Gå til indhold

Pension

Socialpædagogerne får medhold: Plejefamilier har krav på ATP fra flere kommuner

I mere end to år har Socialpædagogerne og advokat Steen Frederiksen kæmpet for, at plejefamilier, der har plejebørn fra flere kommuner, har ret til ATP Livslang Pension fra alle deres arbejdsgivere. Nu har Ankenævnet for ATP afgjort sagen. Se, hvad det betyder for dig

12. juni 2024

Artikel
Hvis du har to forskellige arbejdsgivere fra to forskellige kommuner, så siger loven, at du har ret til at få ATP Livslang Pension fra begge kommuner – også hvis du er ansat som plejefamilie. Sådan lyder afgørelsen fra Ankenævnet for ATP i en sag, Socialpædagogerne har rejst.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Hvis du har to forskellige arbejdsgivere fra to forskellige kommuner, så siger loven, at du har ret til at få ATP Livslang Pension fra begge kommuner. Sådan er det for alle lønmodtagere – også hvis du er ansat som plejefamilie.

Det har Ankenævnet for ATP for nyligt truffet afgørelse om. Afgørelsen sætter det sidste punktum i en sag, som Socialpædagogerne har kæmpet for i mere end to år.

– Det er en rigtig vigtig afgørelse. Både fordi den har økonomisk værdi for plejefamilier, men også fordi den er endnu et led i at cementere, at plejefamilier har rettigheder på lige fod med andre lønmodtagere, siger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen og fortsætter:

– Jeg forstår grundlæggende ikke, at man som kommune har villet skabe utryghed omkring plejefamiliernes rettigheder og vilkår – slet ikke i en tid hvor det i forvejen er svært at rekruttere. Men vores holdning har været klar, og vi har været villige til at gå hele vejen. Nu har vi heldigvis fået medhold. Det kan jeg kun glæde mig over, siger Benny Andersen.

LÆS OGSÅ om Jammerbugt Kommune, der trak deres ATP-varsel tilbage

Begyndte med Nina

Sagen begyndte, da plejemor Nina Salling, der havde haft et plejebarn anbragt fra Vesthimmerland Kommune i 18 år, blev opmærksom på, at hun ikke havde fået indbetalt ATP i hele eller dele af perioden. Socialpædagogerne Nordjylland hjalp hende med at se alle lønsedler igennem og klagede til kommunen.

HVAD ER ATP?

ATP – også kaldet Arbejdsmarkedets Tillægspension – er en lovpligtig pensionsordning for alle lønmodtagere i Danmark, som alle arbejdsgivere skal indbetale til. Du får udbetalt din ATP-pension, når du når folkepensionsalderen.

Som plejefamilie har du ret til fuldtids-ATP uanset, hvor meget du får i vederlag. Du skal afregnes med a-satsen. Det betyder, at der i alt indbetales 297 kr. til ATP – kommunen betaler to tredjedele (199 kr.), mens du selv betaler en tredjedel (99 kr.). 

Jeg er glad og tilfreds med afgørelsen – først og fremmest fordi man anerkender, at plejefamilier skal behandles som de lønmodtagere, de er

Steen Frederiksen, advokat

Men svaret lød, at Nina Salling samtidig havde haft børn anbragt fra andre kommuner og kun havde ret til at få udbetalt ATP fra én kommune. Kommunen henviste til, at der her var tale om en særlig praksis for plejefamilier,

Socialpædagogerne bad derfor advokat Steen Frederiksen, der har ført plejefamiliesager for fagforeningen i årtier, om at tage sagen videre til ATP. Her lød vurderingen, at kommunen handlede lovligt, og at kommunerne og ATP i øvrigt havde haft den praksis siden 1976. Men den købte Steen Frederiksen ikke.

– Grundlæggende handlede det om at afgøre, om plejefamilier i henhold til loven kan have så afvigende rettigheder fra andre lønmodtagere. Det mente jeg ikke, og derfor ville vi have sagen afprøvet, forklarer han.

Og det fik Steen Frederiksen ret i.  

– Jeg er glad og tilfreds med afgørelsen – først og fremmest fordi man anerkender, at plejefamilier skal behandles som de lønmodtagere, de er. Det kan godt være, at det har været en praksis siden 1976, at plejefamilier skal behandles anderledes og mindre gunstigt end andre lønmodtagere, men den praksis var ikke korrekt. Og derfor har vi nu fået den praksis tilsidesat, siger han.

LÆS OGSÅ generelt om løn til plejefamilier

Penge på vej

Som plejefamilie har man ret til fuldtids-ATP svarende til 297 kr. om måneden. Det kan måske lyde som et forholdsvis lille beløb, men når udbetalingerne fra et langt arbejdsliv lægges sammen, bliver det til mange og vigtige penge. Særligt for plejefamilier, der ikke har andre pensionsordninger, medmindre de selv sparer op.

Derfor var det også en glad Nina Salling, der modtog beskeden – om end afgørelsen var forventelig, understreger den i dag 64-årige plejemor.

– Der bør jo ikke være nogen forskel på, om jeg er sygeplejerske, hjemmehjælper eller plejemor med flere ansættelser. Så da jeg opdagede, at der var den uorden, måtte jeg selvfølgelig gå til min fagforening. Jeg oplever på flere punkter, at vores ansættelsesforhold er kritisable, og at vi bliver underlagt et økonomisk pres, fordi vi ingen overenskomst har. Derfor var det vigtigt for mig. Og jeg var godt nok blevet skuffet, hvis udfaldet havde været et andet, siger hun.

I den konkrete sag har Steen Frederiksen nu rejst krav om, at kommunen indbetaler ATP for hele ansættelsesperioden (februar 2002 til april 2021) – og som minimum fem år tilbage i tiden fra klagesagen blev rejst.

HAR DU ATP TIL GODE?

Socialpædagogerne beder KL orientere alle landets kommuner om afgørelsen fra ATP Ankenævnet.

Vi opfordrer alle plejefamiliemedlemmer til at holde øje med lønsedlerne fremadrettet med henblik på at sikre, at du får det/de ATP-bidrag, du ifølge den nye afgørelse har ret til. Vi opfordrer desuden til at tjekke, om du har fået det/de ATP-bidrag, du har ret til, bagudrettet. Du kan tjekke, om din arbejdsgiver har indbetalt ATP på borger.dk

Hvis du kan se, at du ikke har fået det ATP-bidrag, du har ret til, er det Socialpædagogernes opfattelse, at der kan rejses krav om indbetaling af ATP for alle år, der er afregnet forkert, eller i det mindste fem år tilbage, ligesom at arbejdsgiver forventes at efterbetale både eget bidrag og plejefamiliens bidrag.

Er du i tvivl, så kontakt din kreds, som også kan hjælpe med at rejse krav over for kommunerne.

Bliv medlem