Gå til indhold

Fif fra a-kassen

Ring til os, før du opsiger plejeopgaven

Socialpædagogerne er jævnligt i kontakt med familieplejere, der har akut behov for at komme ud af en plejeopgave, men hvor kommunen kræver, at de selv siger op. Det kan have store økonomiske konsekvenser. Ring derfor altid til kredsen og a-kassen først, understreger chefkonsulent Elisabeth Svarrer

8. maj 2023

Artikel
Fif_fra_a-kassen_1128x600px.png

Forfatter: Elisabeth Svarrer

I a-kassen er det almindeligt at opleve, at medlemmernes arbejdsliv kan gøre ondt – også blandt familieplejerne. Det kan fx være, at plejebarnet har en voldelig eller udadreagerende adfærd, som familieplejeren ikke kan håndtere, og familieplejeren har akut behov for at komme ud af en plejeopgave. Her skal man være meget opmærksom på, hvordan det sker – ellers kan det have store økonomiske konsekvenser.

For det sker jævnligt i sådanne tilfælde, at anbringende kommune beder familieplejeren om selv at opsige plejeopgaven – nærmest fra den ene dag til den anden. Men det er et urimeligt vilkår. Og ifølge dagpengereglerne har det konsekvenser, idet du som udgangspunkt er selvforskyldt ledig, når du selv siger op. Det betyder, at du får tre ugers karantæne (dvs. knap 14.000 kr. i mistet dagpenge). Desuden mister du retten til at få lønforsikring, hvilket kan være særdeles indgribende for den daglige økonomi.

Hvis du som familieplejer ikke kan få en opsigelse fra anbringende kommune på trods af, at det helt åbenlyst er umuligt at fortsætte anbringelsen, er Socialpædagogernes klare opfordring: Kontakt både din lokale kreds og a-kassen.

A-kassen tager nemlig stilling til spørgsmålet om selvforskyldt ledighed og kan give råd og vejledning om dine muligheder, så du måske kan undgå karantæne. Socialpædagogernes lokale kredse kan desuden støtte op om processen omkring dine ansættelsesforhold og lægge pres på anbringende kommune, så du får en opsigelse og kommer ud af plejeopgaven på en ordentlig måde.

A-kassen må som udgangspunkt ikke anbefale en sygemelding. Det kan dog være aktuelt, hvis plejeopgaven bliver så belastende for dit helbred, at det er vanskeligt at fortsætte. Og du kan ifølge arbejdsløshedsforsikringslovgivningen blive undtaget fra dagpengekarantæne med begrundelse i dit helbred. Men det er ikke helt ligetil.

Det er først og fremmest en klar forudsætning, at din læge direkte har anbefalet et konkret arbejdsophør, fordi det enten har eller vil skade dit helbred. Det kan dog fx være svært at argumentere for, at du skal sygemeldes fra én plejeopgave, hvis du samtidig har andre plejeopgaver. Og så er det grundlæggende svært at få anerkendt sygdom pga. psykisk arbejdsmiljø. A-kassen er forpligtet til at undersøge forløbet op til arbejdsophøret, og lægen skal kunne erklære, at forhold som stress eller lignende har eller vil gøre skade på dit helbred. Det kræver et godt oplysningsgrundlag. Derfor er anbefalingen igen: Søg råd og vejledning i kredsen og a-kassen først.

BLIV MEDLEM OG FÅ TRYGHED, NETVÆRK OG JURIDISK HJÆLP

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

6 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med PlusKort.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.
  • Gratis krisehjælp hos Healthcare.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem