Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Socialpædagogerne: Fortsat fald i ansøgere kalder på en ambitiøs, attraktiv og målrettet pædagoguddannelse

Stadig færre unge søger ind på pædagoguddannelsen, viser dagens tal for kvote 1-ansøgninger. Det er alvorligt og bekymrende, siger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, og peger på, at der er brug for en reform, som kan skabe en ambitiøs, attraktiv og målrettet pædagoguddannelse

5. juli 2024

Artikel
Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, kalder det en 'alvorlig og bekymrende situation', at ansøgertallet til pædagoguddannelsen også i år er faldet.

Forfatter: Niels Søndergaard

Foto: Rikke Rhein-Knudsen

I dag blev ansøgertallene til landets videregående uddannelser offentliggjort. De viser, at den kedelige tendens med faldende ansøgertal til pædagoguddannelsen fra de seneste år fortsætter. I år er der 10 pct. færre ansøgere end sidste år.

Det sker, efter at søgningen allerede var faldet med 26 procent fra 2020 til 2023.

Det er alvorligt og bekymrende, siger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, som peger på, at det specialiserede socialområde er hårdt ramt af rekrutteringsudfordringer.

- Det er en alvorlig og bekymrende situation, at vi fortsat ser et fald i ansøgere til pædagoguddannelsen. Omtrent hver tredje studerende skal ud at arbejde på det specialiserede socialområde. Og på de socialpædagogiske arbejdspladser er det nu under halvdelen af de ansatte, som rent faktisk er uddannede socialpædagoger. Derfor har vi brug for en reform, som giver os en ambitiøs, attraktiv og målrettet pædagoguddannelse med en markant styrket socialpædagogisk retning. Den socialpædagogiske faglighed i både undervisning og praksis skal være langt stærkere på uddannelsen, end den er i dag, siger Benny Andersen.

Han peger på, at de studerende for eksempel bør have flere undervisningstimer, bedre praktik og mere feedback – og øvelseslokaler på studiestederne til at afprøve komplekse praksissituationer.

Fælles ansvar at knække kurven
Socialpædagogernes formand understreger, at medarbejdere med den rette faglighed er helt afgørende, hvis kvaliteten på socialområdet skal sikres. Det gælder for eksempel på de bosteder og institutioner, hvor velfærdssamfundet kan tilbyde støtte til mennesker med handicap og psykiske lidelser samt udsatte børn, unge og voksne.

Blandt andet viser en analyse fra Rambøll, at beboere trives bedre, kommer oftere i job og har færre indlæggelser i psykiatrien på bosteder med en højere andel socialpædagoger.

- Den del af vores velfærdssamfund, som vi kalder det specialiserede socialområde, er i høj grad afhængig af, at der er mange unge, som vælger at uddanne sig til socialpædagog. I sidste ende betaler de mennesker, det hele handler om, prisen, når fundamentet for vores velfærdssamfund slår revner, siger Benny Andersen og fortsætter:

Sådan vil Socialpædagogerne styrke den socialpædagogiske retning

  • Flere undervisningstimer
  • Flere gæsteundervisere fra fx socialpædagogisk praksis
  • Øvelseslokaler til at afprøve socialpædagogiske praksissituationer
  • Uddannede praktikvejledere
  • Kvalitetssikring af praktiksteder
  • Mere feedback til studerende undervejs
Læs mere om Socialpædagogernes forslag

- Derfor er det en bunden opgave og et fælles ansvar i vores velfærdssamfund at tiltrække flere studerende. En styrkelse af uddannelsen til socialpædagog er vigtig, det samme er løn og arbejdsvilkår. Og så skal vi også generelt blive bedre til at fortælle om alle de muligheder og karriereveje, der åbner sig, hvis du for eksempel vælger at uddanne dig til socialpædagog.

Læs mere:

Olivia var ikke tvivl, da hun søgte pædagoguddannelsen: Det føles så rigtigt at skulle være socialpædagog

Læs hvorfor Olivia vil være socialpædagog
Bliv medlem