Gå til indhold

Landskonference

Familieplejere kom hele vejen rundt om deres arbejdsliv – og vilkår

På årets landskonference mødtes familieplejere fra hele landet til to dage med faglig inspiration – bl.a. om hvordan man skaber gode familiedynamikker, løser konflikter og passer på sig selv. Med sig hjem fik de desuden konkrete tips om forhandling, ferie og pension

30. maj 2023

Artikel

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Nils Lund Pedersen

Kender du det? Plejebarnet, som ellers fungerer godt i familien, reagerer voldsomt eller trækker sig, når I har besøg af jeres egne voksne børn. Plejebørnene bliver uvenner, og det skaber konflikt mellem dig og din partner. Eller plejebarnet reagerer på jer, når hans biologiske mor overskrider grænser eller bryder aftaler.

– Kender I det? Spørger psykolog Camilla Bechsgaard, der har skrevet bøger om familiekonflikter og rådgiver familier i konflikthåndtering.

De omkring 80 familieplejere nikker rundt om i salen og ser op på dagens første oplægsholder på årets landskonference i Middelfart.

– Jeg er imponeret over hvor mange opgaver, I egentlig skal varetage: skabe rammer for plejebarnet, tage jer af egne børn, tage jer af relationen til plejebarnets biologiske forældre, forholde jer til tilsyn, sagsbehandler og eget netværk, deltage i kurser og supervision osv. I har lukket et menneske ind i jeres familie og hverdagsliv. Det stiller enormt høje krav til jer, når I skal bruge jeres familie som fagligt fundament, sagde hun.

I løbet af de to dage, som konferencen varede, delte deltagerne fagligt fællesskab med hinanden og tog inspiration og erfaringer med hjem. I år var der fokus på alt det, der foregår ‘rundt om plejefamilien’, for at give nye redskaber til at håndtere opgaven og dagligdagen.

MØD tre af deltagerne og læs, hvad de tog med sig hjem

Plejefamilier har brug for den rette støtte og sparring fra det samfund, for hvem de løfter en meget vigtig opgave, sagde forbundsnæstformand Verne Pedersen.

Kræver støtte

For som plejefamilie er det noget ganske særligt at skulle åbne sin dør for ikke bare et plejebarn, men også for barnets forældre, bedsteforældre, søskende og netværk – for ikke at tale om andre fagfolk og myndighedspersoner, sagde forbundsnæstformand Verne Pedersen, da hun åbnede konferencen.

– Det er livsbekræftende, og det er en spændende faglig udfordring. Men det er også noget af det, der gør det svært at være plejefamilie. Det kræver overskud og ressourcer fra jer. Men det kræver også den rette støtte og sparring fra det samfund, for hvem I løfter en meget vigtig opgave, sagde hun og fremhævede plejefamiliers behov for et fællesskab, hvor man kan lade op, få hjælp og blive klædt på med viden og metoder.

Netop derfor kæmper forbundet bl.a. også for mere faglig støtte lokalt, psykologfaglig supervision og tilbud om relevant efteruddannelse til plejefamilier tilføjede Socialpædagogernes formand Benny Andersen på landskonferencen.

– Og så er der naturligvis spørgsmål om løn, vilkår og rammerne for arbejdet, der kan gøre det attraktivt at være plejefamilie, sagde han og tilføjede:

– Anbragte børn er fuldstændig afhængige af at blive mødt af den rette faglighed for at de kan få en chance her i livet. Her gør I en afgørende forskel. Og jeg ved, at det passer, når vi siger, at faglighed forandrer liv. Men allerede nu er antallet af plejefamilier faldende. Hvis ikke vi som samfund gør noget, har vi ikke i fremtiden de plejefamilier, børnene har brug for.

Ud over faglige oplæg med førende fagfolk bød landskonferencen på to dage med fagligt fællesskab.

Pas på dig selv

Camilla Bechsgaard gav bl.a. deltagerne nye værktøjer til at skabe gode familiedynamikker og håndtere konflikter i familien og med omverdenen.

– Børnene vil ofte være traumatiserede af forskellige årsager. Og I ved, at netop det at danne relation og være i et trygt fællesskab er noget af det, der kan være allersværest for dem. Det er vigtigt at være bevidst om, at hvis man får et plejebarn ind i sin familie, kan man være nødt til at kalde på professionelle konflikthåndteringsredskaber. Vel at mærke redskaber til konflikthåndtering mellem de voksne, ikke mellem jer og børnene, sagde hun.

Camilla Bechsgaard fremhævede desuden nødvendigheden af at prioritere egenomsorg – for evnen til konflikthåndtering med stress i kroppen er lig nul, som hun sagde. Desuden præsenterede hun række konkrete konfliktløsningsteknikker, bl.a.:

  1. Opdag konflikten så tidligt som muligt
  2. Find din indre ro og flyt dig væk som menneske, men ind som professionel familieplejer
  3. Hold fast i saglighed og konkrete udsagn
  4. Brug aktiv lytning og stil nyttige spørgsmål

3 TIPS FRA FAGFORENINGSBASAREN

Ferie

’Familieplejere er omfattet af ferieloven og har ligesom alle andre lønmodtagere ret til fem ugers ferie. Og du har ret til at holde ferie uden plejebørn, hvis du ønsker det. Hvis det står i din kontakt, at du skal holde ferie med plejebarnet, er det ulovligt. Kommunen kan godt have en forventning om, at du holder ferie med plejebarnet, som det ses i mange kontrakter, men kan også blive skuffet i den forventning.  

Vi har adskillige afgørelser på, at kommunen som arbejdsgiver har pligt til at tilvejebringe aflastning, hvis familieplejeren ønsker at holde ferie uden plejebørn, og Arbejdsdirektoratet udtalte helt tilbage i 2000, at hvis familieplejeren ikke ønsker at holde ferie sammen med plejebørnene, så har kommunen pligt til at tilvejebringe anden mulighed for at passe plejebørnene, når familieplejeren holder ferie. Hvis kommunen ikke kan stille aflastning til rådighed, er ferien ikke afholdt.’

– Cathrine de Voss, jurist i Socialpædagogerne

Pension

’Som medlem af Socialpædagogerne har du mulighed for at tiltræde en pensionsordning hos PKA. Du kan træde ind uden at skulle opgive helbredsoplysninger. PKA er en arbejdsmarkedspension. Det er en ’lukket klub’, hvor der sidder repræsentanter fra Socialpædagogerne i bestyrelsen, og den er ejet af jer selv – det betyder, at der ikke er andre, der skal tjene penge på det, så I har de lavest mulige omkostninger, vi kan præstere.

Bliver du ramt af kritisk sygdom, får du en engangsbetaling på 150.000 kr. skattefrit. Hvis man dør, kommer der også en forsikringsudbetaling til de efterladte. Og så får du en kontorente på 6 pct. Kontorenten er den stabile rente, du får på din pensionsopsparing gennem hele livet. Den beskytter din pension imod store udsving og sikrer dig en løbende og stabil vækst på din pensionsformue.’

– Louise Krog Larsen, markedschef i PKA 

Kontrakt

’Når du indgår en ny kontrakt, er der en række ting, du skal være opmærksom på og forberede dig godt på. For det første skal der kun ét navn på kontrakten. Det er desuden helt afgørende, at du kender opgaven – spørg ind og forlang informationer om barnets vanskeligheder og støttebehov, krav til dine kvalifikationer, forventningerne til samarbejdet med den biologiske familie og til samvær.

Få desuden afklaret hvilke omkostninger, der er dækket særskilt. Og husk, at de omkostningsdækkede ydelser skal afspejle aktivitetsniveauet i familien, hvad angår fritid og ferie. Du skal altså gøre opmærksom på, hvilken familie I er, og det skal du gøre, før du skriver under på kontrakten.

Og endelig skal du på forhånd beslutte dig for, hvor din smertegrænse går lønmæssigt – og drøft det med kredsen før forhandlingen. Fremsæt så dit krav tydeligt. Det er dit krav over for deres, og man siger ikke ja til det første tilbud, man får.’

– Torben Simonsen Lund, faglig konsulent i Socialpædagogerne Sydjylland

På fagforeningsbasaren kunne deltagerne høre om og stille spørgsmål til deres vilkår. I pausen tjekkede Socialpædagogernes jurist Cathrine de Voss desuden nogle af deltagernes lønsedler og fandt fejl i mange af dem.

Tips om ferie

Ud over de faglige vitaminindsprøjtninger og råd om egenomsorg, bød konferencen også på fagforeningsbasar, hvor deltagerne fik konkrete tips om pensionsopsparing, forhandlingsteknik, og hvordan man sikrer sig den ferie, man har ret til.

– Der, hvor I skal være spidse, er ved indgåelse af nye kontrakter – det er nemmere at give afkald på rettigheder end at tilkæmpe sig nye. Så tag hellere munden for fuld, lød budskabet fra Socialpædagogernes jurist Cathrine de Voss.

På landskonferencen deltog familieplejere fra hele landet. En af dem var Conny Bøgh Møller, der havde taget turen hele vejen fra Bornholm. Det var tredje gang, hun var med på landskonferencen, og for hende er landskonferencen en ’klar prioritet’.

– Ved at komme her kan jeg have dialoger med andre familieplejere, vi kan lære af hinanden og spejle os i hinanden – vi genkender det store ønske om at være plejefamilie og også, hvad vi kan blive udtrættet af. Det er specielt at have de her opgaver i eget hjem, og kampen for os selv og børnene kan være ensom. Det dæmmer landskonferencen op for, sagde hun.

BLIV MEDLEM OG FÅ TRYGHED, NETVÆRK OG JURIDISK HJÆLP

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

6 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med PlusKort.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.
  • Gratis krisehjælp hos Healthcare.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem