Gå til indhold

efterløn

Du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag

Hvis du er med i efterlønsordningen, har du nu mulighed for at melde dig ud af ordningen og få dit efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det betyder dog, at du mister de rettigheder, efterlønsordningen giver dig

28. december 2021

Artikel
Dagpengeforslag.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Fra 1. januar 2022 kan du få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Chancen har været der tidligere, nu har Folketinget igen åbnet muligheden. Det hænger blandt andet sammen med den nye mulighed for Tidlig Pension – den såkaldte Arne-pension. For nogle vil det bedre kunne betale sig at gå på Tidlig Pension frem for efterløn. Derfor kan man i første halvdel af 2022 vælge, hvordan man ønsker at trække sig fra arbejdsmarkedet.

Hvem er omfattet?
Muligheden gælder for personer som er med i ordningen og endnu ikke har nået efterlønsalderen – dvs. personer født den 1. januar 1959 eller senere.

Hvis du er omfattet af muligheden, får du et brev fra Socialpædagogernes a-kasse omkring årsskiftet, hvor du kan læse mere om dine muligheder. Du vil på det tidspunkt også kunne se det konkrete beløb i Medlemsportalen, hvor du skal logge på med dit NemID.

Mister rettigheder
Hvis du får efterlønsbidraget udbetalt skattefrit, fravælger du også at være med i efterlønsordningen. Det betyder, at du:

  • Ikke kan gå på efterløn
  • Ikke kan optjene eller få udbetalt den skattefri præmie
  • Ikke kan få et seniorjob (læs mere om seniorjob)
  • Ikke har ret til fleksydelse (som minder om en efterlønsordning for fleksjobbere)

Kan det betale sig for mig?
Det er meget individuelt, om det er fornuftigst at blive i ordningen eller få efterlønsbidraget udbetalt skattefrit. Det afhænger bl.a. af din risiko for nedslidning og dine økonomiske forhold.

A-kassen hjælper dig gerne med vejledning om mulighederne i efterlønsordningen. Du kan få vejledning om pensioner ved kontakt til dit pensionsselskab eller din bank. Udbetaling Danmark kan vejlede dig om tidlig pension.

Du kan læse mere og finde spørgsmål og svar her: Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Bliv medlem