Gå til indhold

Rekruttering

Medarbejderne betaler prisen for de stigende rekrutteringsproblemer

Problemerne med at rekruttere uddannede socialpædagoger er store. Forsker i velfærdsstatens omsorgsarbejde kalder det ’sindssygt farligt’ – også for medarbejderne. Flere steder sætter man alle sejl for at komme rekrutteringsproblemerne til livs

24. oktober 2022

Artikel
rekruttering_colourbox_1128x600.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

’Botilbud søger erfaren socialpædagog’.

Sådan kan det lyde, når en arbejdsgiver forsøger at rekruttere en socialpædagog. Men i næsten tre ud af ti tilfælde er det ikke det, arbejdsgiveren får.

For tal fra juni 2022 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at i 28 pct. af tilfældene, hvor man forsøger at rekruttere en socialpædagog, står lederen tilbage med en ubesat stilling eller må besætte den med en medarbejder uden de kvalifikationer, der søges. Det er en stigning på 15 procentpoint på to år.

Problemerne med at rekruttere socialpædagoger er ikke enestående, men går igen på tværs af uddannede inden for velfærdsfagene. Og tallene kommer heller ikke bag på lektor og forskningsleder på RUC Jo Krøjer, der har forsket i velfærdsstatens omsorgsarbejde.

– Man har ladet stå til. Der har været en stærk optagethed af at drive velfærdsstaten omkostningseffektivt. Til det formål har man lagt nogle ret påholdende økonomiske rammer for kommuner og alle andre, der driver vores velfærdsinstitutioner, siger hun.

Eroderer rekrutteringsgrundlaget

Når rammerne strammer, er det ikke kun borgere og pårørende, der lider. Velfærdsstatens ansatte betaler også en høj pris, siger hun:

– Socialpædagoger er uddannet til at arbejde med mennesker, der har rigtig komplekse problemer, og de ser det som meningsfuldt at hjælpe nogen, der ellers ville være ilde stedt. Men rammerne for at udføre det virkelig komplekse arbejde er så pressede, at man faktisk oplever, man ikke kan løse den opgave, man med sin faglighed ved, man bør. Det belaster arbejdsmiljøet ved at forringe meningsfuldheden i arbejdet. Det er sindssygt farligt, for så eroderes rekrutteringsgrundlaget, og det er præcis det, vi ser nu, siger Jo Krøjer.

En undersøgelse fra Socialpædagogerne viser, at mindre end halvdelen af de ansatte på sociale tilbud er uddannede socialpædagoger, og andelen er faldet – fra 53 pct. i 2015 til 48 pct. i 2020. Desuden har en tredjedel af de ansatte på sociale tilbud slet ingen relevant uddannelse.

For at vende den negative spiral peger Jo Krøjer bl.a. på behovet for at gøre uddannelsen bedre og mere attraktiv, at skabe bedre muligheder for efteruddannelse, at arbejde for at styrke arbejdsmiljøet og at tilføre ressourcer til området.

– Og så er løn også en faktor, siger hun.

Læs også: Bosted vil gøre jobbet attraktivt – 'Vi tilbyder folk flere timer'

KILDE: STARS REKRUTTERINGSKURVEY. KONTAKTPERSONER I VIRKSOMHEDERS JOBOPSLAG BLIVER SPURGT TIL, OM DERES FORSØG PÅ REKRUTTERE HAR VÆRET SUCCESFULDE ELLER FORGÆVES

Tre konkrete løsninger

I nogle kommuner er man lykkedes med at vende udviklingen. Det gælder fx Tårnby Kommune, hvor andelen af socialpædagoger er steget med 11 procentpoint siden 2018. Kommunen er lille med bare 56 årsværk inden for voksenområdet. Men bag tallene ligger ikke desto mindre en intens rekrutteringsindsats, fortæller Dorrit Bruun Olesen, der er leder af socialpsykiatrien i kommunen.

Da hun tiltrådte for godt to år siden, kom der kun få relevante ansøgninger, når en ny stilling blev slået op. Ansættelsesstrategien blev taget op i MED-udvalget. Det kom der tre konkrete tiltag ud af.

For det første blev stillingsopslagene skærpet, så der var en tydeligere beskrivelse af, hvad arbejdspladsen søgte. Helt grundlæggende skulle en socialpædagog kunne genkende sin faglighed i det, der stod, fortæller Dorrit Bruun Olesen.

– Vi har en vare i form af et spændende job, og hvis vi ikke er skarpe på, hvad det er for en vare, kan vi heller ikke sælge den, siger hun.

For det andet forsøgte de at udvikle tilbuddet i forhold til de ansøgere, de gerne ville tiltrække. Derfor blev der etableret et ungeprojekt med fokus på rehabilitering, som socialpædagoger skulle være med til at starte op.

Og som det tredje tiltag søgte kommunen ikke længere kun erfarne socialpædagoger, men også nyuddannede. I samme ombæring blev der etableret et længere opstartsforløb og en mentorordning.

– Vi får ikke 200 ansøgninger som for ti år siden, men vi får hele tiden relevante ansøgere. Og så gør det os løbende kritiske over for vores arbejdsplads og vores faglighed, siger Dorrit Bruun
Olesen.

Vi har allerede nu rekrutteringsproblemer og vil især på sigt blive udfordret i forhold til at få de nødvendige socialpædagogiske kompetencer. Så vi har været nødt til at gøre en ekstra indsats.

Grethe Høyrup Nielsen, socialdirektør Tønder Kommune

Det belaster arbejdsmiljøet ved at forringe meningsfuldheden i arbejdet. Det er sindssygt farligt, for så eroderes rekrutteringsgrundlaget, og det er præcis det, vi ser nu.

Jo Krøjer, forsker

Her kan du læse til meritpædagog

Meritpædagoguddannelsen tilbydes af professionshøjskoler rundtom i hele landet.
Desuden har regioner og kommuner visse steder indgået lokale aftaler om at tilbyde deres med­arbejdere en uddannelse til meritpædagog.

Se, hvad dine muligheder for at tage en meritpædagog er, på sl.dk/meritpaedagoguddannelsen

Løn har betydning

Også Jammerbugt Kommune er lykkedes med at vende udviklingen. Her er de gået fra en andel af socialpædagoger på 38 pct. til en andel på 43 pct., så der i dag er 91 socialpædagoger ansat i kommunens sociale tilbud til voksne.

Udviklingen skyldes, at kommunen har valgt at hjemtage borgere til kommunal bostøtte fra private udbydere. Derfor er der ansat flere socialpædagoger i bostøtteteamet. Desuden har man særligt på ét af kommunens socialpsykiatriske botilbud erkendt behovet for socialpædagogisk faglighed – og gået fra slet ikke at have socialpædagoger ansat til i dag at have ni, fortæller fællestillidsrepræsentant Michael Christoffersen, der selv arbejder
inden for socialpsykiatrien i kommunen.

Han oplever begyndende udfordringer med at rekruttere til botilbudsområdet, men generelt volder det endnu ikke de helt store problemer at rekruttere socialpædagoger. Måske fordi han sammen med Socialpædagogerne Nordjylland har lavet en lønstrategi, der bl.a. sikrer nyuddannede og erfarne socialpædagoger en bedre løn, end man ser andre steder.

– Løn betyder da helt klart noget. Som yderkommune må vi gøre noget for at tiltrække folk, siger Michael Christoffersen.

Læs også: Familiecenter Toftegård har knækket koden og tiltrækker socialpædagoger langvejsfra

Gør noget nu

Og sådan pibler lokale, kommunale og regionale rekrutteringstiltag frem landet over. I Tønder Kommune har man lagt en rekrutteringsstrategi, der bl.a. går ud på at brande pædagogfaget. Kommunen er desuden gået sammen med Socialpædagogerne Sydjylland og UC Syd om at tilbyde erfarne medarbejdere en meritpædagoguddannelse på deltid.

For at inspirere og motivere ufaglærte medarbejdere til uddannelse bliver de tilbudt et 16-dages kursusforløb med titlen ’På-Vej-Til’. Og så arbejder man på at oprette en helt ny socialpædagogisk pædagogud­dannelse. Mantraet er: ’Vi er nødt
til at gøre noget nu’, fortæller social­direktør i Tønder Kommune Grethe Høyrup Nielsen.

– Denne gruppe af borgere har nogle komplekse behov, som kræver socialpædagogisk faglighed. Vi har allerede nu rekrutteringsproblemer og vil især på sigt blive udfordret i forhold til at få de nødvendige socialpædagogiske kompetencer. Så vi har været nødt til at gøre en ekstra indsats, forklarer hun.

VIDSTE DU, AT …

Socialpædagogernes jobkonsulenter har et indgående kendskab til det socialpædagogiske arbejds­marked – og de servicerer også arbejdspladserne. I kan fx få hjælp til at skaffe kvalificerede vikarer eller finde afløsere.
Læs mere om det gode tilbud på sl.dk/a-kasse/socialpaedagogernes-jobformidling

Sådan kan man arbejde med rekruttering:

Styrk fagligheden med merit

Op mod en tredjedel af de ansatte på sociale tilbud har ikke en relevant uddannelse. Vi foreslår, at man sikrer flere uddannede og højere faglighed ved at merituddanne nogle af de tusindvis af erfarne og engagerede kolleger. Fx ved lokale samarbejder mellem arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner.

Fokus på fastholdelse

For mange socialpædagoger forlader faget pga. rammer og vilkår for arbejdet. Det koster det enkelte menneske og samfundet dyrt. En del af løsningen er at fokusere på løn og vilkår, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og gode seniorordninger.

Fra deltid til fuldtid

En del socialpædagoger ønsker at gå fra deltid til fuldtid, men har i dag ikke mulighed for det. Understøttelse af mulighederne for at arbejde fuldtid og fuldtidsansættelse for nyuddannede kan bidrage med mange socialpædagogiske timer. Det kan samtidig styrke tilknytningen
til arbejdspladsen og give tid til faglig sparring.

Opret uddannelsesstillinger

Alt for mange nyuddannede rammes af praksischok og vender i døren. Landsbyen Sølund tilbyder et forløb på fire måneder med løn, hvor nyuddannede veksler mellem undervisning, arbejde og supervision for at sikre den rette specialiserede viden. Det er paradoksalt, at man må uddanne folk, i det øjeblik de er færdige med deres uddannelse. Men det kan være nødvendigt med uddannelsesstillinger, indtil uddannelsen til socialpædagog bliver styrket.

En styrket specialisering

Optaget på pædagoguddannelsen falder. En styrket uddannelse vil være mere attraktiv og dermed øge antallet af ansøgere. Vi foreslår bl.a. en markant styrkelse af den social- og specialpædagogiske specialisering med mere plads til fordybelse, flere undervisningstimer og bedre sammenhæng mellem teori og praksis.

Bliv medlem