Gå til indhold

Socialpædagogerne: Sådan skal pædagoguddannelsen styrkes

Socialpædagogerne arbejder for en ambitiøs, attraktiv og målrettet pædagoguddannelse og en styrket socialpædagogisk retning. Her er indhold og kvalitet frem for pædagoguddannelsens længde de centrale kodeord, forklarer formand Benny Andersen

16. maj 2024

Artikel
Den helt centrale del af løsningen på udfordringerne med at fastholde og rekruttere til socialområdet er at styrke den socialpædagogiske retning på pædagoguddannelsen - se seks måder, det kan ske.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Sofia Busk

Mange venter i spænding på regeringens udspil til en reform af pædagoguddannelsen. Ikke mindst Socialpædagogerne, der i måneder og år har arbejdet for en ambitiøs, attraktiv og målrettet uddannelse.

For en evaluering fra ministeriet har vist, at pædagoguddannelsen ganske enkelt ikke er god nok, som den er i dag. Og særligt den social- og specialpædagogiske retning har store kvalitetsmangler.

Netop højere kvalitet er en forudsætning for at tiltrække flere til uddannelsen, vende det øgede frafald og ikke mindst forebygge, at nyuddannede socialpædagoger forlader faget inden for få år på grund af praksischok.

– En kommende reform af pædagoguddannelsen er afgørende for at løse velfærdsområdets fastholdelses- og rekrutteringsudfordring, som socialpædagoger også mærker på socialområdet, hvor under halvdelen af medarbejderne i dag er uddannede socialpædagoger, siger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen.

Vores fokus er at få langt større volumen på pædagoguddannelsen og at få styrket kvaliteten af uddannelsen, så de studerende bliver klædt langt bedre på end i dag til det arbejdsmarked, der venter dem

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Styrk den socialpædagogiske retning

Den helt centrale del af løsningen ligger i at styrke den socialpædagogiske retning i form af fx:

  • Flere undervisningstimer
  • Flere gæsteundervisere fra fx socialpædagogisk praksis
  • Øvelseslokaler til at afprøve socialpædagogiske praksissituationer
  • Uddannede praktikvejledere
  • Kvalitetssikring af praktiksteder
  • Mere feedback til studerende undervejs

Og vejen til at nå det kvalitetsløft kan være flere, mener Benny Andersen.

– Vores fokus er at få langt større volumen på pædagoguddannelsen og at få styrket kvaliteten af uddannelsen, så de studerende bliver klædt langt bedre på end i dag til det arbejdsmarked, der venter dem, siger han.

handler om indhold

Derfor er en forkortelse af uddannelsen heller ikke per definition en dårlig idé, tilføjer Benny Andersen som forklaring på, hvorfor Socialpædagogerne har valgt ikke at være en del af kampagnen mod en forkortelse af uddannelsen.

En model kunne fx være at forkorte det indledende fællesår, som for studerende, der ved, at de vil være socialpædagoger, er spildt – og så bruge midlerne til at styrke de tre specialiseringsretninger. Ved på den måde at styrke den socialpædagogiske retning vil det reelt betyde, at den del af uddannelsen, som målrettes socialpædagogik og socialpædagogisk faglighed, bliver længere, forklarer Benny Andersen.

– Det er afgørende for os, at en eventuel afkortning af uddannelsen ikke bliver en spareøvelse, men at det geninvesteres i uddannelsens indhold og kvalitet, siger han.

Går efter indflydelse

Indtil videre baserer diskussionen om længden på professionsuddannelserne sig imidlertid på rygter, der for nyligt har fået næring, efter at A4 Uddannelse skrev om et fortroligt dokument om regeringens reformplaner. Men seneste melding er, at udspillet til reformen først kommer efter sommerferien.

Indtil da fortsætter Socialpædagogernes politiske arbejde i form af fx møder med ministre og ordførere, hvor fagforeningens konkrete bud på løsninger til at sikre en ambitiøs, attraktiv og målrettet uddannelse bliver spillet ind.

– Vi er i et politisk rum, hvor vi som fagforening altid gør os spilbare for at optimere vores mulighed for indflydelse, så vi får sat et solidt socialpædagogisk aftryk. Derfor afviser vi heller ikke at ville diskutere nogle bestemte ting på forhånd – og da slet ikke forslag, vi ikke har set endnu, siger han.

Bliv medlem