Gå til indhold

Vilkår

Familieplejer: ’En fast løn gør mit liv lettere’

Det er skønt at kunne glæde sig over plejebarnets fremskridt uden at være nervøs for at blive sat ned i vederlag, siger familieplejer Jette Sandholdt. Den sidste kommune, familien har fået et barn fra, var nemlig gået over til gennemsnitsmodellen. Modellen løser dog ikke alle problemer

14. september 2022

Artikel
Jette Holst Sandholdt_1128-600_0004.JPG
Overgangen til gennemsnitsmodellen har givet mere ro og mulighed for fokus på opgaven, men løser bestemt ikke alle problemer, understreger Jette Sandholdt, der har været plejemor i 12 år.

Forfatter: Jette Smed

Foto: Tor Birk Trads

– Mens andre familier går lidt stille med det, hvis barnet får det bedre af frygt for at blive sat ned i verderlag, så kan jeg stolt sige, at vores lille pige på 5 år sprænger alle rammer for udvikling. Det går så godt, fordi vi arbejder med hende hver eneste dag.

Sådan siger Jette Sandholdt, der er plejemor til to børn. Den kommune, familien fik deres lille pige fra for fem år siden, var allerede gået over til gennemsnitsmodellen. Modellen har givet mere ro og overskuelighed i familiens hverdag.

Gennemsnitsmodellen betyder nemlig, at man som familieplejer får en fast løn hver måned gennem hele barnets ophold fra spæd til 18 år. Der er ganske vist en kattelem, hvis barnet fx bliver væsentligt og varigt mere plejekrævende, så kan vederlaget genforhandles – ellers ikke.

Dermed skal Jette Sandholdt og hendes mand ikke genforhandle plejekontrakten med kommunen hvert eneste år. Kommunen kan heller ikke vilkårligt sætte dem ned i løn, fordi der skal spares, eller hvis barnet får det bedre.

– Det er bare superrart, at der er den sikkerhed. Hvis man er dygtig til et andet arbejde, så bliver man jo heller ikke sat ned i løn – tværtimod, siger Jette Sandholdt.

Læs også, hvordan kredsene arbejder, når gennemsnitsmodellen rulles ud

– Der er alt for stor forskel på, hvor mange vederlag kommunerne lægger ind under de forskellige løntrin for den samme opgave. Og det er især svært at overskue situationen mange år frem, hvis man er ny familieplejer. Hvor ville det være dejligt, hvis vilkårene var mere ensartede

Jette Sandholdt, plejemor

Lidt skeptisk på forhånd

Lige i overgangsfasen var Jette Sandholdt dog usikker på, hvordan det ville påvirke økonomien.

– På det tidspunkt var der en masse snak om, at gennemsnitsmodellen var en spareplan, og der var møder og protester flere steder. Men jeg tror mest, det handlede om, at den pågældende kommune ikke gik i dialog med de enkelte familieplejere om børnenes udfordringer og dermed heller ikke om deres indplacering i gennemsnitsmodellen, siger hun.

Familien har plejebørn fra to forskellige kommuner, den ene har allerede gennemsnitsmodellen, og den anden arbejder ud fra samme principper indtil modellen er fuldt indfaset i kommunen.

Jette Sandholdt har hørt fra andre plejefamilier, at det kan være svært at forhandle første kontrakt i overgangen til gennemsnitsmodellen.

– Der er jo forskellige løntrin, som barnet kan indplaceres på, og der vil kommunen måske prøve at justere ned i stedet for op. Det er godt at have kredsen i baghånden, når man skal ind og forhandle. Det havde jeg fx, engang kommunen ville sætte mig ned i verderlag, men det var før gennemsnitsmodellen, fortæller Jette Sandholdt.

Plejemor i 12 år

Jette Sandholdt er 53 år og har været familieplejer siden 2010. For fem år siden blev hendes mand også familieplejer. Familien har selv fem børn, hvoraf de to nu er voksne og flyttet hjemmefra. Tilbage i hjemmet har de nu tre egne børn –  en 16 og to på 14 år, og så er der to plejebørn.

Det er et liv, Jette Sandholdt kender godt. Hendes egne forældre var familieplejere hele hendes barndom, og hun opfattede de ekstra børn som sine søskende. Og hendes to voksne børn har valgt at arbejde i samme bane – den ene på en specialskole, og den anden som aflastningsfamilie.

– Det er også en stor fordel for de biologiske børn, at far og mor kan være hjemme på arbejde. Jeg havde en fantastisk barndom, siger Jette Sandholdt.

Løser ikke alt

Men selvom gennemsnitsmodellen har givet mere ro og mulighed for fokus på opgaven, løser det bestemt ikke alle problemer, understreger Jette Sandholdt. Og det er stadig vigtigt at være en god forhandler, når man sidder over for kommunen, fortæller hun.

– Der er alt for stor forskel på, hvor mange vederlag kommunerne lægger ind under de forskellige løntrin for den samme opgave. Og det er især svært at overskue situationen mange år frem, hvis man er ny familieplejer. Hvor ville det være dejligt, hvis vilkårene var mere ensartede, siger Jette Sandholdt og fortsætter:

– Vi har ingen pension, og vi kan siges op fra den ene dag til den anden. I nogle kommuner får vi et særligt ferietilskud, i andre ikke. Nogen steder skal vi aflevere kvitteringer for ferieudgifter, andre steder ikke.

Ordentlige vilkår

For at skabe et kollegialt fællesskab har familien på eget initiativ etableret et samarbejde med andre familieplejere bestående af et netværk af syv plejeforældre, som sparrer med hinanden. Fællesskabet giver hinanden gode råd i forhold til forhandlinger med kommunen.

Jette Sandholdt håber, at der i fremtiden bliver skabt gode, overskuelige og ensartede forhold for familieplejere.

– Vi har været til årsmøde i Socialtilsyn Midt. Det var et fantastisk tema og et rigtig godt møde. Der fik vi bl.a. at vide, at der er mangel på familieplejere. Og jeg kan jo se, at børnene har mere og mere komplekse udfordringer, og det kan blive tungt, siger hun.

Det undrer ikke Jette Sandholdt, at det kan være svært at rekruttere nye plejefamilier. Arbejdet kræver flere og flere kompetencer, og det kræver først og fremmest nogle ordentlige vilkår, understreger hun og fortsætter:

­– Jeg elsker mit job og elsker at gøre en forskel for børnene. Det giver stor glæde i vores liv. En fast løn medvirker helt sikkert til, at der også er mere tilfredshed omkring ansættelserne. På den måde kan vi koncentrere os om at gøre det allerbedste for børnene.

Der er mangel på familieplejere. Og jeg kan jo se, at børnene har mere og mere komplekse udfordringer, og det kan blive tungt

Jette Sandholdt, plejemor

Bliv medlem og få tryghed, netværk og juridisk hjælp

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

6 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.
  • Gratis krisehjælp hos Healthcare

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

Bliv medlem