Gå til indhold

Merituddannelse

Studiestart på ny socialpædagogisk merituddannelse

31. august var en festdag på pædagoguddannelsen på VIA University College i Aarhus. 18 forventningsfulde studerende havde første studiedag på en helt nyoprettet socialpædagogisk merituddannelse, som er etableret på initiativ fra Socialpædagogerne Østjylland

6. september 2022

Artikel
Merituddannelse-1---web.gif
En ny socialpædagogisk merituddannelse i Aarhus tog onsdag 31. august imod 18 nye studerende.

Forfatter: Henrik Jensen

Foto: Andreas Bang Kirkegaard

En helt ny merituddannelse er særlig målrettet ufaglærte ansatte på socialpædagogiske arbejdspladser i Østjylland. De første studerende mødte ind onsdag 31. august, hvor de højtideligt blev budt velkommen med taler fra blandt andre socialrådmand Anders Winnerskjold fra Aarhus Kommune og Gert Landergren Due, der er formand for Socialpædagogerne Østjylland.

– Det er fantastisk. Vi har kæmpet for at få etableret den her særlige socialpædagogiske merituddannelse i flere år, og jeg er rigtig glad for, at det nu er lykkedes, siger kredsformanden.

Han ser den nye meritpædagoguddannelsen som en god mulighed for at få flere uddannede socialpædagoger på arbejdspladserne.

– I gennemsnit er det op mod hver fjerde medarbejder på botilbuddene, der er ufaglært. Vi har behov for at hæve fagligheden, og jeg tror, at det vil være lettere at få medhjælperne til at gennemføre merituddannelsen, når uddannelsen har særlig fokus på det sociale arbejdsområde, som de arbejder med til daglig, siger Gert Landergren Due.

Mød to af de nye studerende - Firat og Jeanette

Ønsker at øge fagligheden

Ti af de 18 studerende på den ny socialpædagogiske merituddannelse kommer fra Aarhus Kommune. De beholder deres løn fra kommunen, mens de gennemfører den treårige merituddannelse.

– Det er en investering fra vores side og et forsøg på at få gjort vores gode medarbejdere endnu dygtigere. Vi har et ønske om at øge fagligheden og styrke specialiseringen på vores botilbud og andre socialpædagogiske arbejdspladser i kommunen. I den sammenhæng er det vigtigt med uddannede socialpædagoger, siger socialrådmand Anders Winnerskjold fra Aarhus Kommune.

Flere kommuner skal med

Ifølge rådmanden er kommunen begyndt at opleve rekrutteringsproblemer på det specialiserede socialområde, og derfor er det oplagt at bruge den ny merituddannelse til at uddanne kommunens egne ufaglærte medarbejdere.

– Jeg er glad for den ny socialpædagogiske merituddannelse. Det er komplekse opgaver, som medarbejderne løser, og uddannelsen er en oplagt vej til at give vores ufaglærte medhjælpere med praksiserfaring mulighed for at få noget mere faglig ballast oveni, siger Anders Winnerskjold.

Udover Aarhus Kommune kommer de meritstuderende fra socialpædagogiske arbejdspladser, der hører under Skanderborg og Norddjurs kommuner og Region Midtjylland.

– Vi arbejder på at få endnu flere kommuner med. Senere på efteråret har vi i Socialpædagogerne Østjylland indkaldt alle kommuner i vores kreds til et møde, og vi håber på, at vi kan få dem til at forpligte sig til at komme med studerende til studiestart næste år, siger Gert Landergren Due.

Tonet mod det socialpædagogiske område

Den socialpædagogiske merituddannelse på VIA University College i Aarhus adskiller sig på flere måder fra den almindelige meritpædagoguddannelse, selvom undervisningen foregår ud fra samme bekendtgørelse.

– Det er vigtigt for os at sige, at man bliver pædagog, uanset hvilken uddannelse man tager. Det særlige ved den ny merit er, at uddannelsen hele vejen igennem er tonet mod det socialpædagogiske område, siger Gertje Lahn Petersen, som er pædagogisk leder på pædagoguddannelsen på VIA.

Fx vil alle undervisere på den socialpædagogiske merituddannelse komme fra pædagogstudiets social- og specialpædagogiske del, og de forskellige kompetencemål under uddannelsen vil være rettet mod det socialpædagogiske område.

Desuden vil praksiseksperter fra den socialpædagogiske virkelighed i kommunerne og i regionen hver uge fungere som gæsteundervisere på uddannelsen.

– Endelig får det stor betydning, at alle studerende på holdet kommer fra social- og specialpædagogiske arbejdspladser. Der sidder ikke nogen fra børnehaver eller fritidsklubber, og det kommer helt sikkert også til at smitte af på det faglige indhold i uddannelsen, siger Gertje Lahn Petersen.

Har du også overvejet en merituddannelse? Eller kender du en ufaglært kollega, som ville blive en endnu bedre kollega? Læs mere her.

MULIGHED FOR LØN UNDER MERIT ER ÆNDRET

Siden artiklen blev udgivet, har KL udsendt en vejledning til kommunerne, der forhindrer, at der gives løn under merituddannelse (udover de timer du evt. arbejder på arbejdspladsen ved siden af studiet).

Socialpædagogerne er i dialog med KL og arbejder på, at der igen bliver mulighed for indtægter udover den nuværende voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Er du allerede startet på meritpædagoguddannelsen med løn, eller står du lige foran et uddannelsesforløb (aftalt før 1. december 2022), kan du som udgangspunkt forvente at kunne fortsætte på de aftalte vilkår.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte din kreds.

Opdateret december 2022

Bliv medlem