Gå til indhold

OK21

OK21: Lønstigninger til de regionalt ansatte

Socialpædagoger der er ansat i regionerne kan se frem til en lønstigning over de kommende tre år. Lørdag faldt Socialpædagogernes egne forhandlinger for de regionalt ansatte på plads.

1. marts 2021

Artikel
OK21_logo1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

I lørdags var det tid til Socialpædagogernes egne forhandlinger med Danske Regioner. Resultatet supplerer aftalen om de generelle vilkår for alle regionalt ansatte, som Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner indgik sidste weekend. Her blev der afsat 0,45 pct. af den samlede ramme til organisationernes egne forhandlinger - svarende til 8,3 mio. kr. for Socialpædagogernes vedkommende. Hertil kommer lønmidler fra ligelønspuljen på i alt 2,4 mio. kr. I alt var der dermed 10,7 mio. kr. til lønstigninger pr. 1. april 2022 til socialpædagogerne oveni de generelle lønstigninger.

Lønstigninger i kroner og øre
Basispersonalet med anciennitet fra 0 - 9 år får forhøjet grundlønstillægget med 1.537 kr., sådan at det bliver på i alt 5.300 kr. årligt.

For personale med anciennitet på 10 år og mere hæves grundlønstillægget med 2.637 kr. sådan, at det bliver på i alt 6.400 årligt. 

Lægger man disse forbedringer sammen med de generelle lønstigninger på i alt 5,02 pct., betyder det en lønstigning i kroner og øre på eksempelvis følgende:

Et medlem på trin 27 (område 4) vil pr. 1. november 2023 have en månedsløn, der er 1.459 kr. større end i dag.

Et medlem på trin 34 (område 4) vil pr. 1. november 2023 have en månedsløn, der er 1.688 kr. større end i dag.

De studerende kan også se frem til en ekstra lønstigning på 0,45 pct. oveni de generelle lønstigninger.

På værkstedsområdet blev der aftalt at forhøje grundlønnen for basispersonalet, mellemledere og ledere med 1.000 kr. (2018 niveau). Samt en forhøjelse af pensionen til basispersonalet på 0,27 procentpoint og til ledende personale 0,1 pct.

Bedre pension
Forbedringer på pensionen er det også blevet til. Pensionsprocenten til hele basisgruppen er øget med 0,1 procentpoint til i alt 14,2%.

For ledere og mellemledere forhøjes pensionen med 0,6 procentpoint Hermed er pensionsprocenten for mellemledere og konsulenter 15,82% og for ledere 16,72%. Det er også aftalt, at den del af pensionen der er over 15%, kan medarbejdere vælge at få udbetalt som løn.

Andre resultater
Der er også enighed om at drøfte en modernisering og opdatering af koloniaftalen i forhold til relevant lovgivning og vilkår i forbindelse med socialpædagogisk ledsagelse til ferier inden juli 2022.

Kompetencefonden videreføres, og som noget nyt på det regionale område indføres der en Tryghedspulje som på det kommunale område.

Udover dette kommer naturligvis det, der blev aftalt mellem forhandlingsfællesskabet og Danske regioner vedr. de generelle lønstigninger, ligelønspulje tryghedspulje, arbejdsmiljø, mv. læs mere om de generelle resultater her: OK21: Aftale for regionalt ansatte på plads

Læs alt om forhandlingerne her: OK21

Hvad så nu?

Det eneste, der mangler nu, er overenskomsten for omsorgs- og pædagogmedhjælpere på hhv. det kommunale og regionale område. Forhandlingerne er udsat til på fredag d. 5. marts.
(Familieplejeområdet er ikke en del af overenskomstfornyelsen. Dialogen med KL om familieplejerne ligger i forlængelse af de aktuelle forhandlinger.)

Medlemmerne skal stemme
Det næste skridt i processen er, at medlemmerne skal stemme om resultatet. Urafstemningen starter d. 11. marts, og inden da modtager de stemmeberettigede medlemmer materiale om både overenskomstresultaterne og afstemningen. 

Spørgsmål og svar om afstemningen

OK-FORHANDLINGER 2021

Bliv medlem