Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

FAQ om OK21

Her kan du finde en række spørgsmål og svar om overenskomstforhandlingerne

Hvornår skal jeg stemme?

Urafstemningen lukkede den 30. marts kl. 12. Du har fået et brev i din e-Boks den 11. marts med et link til selve afstemningen.

Hvordan stemmer jeg?

Afstemningen foregik digitalt. Hvis du er stemmeberettiget, har du modtaget et brev i din e-Boks den 11. marts med link til afstemningen.

Du skal bruge dit Nem-ID til at logge ind. 

Det er enkelt: Du skal stemme ja eller nej til resultatet. 

I brevet er der et link til informationsmateriale om overenskomstresultatet. Du finder det også her sl.dk/ok21

Brug for hjælp?
Hvis du har spørgsmål om urafstemningen kan du kontakte din kreds.

Hvem kan stemme om OK-resultatet?

De kan stemme:

  • Aktive medlemmer ansat på det offentlige område, dvs. i en kommune, region eller i staten.
  • PLS-medlemmer som har valgt aktivt medlemskab hos Socialpædagogerne.
  • Medlemmer på ikke -offentlige arbejdspladser, der har en tiltrædelsesoverenskomst med KL.
  • Ledige medlemmer med aktivt medlemskab.

De kan ikke stemme:

  • Passive medlemmer, pensionister, efterlønnere
  • Privatansatte
  • Familieplejere, som ikke har job indenfor stat, kommune eller region ved siden af plejeforholdet.
Hvorfor er det vigtigt jeg stemmer?

Det er med din og dine kollegers stemmer, at vi viser arbejdsgiverne, at vores løn- og ansættelsesvilkår er vigtige for os. Jo flere, der står bag aftalen, jo stærkere et signal sender vi. Det får vi brug for til de næste overenskomstforhandlinger i 2024, hvor vi skal bygge oven på de resultater, vi har opnået denne gang. Derfor har alle stemmer betydning.

Læs mere:
Nu er det din tur - sådan stemmer du 
Socialpædagoger: Derfor stemmer vi

Ja eller nej?

Valget er dit.

Socialpædagogernes hovedbestyrelse anbefaler, at du stemmer JA til den nye overenskomst.

Hvis et flertal af medlemmerne stemmer ja, vil de nye overenskomster være en realitet.

Hvis et flertal af medlemmerne stemmer nej, kan det i sidste ende udløse en konflikt. 

Hvem gælder overenskomsten for?

Alle, der er ansat på det kommunale, regionale eller statslige område. Socialpædagogerne har i alt 9 overenskomstaftaler på det offentlige område og alle, der er ansat på de pågældende overenskomster, er omfattet af dem.

Hvornår er forhandlingerne afsluttet?

Den sidste forhandling blev afsluttet den 8. marts om aftenen.

Resultatet er sendt til afstemning blandt medlemmerne den 11. - 30. marts kl. 12.

Først når der ligger et godkendt resultatet er overenskomstforhandlingerne på plads og aftalerne kan træde i kraft.

Hvem forhandler?

Ansatte på hele det offentlige område forhandler med de offentlige arbejdsgivere i staten, kommunerne og regionerne.

På det kommunale og regionale områder er det Forhandlingsfællesskabet, der forhandler for lønmodtagerne over for KL og Danske Regioner. Forhandlingsfællesskabet er en sammenslutning af 51 faglige organisationer, heriblandt Socialpædagogerne.

På statens område er det som noget nyt Skatteministeriet/Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der forhandler for staten med skatteminister Morten Bødskov, som er den statslige chefforhandler, og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler for de statsansatte.

I forhandlingerne om socialpædagogers egne vilkår og overenskomster, er det Socialpædagogerne, der forhandler med arbejdsgiverne direkte.

Hvad sker der hvis parterne ikke bliver enige?

Så kan forhandlingerne ende i Forligsinstitutionen, hvor Forligsmanden forsøger at mægle mellem parterne. Hvis det heller ikke fører til et resultat, ender det i en konflikt, hvor lønmodtagerne kan varsle strejke og arbejdsgiverne varsle lockout. I så fald kan situationen trække ud, inden man finder frem til en løsning. I nogle tilfælde kan et regeringsindgreb afslutte konflikten.

Skal socialpædagogerne strejke?

Det er kun, hvis forhandlingerne ikke fører til en aftale, og der dermed er udsigt til konflikt, at strejke kan komme på tale. Det er sjældent, at forhandlingerne ender i konflikt og for Socialpædagogernes vedkommende er det endnu ikke sket, at det er endt i strejke. 

Får man løn under en konflikt?

Som medlem af Socialpædagogerne får man konfliktunderstøttelse under en konflikt. Det gælder både, hvis man skal strejke, og hvis man blive lockoutet. Konfliktunderstøttelsen svarer ca. til den løn, man får normalt. Det er en forudsætning for, at få konfliktunderstøttelse, at man har været medlem minimum en måned før, konflikten starter.

Hvor tit er der OK-forhandlinger?

Normalt er der overenskomstforhandlinger hvert 3. år. Men perioden kan godt være kortere. Det er tidligere sket, at man har haft 1 eller 2-årige overenskomstperioder.

Hvad med familieplejerne?

Familieplejerne har ikke en overenskomst i dag. Derfor omfatter de aktuelle forhandlinger ikke dem. Men i forbindelse med de nuværende forhandlinger har Socialpædagogerne stillet krav til KL om at indgå overenskomst for familieplejerne. Forhandlinger om det, vil ligge i forlængelse af OK-fornyelsen.