Gå til indhold

Socialpolitik

Nyt udspil: Sådan vil Socialpædagogerne hæve kvaliteten i de sociale tilbud

Postnummeret skal ikke afgøre, om borgere med sjældne og komplekse problemstillinger får den rette specialiserede støtte. Derfor er en national specialeplan ét af de konkrete forslag fra Socialpædagogerne til et kvalitetsløft af de sociale tilbud

3. marts 2020

Artikel
høring.jpg
Over 150 politikere og repræsentanter fra brugerorganisationer, myndigheder, faglige organisationer, kommuner og regioner var til høring på Christiansborg, hvor Socialpædagogerne præsenterede et nyt udspil om kvalitet på det specialiserede socialområde.

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Nils Lund Pedersen

Børn med føtalt alkoholsyndrom. Voldsomt selvskadende og spiseforstyrrende unge. Borgere med meget komplekse erhvervede hjerneskader. Alle eksempler på borgere med sjældne og komplekse problemstillinger, som de enkelte kommuner hver især derfor ikke nødvendigvis har den fornødne specialiserede faglige viden om – eller tilstrækkeligt specialiserede sociale tilbud til.

Det medfører store kvalitetsforskelle i de tilbud, som borgerne på det højt specialiserede område modtager i Danmark. Undersøgelser viser, at en stor del af borgerne ikke får den hjælp, de har brug for, og at kommunerne mangler viden om effektive metoder og tilbud.

Chefanalytiker Katrine Iversen fra VIVE står bag undersøgelser af kommunernes indsatser på det specialiserede sociale område:

- Vores undersøgelser viser, at kommunerne på tværs af målgrupper har udfordringer med koordinering særligt på tværs af sektorer. Det kalder på nogle områder på en national strategi. For når vi spørger kommunerne til deres behov for understøttelse for at imødekomme udfordringerne, så svarer de, at de blandt andet mangler viden, kompetencer og konkrete indsatser fx til de borgere på det højt specialiserede område, som har komplekse problemstillinger og biproblematikker, siger Katrine Iversen.

Liv med muligheder
Som et bud på hvordan vi løser de problemer, foreslår Socialpædagogerne i et nyt udspil bl.a. en ny national specialeplan rettet mod borgere med sjældne eller meget komplekse problemstillinger, ligesom dem man kender fra sundhedsområdet.

 - Vi har nogle meget små, meget komplekse og ret ofte også meget dyre målgrupper, som de 98 kommuner hver især ikke har en jordisk chance for at levere den rigtige specialiserede støtte til. Derfor skal der tages et meget større ansvar fra centralt hold for at sikre, at den rigtige faglige viden bliver bragt i spil, og at borgerne får den rette indsats på det rette tidspunkt, siger forbundsformand Benny Andersen om forslaget om en ny national specialeplan.

Med udspillet fra Socialpædagogerne, der blev præsenteret på en høring på Christiansborg, forsøger Benny Andersen at omsætte det lidt abstrakte begreb kvalitet på hele socialområdet til nogle konkrete forbedringsforslag, som beslutningstagere kan arbejde videre med.

Det foreslår Socialpædagogerne i udspillet:

  • uddannelseskrav på bo- og døgntilbud
  • selvstændig socialpædagoguddannelse
  • en national specialeplan for det højtspecialiserede socialområde
  • faglige standarder for tidlige og forebyggende indsatser
  • national plan for familieplejeområdet
  • alle tidligere anbragte skal have ret til efterværn
  • socialtilsynene skærpes
  • alle borgere skal have ret til en selvvalgt primær kontaktperson
  • ingen profit på velfærdstilbud
  • økonomisk opprioritering og mere solidariske finansieringsformer

- Mange borgere taler om, at de ikke får den støtte, de har brug for. Og det hører jeg også fra vores egne medlemmer. Og kommunerne peger selv på, at de har mange udfordringer med at give den rette støtte. Det handler om menneskeliv – og derfor skal vi have en snak om kvalitet – og om livskvalitet. Vi skal snakke om, hvordan vi skaber de bedste rammer for sociale indsatser, der gør en forskel og giver liv med muligheder, siger han.

Krav til uddannelse på døgntilbud
Det nye udspil rummer – udover en national specialeplan for de små specialer – en række konkrete forslag til at forbedre kvaliteten i de sociale tilbud som fx et uddannelseskrav til personalet på sociale døgntilbud og en særskilt socialpædagogisk uddannelse på professionshøjskolerne.

- Det kræver noget særligt at støtte mennesker i meget udsatte og sårbare livssituationer til at få et bedre liv. Man kan ikke bare vade ind fra gaden og tage sig omsorgsfuldt, empatisk og nysgerrigt af et barn, der er blevet seksuelt misbrugt, en ung der har en svær spiseforstyrrelse eller en voksen med infantil autisme, siger han.

Gode takter
Under præsentationen for en fuld sal på Christiansborg understregede Benny Andersen, at udspillet også er en invitation til diskussion og dialog med beslutningstagere, kommuner og andre aktører på socialområdet. Og det blev taget godt imod af blandt andre KL’s formand for Socialudvalget Thomas Adelskov (S), der så mange gode takter i Socialpædagogernes nye udspil.

- Løsninger skal vi finde sammen, for det er i samspillet med borgerne, de faglige organisationer og øvrige interessenter, at vi skal finde løsningerne, og i dyb respekt for, at borgerne er eksperter i eget liv, siger Thomas Adelskov.

Socialminister Astrid Krag (S) er også optaget af at sikre høj kvalitet på socialområdet. Men først venter regeringen dog på en evaluering af det specialiserede socialområde:

- Det gør vi for at få et tiltrængt overblik over tilbud og målgrupper på området og for at blive klogere på, hvad der er brug for. Har vi nok tilbud i dag? Er det de rette tilbud, vi har? Matcher vores tilbud borgernes behov? Så vi kan give både den lille dreng med infantil autisme og den voksne kvinde med svær spiseforstyrrelse den rigtige hjælp. Hvordan bringer vi bedst faglighed og kompetencer i spil til gavn for borgerne, siger ministeren i en videokommentar.

Læs hele udspillet: Et liv med muligheder

Artiklen er redigeret 3. marts med nye kommentarer fra Katrine Iversen fra VIVE, Thomas Adelskov fra KL og socialminister Astrid Krag (S).

Hvad er kvalitet?

Udspillet fra Socialpædagogerne opstiller tre pejlemærker for kvalitet i sociale tilbud:

Deltagelse, fællesskab og mening
Alle mennesker skal have mulighed for at tage aktiv del i et fællesskab.  Det handler om at have muligheder for at udvikle sig, lære noget, opleve noget, være sammen med andre mennesker om noget meningsfuldt.

Det gode liv med afsæt i den enkeltes håb og drømme
Kvalitet handler om mennesker. Ikke om kasser og forvaltninger. Ikke om strukturer og matrikler. Det handler om mennesker, der har ressourcer og håb og drømme, som kan blive bragt i spil, hvis rammerne omkring dem er de rigtige. Derfor er der brug for fleksible løsninger, der lytter til borgerne. Det vigtige er ikke penge og paragraffer. Det vigtige er, om løsningerne hjælper og støtter borgerne og skaber livskvalitet for dem.

Det hele menneske gennem hele livet
Mennesker med svære forudsætninger har ofte brug for hjælp fra mange forskellige forvaltninger og fagpersoner. Og de har brug for, at de fagpersoner og de forvaltninger forstår hinanden og arbejder sammen. Ingen faggruppe kan tage patent på sandheden, og ingen forvaltning har alle svarene. Det er den samlede pulje af viden, indsatser, nysgerrighed og fleksibilitet, der giver gode resultater.

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Bliv medlem