Gå til indhold

Rekruttering

Holdånd på Lolland

Rigtig mange arbejdspladser har svært ved at rekruttere socialpædagoger. Men i Nakskov har Familiecenter Toftegård knækket koden og tiltrækker socialpædagoger langvejsfra. Et højt niveau for både det kollegiale og faglige fællesskab gør arbejdspladsen attraktiv

24. oktober 2022

Artikel
tema1.png
’Alle kan noget – sammen kan vi det hele’ lyder et af Familiecenter Toftegårds mottoer. Et motto, der understøttes af den uformelle, humoristiske og nærværende stemning, der kendetegner arbejdspladsen. Her ses fra venstre leder Diana Leicht Christensen og de to tillidsrepræsentanter, Lone Nyeland og Brian Hansen.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Nils Lund Pedersen

I Nakskov på det alleryderste af Lolland ligger en arbejdsplads, som ingen problemer har med at tiltrække uddannede socialpædagoger. Tværtimod får Familiecenter Toftegård, som vare­tager alle udførende familiebehandlings­opgaver i Lolland Kommune, masser af kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. I alt har Toftegård 75 ansatte fordelt på seks matrikler, og medarbejderne kommer langvejsfra – Køge, Amager og sågar Sverige – for at være en del af arbejdsfællesskabet.

Vi har som medarbejdere rigtig stor medbestemmelse, og vi får opbakning fra vores leder til langt de fleste af de idéer, vi får.

Lone Nyeland, socialpædagog

Men hvad er det, de kan på Tofte­gård, som kan tiltrække og holde på personale med den rette faglighed?

Forenklet kan svaret koges ned til arbejdspladsens motto: ’Vi skal fløjte, når vi går på arbejde, og vi skal fløjte, når vi tager hjem.’

Sagt med andre ord er det gode arbejdsmiljø, hvor medarbejderne trives, har indflydelse og opfordres til at byde ind med kreative idéer, nøglen til at tiltrække fagligt dygtigt personale. Lone Nyeland, som er socialpædagog og tillidsrepræsentant, fortæller om et stærkt arbejdsmiljø, der skabes i fællesskab, og hvor alle skal bidrage med engagement og energi.

– Vi har som medarbejdere rigtig stor medbestemmelse, og vi får opbakning fra vores leder til langt de fleste af de idéer, vi får. Men så skal vi også selv være klar til at tage ansvar og føre dem ud i livet, siger Lone Nyeland.

Læs også: Medarbejderne betaler prisen for de stigende rekrutteringsudfordringer

Engagement og ansvar

Et eksempel på, hvad der skaber arbejdsglæde og sammenhold, er den selvstyring, der ligger i, at medarbejderne har friheden til selv at tilrettelægge deres arbejdsuge i respekt for opgaveløsningen, fortæller leder på Familiecenter Toftegård Diana Leicht Christensen:

– Om man når sine 37 timer på fire eller fem dage, det tilrettelægger man under eget ansvar. Det kræver stor selvstændighed at være her, og jeg som leder har en forventning om, at man tager ansvar. Til gengæld er der plads til at fejle, for man skal være i stand til at handle.

En anden vigtig grund til, at Toftegård er så attraktiv en arbejdsplads, er det høje faglige niveau, som danner en fælles rygrad for hele organisationen. Med næsten 100 pct. uddannet personale er den professionelle tilgang et fælles udgangspunkt.

For socialpædagog og tillidsrepræsentant Brian Hansen er netop fagligheden helt central, når han skal forklare, hvorfor hans kolleger skal være uddannede til det, de arbejder med:

– Det betyder alt. Vi har det samme sprog og de samme grundlæggende holdninger til det, vi gør. Vi har de rette kvalifikationer. Vi er uddannet til udvikling og til at tage de svære samtaler ud fra en faglig viden om, hvad det er, vi gør, og hvad målet er, siger han.

De nødvendige kompetencer

Den overordnede pædagogiske tilgang på Toftegård er neuro­affektiv pædagogik, og hele huset kommer jævnligt afsted på uddannelse.

Men derudover udvikler Tofte­gård også selv de nødvendige kompetencer, når behovet opstår. Fx er flere medarbejdere også uddannet inden for Theraplay (relationsbaseret legeterapi, red.), småbørnsterapi og psykoterapi.

– Vi uddanner selv til de kompetencer, vi før har købt ude af huset. Fx har vi overtaget en opgave omkring spiseforstyrrelser. Jo flere kompetencer, vi har i huset, jo mere spændende er det at være her, fordi man så har mulighed for at udvikle sig fagligt og rokere rundt, siger Diana Leicht Christensen.

Netop muligheden for at udvikle sine kompetencer er med til at sikre, at man hele tiden bevarer den faglige gejst, fortæller Lone Nyeland:

– Selvom jeg har 25-års jubilæum, går jeg ikke i stå. Jeg bliver hele tiden sat i spil. Så ryger jeg på en indsats med spiseforstyrrelser eller cutting, hvilket er med til at sikre, at jeg hele tiden er i udvikling og bliver fagligt udfordret.

Desuden arbejder man på Toftegård systematisk med forskellige faglige metoder som fx et skematisk feedback-system, der sikrer, at samtalerne med de unge evalueres løbende, så man leverer den indsats, den unge har behov for, ligesom alle medarbejdere får supervision hver sjette uge.

Og så er den faglige sparring en integreret del af kulturen.

– Vi kan altid gå til en kollega. Der er ikke langt til løsningerne. Vi deler ting. Det kan være hårdt at være ude blandt familierne, så vi sparrer meget med hinanden, fortæller Brian Hansen.

Læs også: Spurvetoften ville tiltrække flere socialpædagoger: Vælg selv dine vagter

Faglig leder forstår opgaven

Medarbejderne kan også trække på deres leder, fordi hun har en baggrund som socialpædagog og dermed en grundlæggende viden om og indsigt i den situation, medarbejderen står i.

– Jeg har en forståelse for, hvad det gør ved en medarbejder at stå ude hos et barn, der har det svært, eller en familie, der ikke har råd til at købe medicin. Og så er jeg god til at stille de rigtige spørgsmål, så vi sammen kan blive klogere på, hvad der skal ske derude, siger Diana Leicht Christensen.

Noget af det vigtigste i den faglige indsats på Toftegård er at sikre det rette match mellem barnet eller den unge og fagpersonen.

– Vi breder opgaven ud og inddrager hinanden. Vi skal alle tåle at blive spejlet, og vi skal sikre, at folk ikke bliver hængende i en opgave, man ikke lykkes med. Så hvis matchet ikke virker, bytter vi. Det, der betyder allermest for vores unge, er, at vi finder det bedste match så tidligt som muligt, siger lederen.

Filmprojekt

Brian Hansen og Lone Nyeland producerer en film, der viser, hvorfor Familiecenter Toftegård er en attraktiv arbejdsplads. Filmen er en del af et rekrutteringsprojekt, som de to tillidsrepræsentanter laver i regi af Socialpædagogernes fagpolitiske uddannelse.

En af deres kolleger, familiekonsulent Moustapha Shikho, har givet sit input til projektet. Han siger:

’Jeg kører 344 km frem og tilbage fire gange om ugen. Jeg kører glad til og fra arbejdet. Jeg er først og fremmest glad for den arbejdskultur, som vi har, hvor jeg føler mig værdsat og anerkendt for den indsats, som jeg yder. Den effektive ledelse, tilliden mellem medarbejderne og ledelsen og mangfoldigheden er nogle af styrkerne. Jeg er et menneske, som går efter at udfordre mig selv og søger muligheder for at udvikle mig. Og her føler jeg mig godt tilpas og har muligheder for at udvikle mig selv på det faglige og personlige niveau.’ 

Sagen kort

Landet over oplever socialpædagogiske
arbejdspladser, at det er svært at rekruttere uddannede socialpædagoger. Det udfordrer
både fagligheden og arbejdsmiljøet.

Men nogle steder har man succes med at fastholde og tiltrække socialpædagoger
– med tiltag som fleksible vagtplaner, stærke faglige fællesskaber og mulighed for fuld tid.

Læs hele temaet om, hvad tre arbejdspladser
gør for at løse rekrutteringsudfordringerne,
og få en forskers bud på, hvad der skal til for at
vende udviklingen, i fagbladet online.

– Vi har de rigtige ansatte. De kerer sig om deres borgere, kolleger og deres arbejde, siger Diana Leicht Christensen.

Vidste du, at...

Socialpædagogernes jobkonsulenter har et indgående kendskab til det socialpædagogiske arbejds­marked – og de servicerer også arbejdspladserne. I kan fx få hjælp til at skaffe kvalificerede vikarer eller finde afløsere.
Læs mere om det gode tilbud på sl.dk/a-kasse/socialpaedagogernes-jobformidling

Bliv medlem