er arbejderkampen stadig relevant

April 2024

Formanden har ordet

Første maj venter lige rundt om hjørnet. En festdag, hvor vi skulder ved skulder og med hvert vores næb vil synge med på Oskar Hansens ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Sådan som vi har gjort det så mange gange før, når vi har fejret Arbejdernes Internationale Kampdag.

Men 1. maj må gerne være mere end en historisk dag til fejring af tidligere tiders sejre. 1. maj er også en oplagt lejlighed til at opmuntre til handling og engagement – en lejlighed til sammen at se fremad og tage fat på de udfordringer, der ligger og venter på os som socialpædagoger.

For lad os bare være ærlige. Der ER udfordringer for os og for vores fag. Også her i vores kreds. Mangel på uddannede kollegaer, arbejdsmiljøer, der er set bedre og pressede budgetter på det specialiserede socialområde i kommuner og regioner. Bare for at nævne nogle få.

Disse udfordringer kan vi ikke sidde overhørig. Vi må handle. Og vi er allerede i gang hos Socialpædagogerne Lillebælt. Sammen med vores politiske konsulent er vi i disse måneder på en såkaldt borgmesterrunde til kredsens kommuner. Her gør vi en indsats for proaktivt at åbne politikernes øjne for, at løsningen på mange af de udfordringer, som både de og vi står i, er en helhjertet satsning på øget socialpædagogisk faglighed. Flere unge skal vælge at blive pædagog – flere ufaglærte skal tage en merituddannelse. Det er investeringer i vores fag – men sandelig også vigtige elementer i en langsigtet og holdbar strategi, der kan være med til at sikre kommunerne en bedre økonomi.

Samtidig med at vi arbejder i korridorerne i kredsens kommuner, ser vi også med spænding frem til at få nogle pejlemærker for vores fags fremtid. Det får vi formentlig inden længe med Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger samt evalueringen af pædagoguddannelsen. Disse vil kunne guide os i strategisk henseende samt være med til at sikre, at vores fag forbliver relevant i mødet med fremtidens udfordringer på det specialiserede socialområde.

Vi socialpædagoger er med vores faglighed helt uundværlige i et samfund, hvor også de svageste borgere har ret til et godt og meningsfuldt liv. Vi ved - om nogen - at faglighed forandrer liv. Lad 1. maj være en anledning for os til at huske på dette, og lad os i fællesskab fatte mod og finde engagement til at blive ved at kæmpe for vores fag.

Glædelig kampdag.

Hanne Ellegaard
Formand for Socialpædagogerne Lillebælt


Foto: Hanne Ellegaard

"NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE"

1. Maj fejring

April 2024

Fejr 1. maj med dine kollegaer i Socialpædagogerne Lillebælt

 

Vanen tro inviteres alle medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt til at fejre 1. maj i Danmarksgade 16, 5000 Odense.

Dagen starter med sang, rundstykker og kaffe sammen med BUPL og Dansk Socialrådgiverforening kl. 10.00.

Herefter er der 1. maj-taler fra henholdsvis Mie Vode Moll, der er regionsforkvinde for Socialrådgiverne og Sarah Emil Baaring, medlem af folketinget for Socialdemokraterne.

Mellem 11.30 og 12.00 går vi i samlet flok og med faner til FH's 1. maj i Kongens Have.

Vi holder til i Socialarbejdernes telt sammen med PMF, BUPL og Socialrådgiverforeningen.

Kl. 13.00 byder Helle Nielsen, formand for FH Fyn, velkommen.

Andre talere er endnu ikke annonceret, men hold øje på vores Facebookside, hvor vi annoncerer navnene, når disse bliver offentliggjort.

Der kan i løbet af dagen købes mad og drikke på pladsen.

Arrangementet slutter kl. 17.30.Vi håber at se mange af jer til en festlig dag.

 

"FAGLIGE LØSNINGER PÅ FAGLIGE PROBLEMER"

Borgmesterrunde i faglighedens navn

April 2024

På borgmesterrunde i faglighedens navn


Økonomien er presset, og fagligheden, arbejdsmiljøet og rekrutteringen på det specialiserede socialområde har brug for et gevaldigt løft. Derfor er kredsformand og kredsnæstformand i disse måneder på rundtur til kredsens kommuner som en del af en politisk strategi, ”Faglige løsninger til faglige problemer”.

Løbske budgetter på det specialiserede socialområde og en faglighed i frit fald. Det er to af de helt store udfordringer, som socialpædagoger over hele landet - og således også hos Socialpædagogerne Lillebælt – har stået ansigt til ansigt med de senere år – og stadig gør det.

Nu har Socialpædagogerne Lillebælt udarbejdet en politisk strategi, ”Faglige løsninger til faglige udfordringer”, som har til formål proaktivt at få gjort politikerne opmærksomme på, hvad Socialpædagogerne Lillebælt mener, at der skal til for at løse de alvorlige problemer, som også er en del af den politiske hverdag ude i kommunerne.

Få nu øje på de løsninger, der ligger i fagligheden
Allerede i november måned sidste år indledte Socialpædagogerne Lillebælt således en såkaldt borgmesterrunde, hvor formand Hanne Ellegaard og næstformand Lotte Kirk Hansen sammen med politisk konsulent Pierre Guldborg inviterer sig selv på besøg hos borgmestrene i kredsens kommuner - og de er stadig i gang. Med en proaktiv ”politisk pubcrawl” rundt til borgmesterkontorene ønsker man i Kreds Lillebælt, at kommunerne for alvor får øje på og kommer til at forstå, at det er den socialpædagogiske faglighed, der udgør kernen i svaret på de store udfordringer, som de ved selvsyn kan se, at de står med.

I en analyse fra 2021 af 21 kommuners økonomi kunne man se, at udgifterne på det specialiserede socialområde især stiger som følge af borgere med meget komplekse sager. Det er typisk borgere, der modtager de dyreste tilbud på landets bosteder. Og antallet af komplekse tilfælde ser ud til at stige – uden der samtidig er fulgt penge med fra Christiansborg. Det presser kommunerne til at dække de høje udgifter ved at tage fra andre velfærdsområder. Det er uholdbart i længden, og det er her, Socialpædagogerne Lillebælt ønsker at komme med nogle vigtige indspark til kredsens borgmestre.

”Det er bydende nødvendigt, at faglighed indgår i løsningerne på det specialiserede område, hvis ikke kvaliteten og særligt økonomien skal blive ved at bumle afsted. Med mere faglighed bedres arbejdsmiljøet, fordi vi får socialpædagoger, der føler, de gør en forskel. Rekrutteringen vil blive nemmere, når der er attraktive arbejdspladser med fagligheden i højsædet samt tilbud, som arbejder forebyggende og får borgerne i bedre trivsel i en meningsfuld hverdag,” siger formand for Socialpædagogerne Lillebælt, Hanne Ellegaard.

Flere på fuld tid - flere på merituddannelsen
Et af de konkrete forslag, som Socialpædagogerne Lillebælt har med på turen rundt til borgmestrene i kredsen, handler om i højere grad, end det er tilfældet nu, at få uuddannet arbejdskraft på de socialpædagogiske arbejdspladser til at tage en merituddannelse. I dag er det i gennemsnit på de socialpædagogiske tilbud i Kreds Lillebælt kun hver anden, der er uddannet socialpædagog, mens hver femte slet ingen relevant uddannelse har.

En anden konkret opfordring til kredsens kommuner er at få flere socialpædagoger til at arbejde på fuld tid. Undersøgelser viser, at det langt fra er alle socialpædagoger, der arbejder på deltid, som ønsker det. Alene i Kreds Lillebælt arbejder 1200 socialpædagoger ud af 2400 på deltid.

Ifølge politisk konsulent i Socialpædagogerne Lillebælt, Pierre Guldborg, er der al mulig god grund til at få vendt en udvikling, hvor det opleves, at socialpædagoger på de socialpædagogiske arbejdspladser i stigende grad erstattes af ufaglært arbejdskraft, sundhedspersonale, ergoterapeuter og socialrådgivere.

”Socialpædagogernes faglighed er ikke blot en 'krumtap', men snarere fundamentet for livskvalitet, udvikling og selvstændighed. Det bekræftes af de to seneste Rambøll-undersøgelser, vi har fået udarbejdet. Heri dokumenteres, at en højere andel af socialpædagoger bidrager til øget trivsel, færre psykiatriske gen- og indlæggelser og større chance for beskæftigelse for borgerne, ligesom det betyder færre sygefraværsdage og en lavere personaleomsætning,” siger han.

Borgmesterrunden er som sagt allerede godt i gang, og ifølge Hanne Ellegaard har det indtil nu været en positiv oplevelse.

"På den her måde får vi lov at gøre opmærksom på, hvad det er, vi som socialpædagoger kan og dermed også sætte en tyk streg under, hvorfor vores faglighed er så afgørende ude på de socialpædagogiske arbejdspladser. Heldigvis oplever vi også, at politikerne gerne vil dialogen og diskutere fastholdelse og rekruttering - for de står jo med nogle af de samme problematikker som os. Men selvfølgelig er det også en vedvarende, omend naturlig udfordring, at vi og de betragter situationen med forskellige interesser for øje," siger Hanne Ellegaard

"VI SKAL LIGE LÆRE AT SIGE MOJN"

Ny fælles medlemsrådgivning

April 2024

”Vi skal lige lære at sige mojn”


De har haft travlt, men Bettina Olsen og Vicky Devine, der som noget nyt yder rådgivning til medlemmerne hos både Socialpædagogerne Lillebælt og Socialpædagogerne Sydjylland, ser positivt på den nye fælles medlemsrådgivning.


”Vi har i hvert fald ikke kedet os,” griner Vicky Devine, da hun bliver spurgt om, hvordan de første tre måneder med den fælles medlemsbetjening er gået.

Hun er ny medarbejder i Socialpædagogerne Lillebælts faglige afdeling og er den ene af de to faglige rådgivere, der skal betjene medlemmer fra både Socialpædagogerne Lillebælt og Socialpædagogerne Sydjylland. Den anden faglige rådgiver er Bettina Olsen, der har været ansat hos Socialpædagogerne Lillebælt siden 2021. Hun medgiver, at der har været travlt, men at det har været en positiv oplevelse at løbe den nye medlemsrådgivning i gang.

”På den her måde kommer medlemmerne hos Socialpædagogerne Lillebælt og Socialpædagogerne Sydjylland til at opleve samme service, når de ringer ind. Det synes jeg er godt. Ligesom det er positivt, at de kan forvente hurtigere svar på deres henvendelser, fordi de ikke skal besvares af konsulenter, som også ofte er ude af huset,” siger hun.

Vicky Devine supplerer:

”Jeg tror faktisk også, at medlemmerne oplever, at vi kan hjælpe med det meste. Det er sjældent, vi lægger røret på uden overhovedet at have kunnet hjælpe, og det kan jeg mærke, at de er glade for,” siger hun.

Dækker bredt
En af fordelene ved den nyoprettede fælles medlemsrådgivning er, fortæller de to faglige sagsbehandlere, at de rent fysisk er placeret samme sted. På den måde kan de nemmere, end hvis de sad to forskellige steder rent geografisk, sparre med hinanden.

Det er en kæmpe fordel, at vi sidder samme sted, så vi kan vende nogle ting. Vi får dækket meget ind, fordi vi lige kan stikke hovedet ind til hinanden, når der er noget, vi har brug for at sparre om,” siger Bettina Olsen.

Det er ligeledes, fortæller de, et stort plus, at de to har forskellig baggrund rent fagligt. Bettina Olsen er således selv uddannet socialpædagog og erfaren tillidsrepræsentant og har som sagt arbejdet i tre år på kredskontoret, mens Vicky Devine kommer fra en stilling som socialrådgiver i sygedagpenge-afdelingen i Odense Kommune.

”Vi supplerer hinanden godt. Bettina er jo et orakel, når det kommer til alt omkring arbejdstid, som er et helt nyt område for mig. Derimod ved jeg en masse om sygedagpengeområdet og kender til de mange gråzoner, der er dér,” siger Vicky Devine.

Farvel eller mojn
De to faglige rådgivere er enige om, den nye ordning er en win-win. Og deres oplevelse er, at de har samme holdning hos Socialpædagogerne Sydjylland.

”Jeg synes, de har været søde til fra Sydjylland at skrive til os, at det er dejligt, hvad vi tager for dem. Og jeg håber også, at de fremover vil komme til at mærke, hvordan vi har overtaget mange småopgaver, som de måske ikke har tænkt over, men som samlet kan komme til at fylde meget i hverdagen,” siger Vicky Devine.

Som altid, når der skal implementeres nye systemer og arbejdsgange, følger der lidt børnesygdomme med. Og teknikken drillede da også lidt i begyndelsen. Men nu fungerer den, og både Bettina Olsen og Vicky Devine glæder sig til, at de nu løbende kommer til at få bedre kendskab til medlemmer og arbejdspladser i det sydjyske.

Og så er der lige det med sproget. For selvom den geografiske afstand ikke nødvendigvis er så stor i kilometer, kan den godt være det sprogligt nogle gange.

”Vi har ind imellem været lidt udfordrede, når nogen taler meget sønderjysk. Så er vi nødt til lige at bede dem tale lidt langsommere, så vi kan forstå det. Men det bliver vi garanteret også bedre til,” smiler Vicky Devine.

Ja, og så er der det med, at de siger ’mojn’, når de siger farvel. Det har jeg ikke helt vænnet mig til endnu. Jeg sidder altid lige og overvejer, om det er nu, jeg skal sige mojn, eller om det er fint med et hej eller farvel,” siger Bettina Olsen.

NYMARKSVEJ LOKKER SOCIALPÆDAGOGERNE TIL, MED NY STRATEGI

Nyt bosted i Fredericia

April 2024

Ny strategi skal lokke 40 socialpædagoger til splinternyt bosted


Mentorordninger, fleksible arbejdstider og muligheden for at være med til at bygge et nyt sted op fra bunden. Sådan lyder noget af opskriften, når der inden længe skal rekrutteres 40 socialpædagoger til et helt nyt botilbud i Fredericia under Autismecenter Syddanmark.


Det er ingen hemmelighed, at uddannede socialpædagoger er særdeles eftertragtet arbejdskraft på socialpædagogiske arbejdspladser rundt om i landet. Således også på det nye botilbud ”Nymarksvej” i Fredericia, der åbner senere på året og kommer til at høre under Autismecenter Syddanmark. Botilbuddet, der retter sig mod borgere med §107- og §108-bevillinger, får brug for i omegnen af 40 socialpædagoger og står dermed overfor en omfattende rekrutteringsproces.

Mette Sand, der er tillidsrepræsentant på Teglgårdsparken i Middelfart, som også er en afdeling under Autismecenter Syddanmark, ved, hvor vigtigt det er at skabe attraktive arbejdsforhold, når man skal rekruttere og fastholde uddannet socialpædagogisk personale. Her fortæller hun om nogle af de tiltag, der skal få socialpædagoger til at søge job på Nymarksvej og forhåbentlig også få dem til at blive der.

Fordi der endnu ikke er ansat personale på Nymarksvej, skal du som tillidsrepræsentant deltage i ansættelsessamtalerne, når der inden længe skal ansættes socialpædagoger. Hvilke tanker gør du dig om det?
Det bliver selvfølgelig rigtig spændende at se, om vi kan generere så mange socialpædagoger, som vi gerne vil. For vi ved godt, at det er svært, når der generelt er mangel på os. Men nu er der lavet en fastholdelsesstrategi for Autismecenter Syddanmark og det sociale område i Region Syddanmark, som vi tror på kan være med til at tiltrække socialpædagoger. Og så er det også altid en spændende opgave at få lov til at være med til at starte noget nyt op – det i sig selv tror jeg også vil kunne tiltrække ansøgere.

Hvad går den nye fastholdelsesstrategi ud på?
Den består af mange elementer. Et af dem, som vi ved er vigtige for mange socialpædagoger, er, at der er lagt en strategi for arbejdstidstilrettelæggelse og -fleksibilitet. For et år siden blev det med overenskomsten muligt for arbejdsgivere at benytte fire ugers rul. Men på nogle afdelinger i Autismecenter Syd har man valgt at have otte ugers rul, så man kender sin arbejdstid længere ud i fremtiden. På min egen afdeling har afdelingslederen spurgt om, der er nogen, der gerne vil nøjes med at arbejde tre weekender i stedet for fire i vores otte ugers rul – mod selvfølgelig at skulle arbejde de timer på et andet tidspunkt. Vi ved, at særligt nogle af vores unge kollegaer ikke er så glade for weekendarbejde, og at fleksibilitet på nogle områder faktisk er vigtigere for dem end løn. Så det er noget af det, vi prøver at komme i møde med denne slags tiltag. I Autismecenter Syd gøres der i det hele taget meget for at imødekomme vores ønsker – også i forhold til f.eks. ferieplanlægning. Det betyder, at vi også selv bliver mere fleksible. Når man oplever selv at blive mødt i sine ønsker, vil man gerne give igen.

Hvilke andre vigtige elementer indgår ellers i Autismecenter Syds fastholdelsesstrategi?
Der er bl.a. også blevet vedtaget en mentorordning, hvor alle nye medarbejdere bliver tilknyttet en mentor det første år, de er ansat. Det handler først og fremmest om at sørge for at skabe psykologisk tryghed hos nye kollegaer. Det kræver meget at arbejde med vores borgergruppe, og man skal have ro i maven for at kunne være i det. Det skal mentoren hjælpe med, ligesom han eller hun skal bidrage til den faglige integration på arbejdspladsen og give råd og vejledning.
På min egen afdeling har vi allerede i nogle år gjort brug af mentorordningen, og jeg synes, den fungerer rigtig godt.
Derudover er det også en del af den nye fastholdelsesstrategi, at man ikke går alene på sine første vagter. Man har tre vagter, hvor man er ”føl” og går sammen med en erfaren kollega, så man bliver introduceret for stedets rytme og struktur, inden man skal ud på egen hånd.

Har fastholdelsesstrategien også fokus på fagligheden – og hvordan?
Ja, fagligheden er også i fokus. En gang årligt skal der f.eks. udarbejdes er en kompetenceplan. Som tillidsrepræsentant sidder jeg med min leder og arbejdsmiljørepræsentanten i trio og udarbejder den. Her ser vi på, hvilke kollegaer vi allerede har, og hvilke vi har brug for i forhold til at få dækket alle nødvendige kompetencer ind.
Derudover har Autismecenter Syd sin egen autismeuddannelse, som blev skabt for nogle år siden, fordi vi er et højt specialiseret tilbud. Den uddannelse sørger vi for, at nye kollegaer kommer på så hurtigt som muligt. Vores borgere er meget forskellige, og det er vigtigt at vide, hvilke pædagogiske tilgange man kan og skal bruge til de enkelte.

Hvordan bliver det at være socialpædagog på et helt nyoprettet sted?
Der bliver selvfølgelig mange bolde at holde i luften det første år, fordi alt er nyt. Men det kan også være sjovt og interessant at få lov at være med til at præge et nyt sted. Jeg har selv for mange år siden været med til at starte et nyt bosted op for udsatte borgere, og det var i hvert fald spændende. Det er også hårdt arbejde, og man skal tage sin diplomatiske hue på, for det er klart, at der på et helt nyt sted skal tages rigtig mange beslutninger. Og man kan jo ikke i evighed diskutere, hvilken farve gardinerne skal have, selvom det selvfølgelig kan være vigtigt nok – især med en borgergruppe som vores. Og så skal man være klar på, at der vil komme masser af justeringer den første tid – ikke mindst fordi, man hele tiden skal have borgerne for øje, så de beslutninger, der tages, tages med udgangspunkt i, hvad de profiterer bedst af.

Kunne du selv forestille dig at skulle arbejde på Nymarksvej?
Nu er jeg rigtig glad for at være, hvor jeg er, så jeg går ikke i tanker om jobskifte. Men jeg synes bestemt, at det lyder som en spændende arbejdsplads. Og jeg må sige, at jeg blev lidt misundelig, da jeg så de rammer, som man kommer til at arbejde i på Nymarksvej. Man kan se, at der har været nogle inde over, som har noget viden om, hvordan man skaber et godt sted for netop mennesker med autisme. Der er gjort noget ud af æstetikken, og så er det hele lækkert og nyt – det betyder også noget for ens arbejdsglæde. Så jeg håber, at mange får lyst til at søge stillingerne, når de slås op i sommeren 2024.

Nymarksvej åbner 1. oktober 2024.

 


Foto: Mette Sand, TR på Teglgårdsparken i Middelfart

TO KREDSE, ÉN RÅDGIVNING

Nyt samarbejde på tværs

April 2024

Nyt samarbejde skal give endnu bedre rådgivning til medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt


Siden 1. januar har Socialpædagogerne Lillebælt og Socialpædagogerne Sydjylland haft fælles medlemsrådgivning. Tiltaget skal øge tilgængeligheden og give medlemmerne endnu bedre faglig rådgivning.

Telefonerne har ringet noget hyppigere på Socialpædagogerne Lillebælts kontor siden 1. januar i år. Og med god grund. For ved årsskiftet trådte et nyt samarbejde mellem Socialpædagogerne Lillebælt og Socialpædagogerne Sydjylland i kraft. Et samarbejde omkring en fælles medlemsrådgivning, der betyder, at det nu er faglige sagsbehandlere ansat hos Socialpædagogerne Lillebælt, der betjener medlemmer fra begge kredse.

Den nye medlemsrådgivning er kommet i stand som et resultat af en medlemsundersøgelse, der viste, at hos Socialpædagogernes medlemmer generelt på landsbasis – og dermed også i Socialpædagogerne Lillebælt og Socialpædagogerne Sydjylland – var et ønske om øget tilgængelighed til faglig rådgivning. Det fortæller Gitte Primdahl Walter, kontorleder hos Socialpædagogerne Lillebælt.

”Da vi kunne se, at det var et gennemgående ønske, søgte vi Hovedbestyrelsen om midler til et projekt om en fælles telefonrådgivning. Målet var, at medlemmerne i begge kredse fremadrettet ville opleve, at der var nemmere og øget tilgang til faglig rådgivning,” siger hun.

To kredse, én rådgivning
I forbindelse med den nye ordning er det ikke længere primært de faglige konsulenter, der yder medlemsrådgivning (de er på ca. en gang ugentligt og ved ferie og sygdom). Til den opgave er der i stedet ansat to faglige rådgivere. Begge er placeret i Odense hos Socialpædagogerne Lillebælt, men rådgiver altså både medlemmer af Socialpædagogerne Lillebælt og Socialpædagogerne Sydjylland. Samtidig er der ansat en faglig konsulent hos Socialpædagogerne Sydjylland, som i stedet tager nogle af de konsulentopgaver, der før lå hos Socialpædagogerne Lillebælt.

Gitte Primdahl Walter er glad for, at det, der startede som et projekt, nu er en ordning i drift. En ordning, hvor der ikke længere risikerer at gå flere dage, inden medlemmerne får svar på en henvendelse.

”Oplevelsen er, at vi er kommet rigtig godt i gang. Ordningen frigiver noget tid til, at konsulenterne kan arbejde med det, som er deres spidskompetence. Samtidig har vi nu to dygtige faglige rådgivere siddende, som supplerer hinanden godt og dækker meget bredt. Vi oplever, at de kan hjælpe i noget nær alle tilfælde, og ellers har de hjælpen ved hånden og kan kontakte en af konsulenterne i enten Sydjylland eller Lillebælt,” siger hun.

Medlemmerne viser os vejen
Endnu en gevinst ved ordningen er, at der ikke længere er lukket for telefonen i frokostpauser, idet de to kredse afløser hinanden, ligesom de vil gøre det i ferier eller i andre spidsbelastningsperioder. På den måde vil medlemmerne opleve, at der så godt som altid er adgang til rådgivning i kontorets åbningstid.

”Det, som det i bund og grund handler om, er at give en endnu bedre medlemsservice og lytte til den retning, medlemmerne beder os om at gå i. Det er det, vi har forsøgt med dette tiltag,” siger Gitte Primdahl Walter.

Bliv medlem