Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Kontakt Socialpædagogerne

Spørgsmål om fagforeningen skal rettes til din kreds. Spørgsmål om dagpenge, jobsøgning, lønforsikring mv. skal rettes til a-kassen. Spørgsmål om medlemskab, kontingent mv. skal rettes til forbundet.

Kontaktoplysninger

Sekretariat

Tlf. 7248 6000

Træffetid:
Mandag-onsdag 09.00- 15.00
Torsdag 09.00- 17.00
Fredag 09.00- 13.00

Postadresse:
Socialpædagogerne
Brolæggerstræde 9
1211 København K

Mailadresse:
sl@sl.dk

CVR-nr.:
63140228

Telefax:
7248 6001

Efterlønsteam

Tlf. 7248 6020

Træffetid:
Mandag-onsdag 09.00- 15.00
Torsdag 09.00- 17.00
Fredag 09.00- 13.00

Postadresse:
Socialpædagogernes A-kasse
Brolæggerstræde 9
1211 København K.

Mailadresse:
efterloen@sl.dk  

Kontakt os når det drejer sig om:

 • Overgang til efterløn
 • Modregning af pensioner
 • Netkassen (efterlønskort)
 • Efterlønsbevis
 • Skattefri præmier
 • Selvstændig virksomhed i efterlønsperioden
A-kasse

Tlf. 7248 6010

Træffetid:
Mandag-onsdag 09.00- 15.00
Torsdag 09.00- 17.00
Fredag 09.00- 13.00

Postadresse:
Socialpædagogernes A-kasse
Brolæggerstræde 9
1211 København K.

Mailadresse:
dagpenge@sl.dk 
sl_sikker_akasse@sl.dk (sikker mailadresse)

Læs om personligt fremmøde

Kontakt os når det drejer sig om:

 • Dagpenge
 • Supplerende dagpenge
 • Udfyldelse af dagpengekort
 • Medlemsportalen
 • Frivilligt ulønnet arbejde
 • Efteruddannelse for ledige
 • Feriedagpenge
 • Arbejdsmarkedsydelse
 • Jobsøgning
 • Arbejdssøgning i udlandet
 • EØS-dagpenge (PD U2)
 • Selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
 • Lønforsikring
Arbejdsskadeteam

Tlf. 7248 6040

Har du været ude for en arbejdsskade, skal du henvende dig direkte til Arbejdsskadeteamet i forbundet. Du skal ikke først kontakte din kreds.

Træffetid:
Mandag-onsdag 09.00- 15.00
Torsdag 09.00- 17.00
Fredag 09.00- 13.00

Postadresse:
Socialpædagogerne
Brolæggerstræde 9
1211 København K

Mailadresse:
arbejdsskade@sl.dk

Medlemsservice

Tlf. 7248 6030

Træffetid:
Mandag-onsdag 09.00- 15.00
Torsdag 09.00- 17.00
Fredag 09.00- 13.00

Postadresse:
Socialpædagogerne
Brolæggerstræde 9
1211 København K

Mailadresse:
medlem@sl.dk

Kontakt os når det drejer sig om:

 • Indmeldelse
 • Overflytning
 • Udmeldelse
 • Kontingent
 • Medlemsportalen
 • Faglige selskaber
 • Socialpædagogernes Tillægsforsikring
 • Socialpædagogernes Lønforsikring
 • Efterlønsordning
 • Efterlønsbidrag
 • Kontingentfritagelse
 • Kontingentnedsættelse
 • Gratis medlemskab for studerende