Gå til indhold

December 2023

Her kan du læse nyhedsbrevet fra December 2023

Tilbage til Lillebælt

Læs hele nyhedsbrevet HER (link)

FORMANDEN HAR ORDET

God jul og godt nytår

December 2023

Formanden har ordet

 

Julen banker på. Den første sne faldt allerede lidt før december, og mon ikke de fleste af os glæder os til at slippe lidt af hverdagens stress og jag for i stedet at kunne lade os synke ned i families og gode venners skød og mærke julefreden sænke sig. Det tror jeg.

Med den store indsats, I som socialpædagoger yder hver eneste dag for at give socialt udsatte mennesker og mennesker med handicap et godt og værdigt liv, så fortjener I i allerhøjeste grad en rolig og afslappende juleferie, som forhåbentlig kan bringe jer fornyet energi. For de af jer, der skal arbejde i julen, og på den bekostning må undvære nogle af juledagene med familien, så vil jeg gerne huske jer på, hvor stor en forskel I gør for de mennesker, I arbejder med. I er med jeres faglighed med til at forandre liv. Vær stolte af jer selv.

Når vi om et par uger træder ind i et nyt år, er det blandt andet med tanke på de mange gode ting, der er sket i 2023 både hos Socialpædagogerne og her i Kreds Lillebælt. Vi er stolte over de trepartsforhandlinger, der netop er afsluttet. De blev på flere punkter en succes - blandt andet fik vi et tiltrængt lønløft. Som det oftest er tilfældet ved forhandlinger, har vi dog også måttet give afkald på noget. Således har arbejdsgiverne nu som et resultat af forhandlingerne fået en forhandlingsmulighed i forhold til 12-timersvagter og nedsat hviletid. Det er et område, som vi naturligvis lover jer at følge tæt.

Her i Kreds Lillebælt glæder vi os over, at vi fremtidigt kommer til at øge vores gode samarbejde med Kreds Sydjylland. Flere skibe er allerede sat i søen - blandt andet en fælles telefonordning. Selvom vi til tider vil komme til at sejle i ukendte farvande, er vi sikre på, at vi nok skal komme sikkert i havn, og at vores to kredse får et frugtbart samarbejde, som vil komme alle vores medlemmer til gavn.

Herfra kredsen vil jeg ønske jer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. Vi ses i 2024.

 

Hanne Ellegaard

 

Foto: Hanne Ellegaard, kredsformand

MERITPÆDAGOSTUDERENDE FÅR UDBETALT FULD LØN I REGION SYDDANMARK

Aftale med Region Syddanmark om merituddanelse

December 2023

Meritpædagogstuderende får udbetalt fuld løn i Region Syddanmark

 

I Region Syddanmark har man skabt en ordning, hvor meritstuderende på pædagoguddannelsen kombinerer arbejde og studie i knap tre og et halvt år og får fuld løn undervejs. For socialdirektør i Region Syddanmark, Christian Schacht-Magnussen, er det en fremtidsinvestering i høj faglighed.

Det er næppe gået nogens næse forbi, at manglen på uddannede socialpædagoger er en kæmpe udfordring både helt aktuelt, men også når man ser ud i fremtiden. I Region Syddanmark tror man på, at merituddannede socialpædagoger kan være en del af løsningen på problemet. Det fortæller Socialdirektør i Region Syd, Christian Schacht-Magnussen.

”Der er to årsager til, at vi har valgt at satse på et oprette en merituddannelse for pædagoger. Den første er, at vi i allerhøjeste grad oplever en arbejdskraftmangel af især uddannede pædagoger, som vi ikke mener, vi kan ignorere. For det andet så ser vi det som en investering for os selv i fremtiden. Vi ved selvfølgelig godt, at vi lige nu poster en stor portion penge i nogle ufaglærte, som vi ikke kan være sikre på bliver hos os. Derfor håber vi også, at vi ikke bliver ved at være alene, men at der efterhånden hopper flere med på vognen,” siger han.

Privatøkonomi må ikke spænde ben
Et af de problemer, der ofte er blevet påpeget, når man taler merituddannelse, er, at de ufaglærte medarbejdere på de socialpædagogiske arbejdspladser har svært ved at få råd til at gå på merituddannelsen. Den problematik har man valgt at tage højde for i Region Syddanmark. Her er merituddannelsen således blevet indrettet, så man den ene halvdel af ugen studerer på UCL og den anden halvdel af ugen arbejder ude på sin arbejdsplads. Tillige går Region Syd ind og udbetaler den almindelige løn i hele uddannelsesforløbet.

”Hvis vi skal have mennesker over på merituddannelsen, er vi nødt til at forstå, at det er mennesker, der ofte har børn, hus og hjem, og som ikke bare lige kan gå fra en fuldtidsløn og over på SU. Og vi skal have flere over på merituddannelsen, når manglen på uddannede pædagoger er så stor,” siger Christian Schacht-Magnussen.

Vågn op Christiansborg!
Ikke alle er begejstrede for Region Syddanmarks model for en merituddannelse til pædagoger. KL har således stoppet de kommunale tiltag, der gik i den retning, fordi de mente, det var i strid med lovgivningen at få løn under en SU-berettiget uddannelse.

”Når der ikke er andre arbejdsgivere, der laver lignende tilbud, tror jeg umiddelbart, at det skyldes, at det er dyrt nu og her. Men det skal jo ses som en investering på den lange bane. Derfor håber vi da også, at de snart fra centralt hold, på Christiansborg, får øjnene op for, at det her kunne være en god model at få udbredt,” siger Christian Schacht-Magnussen.

Han er ikke selv i tvivl om, at der er rigeligt med gode af argumenter for, at der skal være flere uddannede socialpædagoger på de socialpædagogiske arbejdspladser, end der er i dag.

”Vi har selvfølgelig også brug for andre faggrupper, assistenter og medhjælpere, men det er vigtigt, at andelen af socialpædagoger er så stor som muligt. Det betyder noget for at kunne opbygge og vedligeholde stærke, faglige miljøer på arbejdspladserne og for at kunne rekruttere i fremtiden. Og så tror jeg også på, at det har en positivt afsmittende effekt på sygefraværet,” siger Christian Schacht-Magnussen.

GENERALFORSAMLING FOR LEDERSEKTIONERNE I KREDS LILLEBÆLT OG KREDS SYDJYLLAND

Ledersektionen

December 2023

Generalforsamling for ledersektionerne Kreds Lillebælt og Kreds Sydjylland

 

Ledersektionen i Socialpædagogerne Lillebælt afholder sammen med Kreds Sydjylland generalforsamling fredag den 19. april 2024

Om formiddagen har vi bl.a. fået sociolog Emilia Van Hauen til at komme og gøre os klogere på et emne med overskriften "DE UNGE VISER VEJEN TIL FREMTIDEN. LED, TILTRÆK, FASTHOLD OG FORSTÅ DEM & FREMTIDENS ARBEJDSMARKED."

Fremtidens arbejdsplads og den hierarkiløse organisation er i gang med at blive defineret nu, hvor generationsskiftet er i fuld gang. Det vil naturligvis ændre noget ved alle arbejdspladser!
Y'erne og Z'erne har en ny tilgang til, hvad og hvornår et arbejde er - og ikke mindst har de stærke holdninger til, hvad de vil med det. De er drevet af mening, formål, frihed, fællesskaber og af at ville forbedre verden. De har et tolerant forhold til køn, lever gerne som digitale nomader – og det vigtigste for dem er at have en livs-karriere. Alt dette giver en særlig udfordring med at lede, tiltrække og fastholde dem.

"SOM ENLIG MOR OG FORSØRGER VILLE JEG IKKE KUNNE TAGE SOCIALPÆDAGOGUDDANNELSEN PÅ NORMALE VILKÅR”

Studerende og enlig mor

December 2023

”Som enlig mor og forsørger ville jeg ikke kunne tage socialpædagoguddannelsen på normale vilkår"

 

Melanie Sanchez læser til socialpædagog på merituddannelsen på UCL. Hun ser store fordele ved, at studie og arbejde kombineres under uddannelsen. Og så kan det kun lade sig gøre for hende at tage uddannelsen, fordi hun kan få fuld løn i hele studietiden.

29-årige Melanie Sanchez fra Nyborg har i godt fem år arbejdet som pædagogisk assistent på Handicap Center Fyn. Det er et område, hun er rigtig glad for at arbejde indenfor, og hun har løbende overvejet at læse til socialpædagog for at blive fagligt opkvalificeret. Men det er aldrig blevet til mere end overvejelser, idet hun ikke har kunnet få det til at harmonere med hendes privatliv, hvor hun er enlig forsørger og mor til en pige på seks år.

For knap to år siden blev hun dog præsenteret for muligheden for at læse til socialpædagog via en ny ordning på meritpædagoguddannelsen på UCL.

”Min leder sendte en mail ud om denne her mulighed, som vi bare skulle vende tilbage på, hvis vi var interesserede. Det var vi en god håndfuld, der var, og vi endte med at være tre, der blev sendt af sted, og som læser på uddannelsen i dag,” fortæller Melanie Sanchez.

Finansieringen er afgørende
Region Syddanmark har strikket uddannelsen sådan sammen, at man halvdelen af tiden er på sin arbejdsplads og halvdelen af tiden på studiet. Derudover har regionen sørget for at finansiere, at de studerende kan få fuld løn under hele uddannelsen. Det er afgørende for Melanie Sanchez.

”Som enlig mor og forsørger ville jeg ikke kunne tage uddannelsen på normal vis. Det ville ikke kunne hænge sammen økonomisk at være på SU og tage SU-lån,” siger hun.

Den perfekte kombi
Det er ikke kun det økonomiske aspekt, der får Melanie Sanchez til at kalde meritpædagoguddannelsen for en ”fed ordning”. Også kombinationen af arbejde og studie ser hun store fordele ved.

”Fordi du ikke skal sidde på skolen et helt år og studere, inden du skal ud og arbejde, men hele tiden veksler mellem studie og arbejde, så når du rent faktisk at komme ud og bruge den viden og teori, du har fået på studiet, mens den stadig er i frisk erindring,” siger hun.

Melanie Sanchez har talt med SL-repræsentanten på sin arbejdsplads, der har rost hende og hendes medstuderende kollegaer. Det synes hun er utrolig tilfredsstillende.

”Hun har bemærket, at vi, der er i gang med merituddannelsen, har forandret vores tilgang til arbejdet, efter vi er begyndt at studere. Tidligere hoppede vi ofte bare med på de ting, der blev besluttet uden at tænke så meget over, om det kunne være anderledes. Nu kommer vi og stiller mange flere spørgsmål til, hvorfor vi gør, som vi gør. Nogle af mine kollegaer siger også, at det er fedt, at vi kommer tilbage og undrer os, og at det gør noget godt for de faglige diskussioner på arbejdet, og det er da fedt at høre,” siger Melanie Sanchez.

Kendt arbejdsplads skaber tryghed
Uddannelsen til socialpædagog har også medvirket til, at Melanie Sanchez er blevet meget mere nysgerrig på sin arbejdsplads og de borgere, hun arbejder med.

”Jeg går tit ind og læser om borgere, jeg ved, jeg skal være sammen med. Det gjorde jeg ikke i samme grad før. Jeg går ind og kigger på indsatsmål for borgerne og tager stilling til, om det så giver mening med de delmål, vi arbejder ud fra,” siger hun.

Trods sin begejstring for uddannelsen er Melanie Sanchez glad for, at hun stadig har halvandet år tilbage af sin studietid. For det kan være overvældende at tænke på, at hun snart er den, der skal stå med det overordnede ansvar som fagekspert.

”Det kan da godt være lidt angstprovokerende at tænke på, og det skal man nok lige lande i. Men det er jo endnu en af de gode ting ved merituddannelsen; at vi ikke skal ud og starte på en ny arbejdsplads. Vi er der, hvor vi hele tiden har været, og det er der en stor tryghed i. Nok skal vi ud at stå med et nyt ansvarsområde, men vi kender stedet og vores kollegaer rigtig godt,” siger hun.

 

Foto: Melanie Sanchez

TR-TEMADAG OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

TR temadag

December 2023

TR-temadag om den attraktive arbejdsplads

 

Både fremmødet og engagementet var stort, da Kreds Lillebælt afholdt TR-temadag under overskriften ”Den attraktive arbejdsplads”. Mere indflydelse på egen arbejdstid og flere ressourcer til uddannelse og kurser lød ønskerne til den attraktive arbejdsplads

Hvad er opskriften på den attraktive arbejdsplads? Det spørgsmål lagde oplægsholder, 2. forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Verne Pedersen, ud med at stille til de 68 tillidsrepræsentanter, der var mødt op til TR- temadag i Socialpædagogerne Kreds Lillebælt den 30. november på Mødecenter Fabrikken i Odense.

Det spørgsmål blev der summet lidt over ved de opstillede langborde, hvorefter der var flere bud fra salen.

”I vores gruppe talte vi om et godt arbejdsmiljø, tid til at arbejde med vores faglighed og en god løn.”

”Vi talte om et fleksibelt arbejdsliv, hvor der er en ledelse, man kan tale med, og som har forståelse for, hvis man har små børn, er ramt af sygdom eller lignende.”

”Vi tænker, at opskriften på en god arbejdsplads er ejerskab, som skal faciliteres af medarbejderne selv”.

Verne Pedersen fortsatte sit oplæg med selv at pege på nogle af de faktorer, som jobsøgende socialpædagoger kigger efter, når de søger efter den attraktive arbejdsplads.

”Noget at det, vi hører, at vores medlemmer kigger efter i stillingsopslag, er, om der søges målrettet efter socialpædagoger. Eller om der snarere søges efter folk med et godt hjerte, der måske også kan et eller andet inden for det socialpædagogiske felt. Det sidste ved vi, at vores medlemmer ikke gider at søge på. Vi ved også, at der bliver kigget efter, om ledelsen er socialpædagogisk uddannet, om der er uddannede kollegaer, og om der på arbejdspladsen er afsat tid til at reflektere over egen faglighed,” sagde hun.

Faglig organisering som kollegialt fællesskab?
Efter en kort pause var der arrangeret tre forskellige inspirationsoplæg. Her fortalte ansatte fra udvalgte arbejdspladser i Kreds Lillebælt om deres eget arbejde i relation til dagens tema ”den attraktive arbejdsplads”. Et af inspirationsoplæggene havde overskriften ”Faglige fællesskaber”. Her fortalte blandt andre Michael Korsgaard, tillidsrepræsentant på Fårupgård Ungecenter i Vejle Kommune, om, hvad kollegiale og faglige fællesskaber kan betyde i forhold til den attraktive arbejdsplads.

”Vi har mange kollegiale fællesskaber hos os. Og vi ved, at det er noget, som medarbejderne finder vigtigt. Mange af dem, der står og vipper, siger, at det er de fællesskaber, der holder dem på arbejdspladsen,” sagde Michael Korsgaard blandt andet.

Han talte ligeledes om faglig organisering som et muligt kollegialt fællesskab. Et fællesskab, der dog godt kan være udfordrende at få op at stå i praksis.

”Det er blandt andet svært på døgninstitutioner, hvor man arbejder på forskudte tidspunkter og derfor sjældent ses med alle sine kollegaer. Også på arbejdspladser som min, der ligger spredt ud på flere matrikler, kan det være udfordrende som tillidsrepræsentant at nå personale, der ikke arbejder samme sted som en selv,” sagde han.

De unge er svære at nå
Efter sit oplæg pointerede Michael Korsgaard, at han især finder det svært at få gjort sine yngre kolleger så interesseret i faglige fællesskaber, at de melder sig ind i fagforeningen.

”Mange af dem har meget lidt eller slet intet kendskab til den danske model. Det er til dem, jeg siger: ’Sammen er jeg stærkere’. Jeg spørger, om de da ikke også gerne vil have så gode arbejdsforhold som muligt og fortæller dem, at jo flere, jeg kan få lov at repræsentere, jo stærkere står jeg, når jeg skal forhandle med ledelsen om det, der også kommer dem til gode,” sagde han.

Vigtige ingredienser i opskriften på den attraktive arbejdsplads
Efter inspirationsoplæggene tog Lærke Kamma Clausen, chefkonsulent i hovedforbundet, over og agerede facilitator for en gang perspektiverende gruppearbejde. Her blev tillidsrepræsentanterne bedt om i grupper at brainstorme over, hvad de hver især mente kunne gøre deres arbejdsplads mere attraktiv. Et smugkig rundt på gruppernes nedskrevne idéer afslørede, at der var flere gennemgående temaer og dermed også plads til forbedring på arbejdspladserne. Bl.a. gik ønsker om ”bedre mulighed for indflydelse på egen arbejdstid” og ”flere midler afsat til videreuddannelse og kurser,” igen på adskillige gruppers ønskeliste.

Dermed sluttede TR-temadagen af med gode bud på det, som Verne Pedersen indledte temadagen med at efterlyse, nemlig: "Hvad er ingredienserne i opskriften på den attraktive arbejdsplads?"

 

Foto: Oplæg fra Lærke Kamme Clausen, Chefkonsulent i forbundet

HANNE ELLEGAARDS 25-ÅRS JUBILÆUM SOM KREDSFORMAND

Tillykke til Hanne Ellegaard

December 2023

Hanne Ellegaards 25-års jubilæum

 

Den hvide løber i form af årets første, kraftige snefald var rullet flot ud, da gæsterne på årets sidste novemberdag ankom til Fabrikken i Odense for at fejre Hanne Ellegaards 25-årige jubilæum som kredsformand for Socialpædagogerne Kreds Lillebælt. Et jubilæum, som det ikke er mange forundt at nå at fejre.

Det føles da også for jubilaren selv som en menneskealder siden, at hun ved et kampvalg overtog posten som kredsformand i det, der dengang hed SL Vejle Amt - i dag Kreds Lillebælt.

"Jeg er valgt ind i det forrige årtusinde. Dengang fagforeningen var et hus i en bygning," lød det muntert fra Hanne Ellegaard i hendes takketale.

Der var også både muntre ord og flotte skudsmål i talerne til 25-års-jubilaren. På vegne af de øvrige kredsformænd holdt kredsformand i Kreds Sydjylland Finn Harald Rasmussen en flot tale, hvor han med et historisk tilbageblik som den røde tråd fremhævede Hanne Ellegaards omsorg for og opmærksomhed på sine kollegaer. Opsigtsvækkende var det også, pointererede Finn Harald Rasmussen, da hun tiltrådte som kredsformand og insisterede på, at tilgængelighed og nærhed til medlemmerne skulle tegne hendes kreds. Det var nye toner dengang, men det har siden hen vist sig ikke bare at være Hanne Ellegaards varemærke, men også noget, som medlemmerne i dag sætter stor pris på.

Næstformand i Kreds Lillebælt, Lotte Kirk Hansen holdt også en tale, hvori hun beskrev et tæt og godt samarbejde mellem Hanne Ellegaard og hende selv. Der blev flere gange trukket på smilebåndene hos gæsterne - ikke mindst, da hun fortalte om den arbejdsiver og energi, som dagens jubilar er kendt for at lægge for dagen.

"Du ligger ikke på den lade side, og du tager sjældent den korte vej. Med et smil på læben kan vi godt på kredskontoret sammenligne dig med en Duracel-kanin. Du er på tidligt om morgenen og sent om aftenen. Træffer du os ikke på telefonen, selvom du ringer igen og igen - og igen, ja, så ringer du da bare til en eller flere andre, som du forventer kan hjælpe dig og sætter via dem en eftersøgning i gang – kontakt her og nu, det vil du have," sagde Lotte Kirk Hansen.

25 år mere på taburetten som kredsformand i Kreds Lillebælt bliver det næppe til. Men indtil videre er Hanne Ellegaard "still going strong" og har stadig masser af visioner på både Kredsens' og Socialpædagogernes vegne. Og når der kommer slidsomme lange dage, hvor målet kan synes lidt vel langt ude i horisonten, så har hun en dejlig jubilæumsfest at se tilbage på og hente energi fra.

"Det var et sandt festfyrværkeri at fejre mit jubilæum. Så mange mennesker kiggede forbi med flotte ord og fine gaver. Jeg er meget taknemmelig," siger Hanne Ellegaard.

 

Foto: Hanne Ellegaard

Bliv medlem