Gå til indhold

Specialeplan

Efter flere års kamp: Specialeplan på vej

Med regeringens nye lovkatalog tages der hul på arbejdet med at indføre en specialeplan på socialområdet. Det glæder forbundsformand Benny Andersen: – En specialeplan skal give mennesker med svære og komplekse handicap den rette faglige støtte, og det har vi i Socialpædagogerne knoklet for i årevis

16. oktober 2023

Artikel
Foto-B-Digital-kommunikation-1-Sandra-Odgaard.jpg
Regeringen har i sit lovkatalog lagt op til, at der skal arbejdes på at indføre en specialeplan på det specialiserede socialområde. En specialeplan handler om at styrke indsatsen over for mennesker med svære og komplekse handicap og sikre, at de får den rette faglige støtte.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Sandra Odgaard

Da regeringen i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag 3. oktober fremlagde sit lovkatalog for 2023/24, var der særligt ét ord, der vakte glæde hos Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen. Det var ordet ’Specialeplanlægning’.

Af lovkataloget fremgår, at det har til formål at muliggøre en udrulning af en specialeplanlægning på den højt specialiserede del af handicapområdet. Og netop en såkaldt specialeplan har stået øverst på ønskelisten i Socialpædagogerne i mere end ti år.

– En specialeplan handler om at styrke indsatsen over for mennesker med svære og komplekse handicap og sikre, at de får den rette faglige støtte – og det har vi i Socialpædagogerne kæmpet for i årevis. Det handler ikke om struktur og bureaukrati. Det handler om at gøre op med ulighed i livsmuligheder. Derfor er vi både begejstrede for og stolte af, at det nu for første gang står i lovkataloget, at regeringen vil arbejde for en specialeplan, siger Benny Andersen.

En specialeplan skal sikre den nødvendige specialiserede viden og den nødvendige socialpædagogiske faglighed. Fordi faglighed forandrer liv.

Benny Andersen, forbundsformand Socialpædagogerne

Det vigtigste emne

Ifølge forbundsformanden er det lige nu det vigtigste emne på socialområdet, at vi får en specialeplan.

– En specialeplan skal sikre den nødvendige specialiserede viden og den nødvendige socialpædagogiske faglighed. Fordi faglighed forandrer liv, siger han og uddyber, hvorfor en specialeplan er nødvendig:

– Vi ved jo som socialpædagoger, at når mennesker med komplekse handicap eller mennesker i særlige livssituationer ikke får den rette faglige støtte, så får de ikke de muligheder i livet og den livskvalitet, som de fortjener. Og det er det, en specialeplan skal rette op på. Derfor er det så vigtigt.

Den rette faglighed

Samtidig er en specialeplan også anledningen til at se på personalesammensætningen inden for det specialiserede socialområde, lyder det fra Benny Andersen.

– En specialeplan skal først og fremmest sikre, at de rette tilbud er til stede. Men man kan jo ikke have en specialeplan med specialiserede tilbud, uden at man også kigger på, om den nødvendige faglighed er til stede. Derfor ligger det lige i forlængelse af snakken om en specialeplan, at der skal være et uddannelseskrav, så der er den nødvendige specialviden og nok socialpædagogisk faglighed.

Læs interview med socialministeren: 'Specialeplan og flere uddannede skal øge kvaliteten'

Historien bag en specialeplan

Da kommunalreformen i 2007 rykkede rundt på Danmarkskortet, blinkede advarselslamperne i forhold til det specialiserede socialområde, hvor mange – heriblandt Socialpædagogerne – var bekymrede for afspecialisering og videnstab. Og i 2013, da reformen blev evalueret, gik Socialpædagogerne for første gang ud med forslaget om en specialeplan som en løsning på at sikre specialer nok.

Det budskab har forbundet gentaget igen og igen – og i 2020 blev idéen om en specialeplan præsenteret med Socialpædagogernes udspil ’Et liv med muligheder’, der netop beskrev, hvordan en ny national specialeplan rettet mod borgere med sjældne eller meget komplekse problemstillinger kan være med til at sikre, at borgere på det højt specialiserede socialområde får den nødvendige faglige støtte uanset hvor i landet, de bor.

Læs mere om udspillet 'Et liv med muligheder'

I 2022 præsenterede den daværende regering så – på baggrund af en evaluering af det specialiserede socialområde og et indspil fra Socialpædagogerne – et udspil til en specialeplanlægning på socialområdet. ’Et liv med ligeværdige muligheder’ skulle sikre højt specialiseret hjælp til mennesker med handicap og sociale problemer.

Læs 'Nyt politisk udspil vil styrke socialområdet' om regeringens udspil i 2022

Og nu – i efteråret 2023 – fremgår planerne om en specialeplanlægning af regeringens lovkatalog, hvor regeringens ambitioner om en specialeplan for den højtspecialiserede del af handicapområdet skal behandles i Folketinget i løbet af 2024.

 

Bliv medlem