Gå til indhold

Arbejdsskade

Medhold i sag om COVID-19 smitte efter genåbning

Ja, der er tale om en arbejdsskade. Sådan lyder afgørelsen i en sag, hvor en socialpædagog blev smittet med COVID-19 i tiden efter samfundets genåbning. Medlemmet fik i første omgang afslag – men efter en indsats fra Socialpædagogernes arbejdsskadeteam har Ankestyrelsen nu omgjort sagen

28. november 2023

Artikel
coronatest.gif

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Kan COVID-19 stadig anerkendes som en arbejdsskade i en tid, hvor samfundet er genåbnet, og der generelt er udbredt smitte i samfundet? Det er kernen i en sag, som Socialpædagogernes arbejdsskadeteam netop har fået afgjort.

I sagen anerkender Ankestyrelsen således, at der er tale om en arbejdsskade i en sag, hvor en socialpædagog blev smittet med COVID-19 efter 1. februar 2022, som er den dato, hvor samfundet officielt blev genåbnet.

– Det er glædeligt, at Ankestyrelsen nu har anerkendt vores medlems smitte med COVID-19 som en arbejdsskade. I sagen fik medlemmet afslag fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring med begrundelsen, at der var udbredt smitte i samfundet. Men vores medlem har netop ikke været udsat for smitte andre steder end i sit arbejde. Derfor ser vi det som et vigtigt skridt, at medlemmet nu har fået anerkendt det som en arbejdsskade, siger arbejdsskadekonsulent i Socialpædagogerne Nina Nørgaard.

Læs, hvad der blev ændret, da man ophævede coronarestriktionerne

Fik alvorlige senfølger

I den konkrete sag valgte den pågældende socialpædagog – som mange andre socialpædagoger gjorde i tiden efter coronarestriktionerne – at fortsætte med at leve et en tilværelse med begrænset social kontakt i fritiden for at tage hensyn til de sårbare mennesker, man møder i arbejdet som socialpædagog.  

Men selv med disse hensyn er der jo en risiko for at blive smittet med COVID-19 – og det skete netop for medlemmet i foråret 2022. Han fik alvorlige senfølger – men AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) afviste smitten som en arbejdsskade med samme begrundelse som i tilsvarende sager: den udbredte smitte i samfundet.

Socialpædagogernes arbejdsskadeteam gik videre med sagen, fordi den er principiel. Medlemmet havde netop ikke været udsat for smitte andre steder, fordi han af hensyn til borgerne valgte at leve med begrænset socialkontakt.

Læs også: Ulla fik anerkendt corona som en arbejdsskade

Omgør oprindelig afgørelse

Nu har Ankestyrelsen truffet en afgørelse om, at der er tale om en arbejdsskade – og at den oprindelige afgørelse fra AES om afslag på anerkendelse omgøres. I afgørelsen fra Ankestyrelsen står der bl.a. at, at det er godtgjort, at medlemmet blev udsat for smitte i sit arbejde på en konkret dag i februar 2022, hvor han var i møde hele dagen med en kollega, som efterfølgende viste sig at være smittet med COVID-19.

I afgørelsen lægges der også vægt på, at medlemmet ikke har været udsat for anden konkret smitterisiko end risikoen på arbejde, og at der er en tidsmæssig sammenhæng mellem udsættelsen af smitte på arbejdet og de symptomer, der siden kom.

Næste skridt i sagen er nu, at AES skal træffe afgørelse om godtgørelse for varigt mén og tab af erhvervsevne.

Husk, at du også kan få hjælp, hvis du kommer til skade på arbejdet. Kontakt Socialpædagogernes arbejdsskadeteam på tlf. 7248 6040 eller på mail: arbejdsskade@sl.dk

Sådan hjælper vi dig

Er du kommet til skade på jobbet? Vi giver dig et overblik over, hvad du skal vide, hvis du bliver udsat for en arbejdsskade.

Læs mere og tag kontakt til Socialpædagogernes arbejdsskadeteam på sl.dk/faa-svar/arbejdsskade

Og handler det specifikt om COVID-19, så klik ind på Socialpædagogernes Corona: Spørgsmål og svar

Bliv medlem