Gå til indhold

Faglighed

Aarhus Kommune vil gøre ufaglærte til socialpædagoger

Ufaglærte ansatte på socialområdet i Aarhus Kommune bliver fremover tilbudt meritpædagoguddannelsen, så de kan uddanne sig til socialpædagoger. Tiltaget vækker glæde hos Socialpædagogerne, der håber, at kommunens prioritering af faglighed spreder sig til andre kommuner

29. september 2021

Artikel
Merituddannelse, colourbox.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Colourbox

Fredag d. 24. september var en særdeles god dag for Socialpædagogerne Østjylland.

Her blev Aarhus Kommunes budgetforlig for 2022 nemlig offentliggjort, hvor det fremgår, at ’et antal ikke-faguddannede medarbejdere’ på sociale tilbud vil blive tilbudt meritpædagoguddannelsen fordi ’flere uddannede medarbejdere vil styrke det faglige niveau og øge kvaliteten på tilbuddene.’

– Jeg blev virkelig, virkelig glad for den besked, fortæller kredsformand Gert Landergren Due.

– Det er en dagsorden, vi har arbejdet politisk for gennem længere tid, fordi vi har kunnet se, at når man mange steder er under 50 pct. uddannede socialpædagoger på sociale tilbud, har det konsekvenser for den kvalitet, man giver til borgerne. Det har konsekvenser for det faglige miljø på arbejdspladsen, og det gør det sværere at fastholde og rekruttere fagligt kompetente socialpædagoger.

Læs hvad Poul-Erik fik ud af meritpædagoguddannelsen til socialpædagog.

God grund til at opruste på fagligheden

Tiltaget kommer også i kølvandet på en række kritiske sager om handicapområdet under Aarhus Kommune, hvor særligt forholdene i én boenhed under handicaptilbuddet Borgercenter Nord i sommer medførte, at Socialtilsynet truede med at lukke det samlede tilbud. Kritikken, der bl.a. gik på boenhedens høje vikarforbrug og ditto andel af uuddannet personale, betød, at Aarhus Kommune selv valgte at lukke den pågældende boenhed mhp. at oprette et nyt tilbud til borgerne.

– Sagen viste jo meget tydeligt konsekvensen ved lav faglighed, og som fagforening brugte vi også krisen til at agere politisk og foreslå kommunen en løsning. Nemlig at man kan rykke rigtigt meget ved at prioritere faglighed og kvalitet politisk. Det er jeg meget glad for, at de har lyttet til og taget til efterretning, siger Gert Landergren Due.

Et eksempel til efterlevelse

Hos Socialpædagogerne vækker nyheden om kommunens prioritering af faglig oprustning til ufaglærte også glæde hos forbundsmand Benny Andersen.

– Det er en fantastisk indsats, som Socialpædagogerne Østjylland er kommet i mål med, og jeg håber, at det vil sprede sig som ringe i vandet. For det bør i den grad være et eksempel til efterlevelse for andre kommuner.

– For når vi ved, at kun lidt over halvdelen af dem, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov er socialpædagoger i dag, er der virkelig behov for handling. Men den udfordring kan vi nå langt med at løse, hvis andre kommuner også prioriterer at opruste fagligheden lokalt gennem meritpædagoguddannelsen.

Socialpædagogerne: Indfør krav om uddannelse til ansatte på socialområdet. 

Aarhus Kommune er heller ikke den eneste jyske kommune, der har valgt at satse på at uddanne ufaglærte til socialpædagoger. Også Norddjurs Kommune har i deres budgetaftale afsat en pulje til at give det specialiserede socialområde et 'fagligt løft' via meritpædagoguddannelsen. 

Flere på fuldtid

En anden sejr, der stod at læse sort på hvidt i Aarhus Kommunes budgetforlig har også stor indflydelse på faglighed og socialpædagogers arbejdsvilkår, fortæller Gert Landergren Due.

For kommunen har også prioriteret, at nye stillinger på socialområdet fremadrettet skal opslås som fuldtidsstillinger til faglærte medarbejdere.

– Det at fuldtid bliver en ret for faglærte medarbejdere, er et virkelig vigtigt skridt. For som leder på en socialpædagogisk arbejdsplads har man altså bedre forudsætninger for rekruttering og fastholdelse af kompetente socialpædagoger, hvis man kan tilbyde dem en fuldtidsstilling.

Men tiltaget vil også få flere positive følger, der vil kunne mærkes direkte på de enkelte socialpædagogiske arbejdspladser, siger Gert Landergren Due.

– Flere socialpædagoger på fuldtid skaber bedre sammenhæng og kvalitet for borgerne, det giver bedre økonomi for den enkelte, men det vil også gavne både faglighed og arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

– For hvis der er for stor skævhed i timetallet i en personalegruppe, risikerer man at skabe et a- og et b-hold blandt de ansatte, hvor nogle er mere inddragede i den pædagogiske ramme end andre. Så det er en vigtig sejr, at kommunen nu kan tilbyde fuldtid til dem, der ønsker det.

Læs også: Kommunerne vil have flere socialpædagoger på fuldtid. 

Bliv medlem