Gå til indhold

Rekruttering

Vælg selv dine vagter

Hos botilbuddet Spurvetoften har en fleksibel vagtplan, der tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders ønsker, været løsningen på at tiltrække uddannede socialpædagoger. Erfaringen er, at man ved at involvere medarbejderne opnår større tillid, fleksibilitet og arbejdsglæde

26. oktober 2022

Artikel
Puslebrikker_1128x600.png

Forfatter: Malene Dreyer

Døgnområdet kræver i sagens natur en bemanding, der rækker ud over den klassiske 8 til 16-arbejdtid. Men at skulle arbejde aften, weekend og nat passer langtfra alle, og derfor gør de skæve arbejdstider det svært at rekruttere personale til døgnområdet i en tid, hvor der er mange andre jobmuligheder.

På Spurvetoften, et botilbud for voksne med autisme og udviklingshæmning i Vejle Kommune, har de valgt at gå nye veje for at kunne imødekomme personalets ønsker til en mere fleksibel arbejdstid.

– Vi har gjort op med rigid tankegang om, at man kun kan have én type vagtplan. De unge, vi får ud i dag, har andre krav til arbejdslivet, og det har vi et ansvar for at imødekomme. Derfor ansatte vi en arbejdstidsplanlægger, siger Lotte Vittrup, leder på Spurvetoften.

Læs også: Medarbejderne betaler prisen for de stigende rekrutteringsproblemer

Med udgangspunkt i, hvad medarbejderne hver især bedst kunne tænke sig, jonglerer Spurvetoftens arbejdstidsplanlægger nu vagtplanen på plads. Og det viser sig, at man sagtens kan sætte vagtplanen fri uden at mangle bemanding i weekenden.

– Det er meget forskelligt, hvad folk vil. Børnefamilier vil helst arbejde dag, mens sådan en som mig har ønsket aftenvagter, fordi jeg har en hobby, jeg gerne vil have plads til i dagtimerne. Nogle har ønsket kun at arbejde hver tredje weekend, andre ønsker lørdage frem for søndage osv., siger Anette Valentin Larsen, socialpædagog og tillidsrepræsentant på Spurvetoften.

Spiller ind på arbejdsglæden

Så godt som alle medarbejderne har fået opfyldt deres ønsker til vagtplanen. Og når man imødekommer medarbejdernes ønsker til, hvordan arbejdsliv og fritidsliv kan hænge sammen, spiller det ind på arbejdsglæden og dermed også på muligheden for både at tiltrække nye medarbejdere – og frisætte potentialer, der gør, at de vælger at blive på arbejdspladsen.

– Vores oplevelse er, at når du vælger at involvere medarbejderne, så afføder det fleksibilitet. Vagtplanen kan gå op, fordi tilliden er blevet mødt med velvilje fra personalets side. Alle har givet og taget lidt. Vi har bredt det ud, fordi nogle fx ville arbejde med andre borgere – og så har alle fået det, de gerne ville, siger Lotte Vittrup, som tilføjer, at medinddragelsen i vagtplanlægningen også har skabt tillid og gensidig rummelighed på arbejdspladsen.

Sagen kort

Landet over oplever socialpædagogiske
arbejdspladser, at det er svært at rekruttere uddannede socialpædagoger. Det udfordrer
både fagligheden og arbejdsmiljøet.

Men nogle steder har man succes med at fastholde og tiltrække socialpædagoger
– med tiltag som fleksible vagtplaner, stærke faglige fællesskaber og mulighed for fuld tid.

Læs hele temaet om, hvad tre arbejdspladser
gør for at løse rekrutteringsudfordringerne,
og få en forskers bud på, hvad der skal til for at
vende udviklingen, i fagbladet online.

Vi har gjort op med rigid tankegang om, at man kun kan have én type vagtplan. De unge, vi får ud i dag, har andre krav til arbejdslivet

Lotte Vittrup, leder på Spurvetoften

Vidste du, at...

Socialpædagogernes jobkonsulenter har et indgående kendskab til det socialpædagogiske arbejds­marked – og de servicerer også arbejdspladserne. I kan fx få hjælp til at skaffe kvalificerede vikarer eller finde afløsere.

Læs mere om det gode tilbud på sl.dk/a-kasse/socialpaedagogernes-jobformidling

Læs også: Familiecenter Toftegård har knækket koden og tiltrækker socialpædagoger langvejsfra

Visheden betyder noget

Men det er ikke kun valgmulighederne, der er eftertragtet blandt personalet. Det er i høj grad også visheden om, hvornår man skal på arbejde, og hvornår man kan regne med at holde fri.

– Før var det et problem, at man aldrig vidste, hvornår man skulle på arbejde, eller om ens fridøgn fx blev inddraget, siger Anette Valentin Larsen, som suppleres af sin leder:

– Man skal aldrig underkende, hvor vigtig en arbejdsplan er. Uvished om, hvorvidt man bliver kaldt på arbejde i utide, skaber frustrationer hos medarbejderne og får også ægtefællen til at knurre. Derfor vidste jeg, at jeg var forpligtet til at gøre noget ved det, siger Lotte Vittrup.

Også på andre fronter kan det mærkes, at medinddragelsen har haft en positiv effekt.

– Der kom ro på, da vi fik vores egen planlægger. Den fleksible arbejdsplan afføder højere kvalitet af det faglige arbejde. Vi har fået et godt arbejdsmiljø, der er overskud igen og en lyst til at arbejde, siger Lotte Vittrup.

Bliv medlem