Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Sejr: Nu får psykisk arbejdsmiljø sin egen lov

Ny bekendtgørelse gør det tydeligere for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, hvilke regler der gælder, når man skal forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø. En stor sejr, som vi har arbejdet hårdt for, siger forbundsnæstformand Marie Sonne

30. september 2020

Artikel
TR-guide arbejdsmiljø

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Hvilke regler gælder der, hvis man vil forebygge vold og trusler – eller blive bedre til at håndtere høje følelsesmæssige krav i arbejdet? Med en ny netop offentliggjort bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø bliver det lidt lettere at overskue de gældende regler for, hvordan man forebygger problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Ikke at det er nyt, at arbejdsgiverne har pligt til at forebygge bredt inden for alle områder af det psykiske arbejdsmiljø. Men hidtil har der ikke været en samlet konkret beskrivelse af de risikofaktorer, hvor det er særlig vigtigt at forebygge. Fx har det ikke tidligere fremgået direkte af reglerne, at arbejdsgiver skal forebygge, at medarbejderne bliver syge pga. en for stor arbejdsmængde eller et for højt tidspres.

Blandt de første i verden
Det er der nu lavet om på – og Danmark er dermed et af de første lande i verden, der har en bekendtgørelse, som dækker hele det psykiske arbejdsmiljø. Så der er god grund til at være tilfreds, lyder det fra Socialpædagogernes forbundsnæstformand Marie Sonne:

– At reglerne omkring det psykiske arbejdsmiljø nu bliver mere synlige og tydelige, håber jeg kan være med til at sikre, at man ude på arbejdspladserne sætter fokus på og prioriterer arbejdet på det område. Ingen kan jo være tjent med at blive syge eller nedslidte pga. belastninger i det psykiske arbejdsmiljø, så det er positivt, at der nu er et samlet overblik over reglerne, hvor det tydeligt fremgår, hvad man skal være særligt opmærksom på i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, siger hun.

Vi har været vedholdende og løsningsorienterede hele vejen igennem, og jeg er stolt af, at vi nu er i mål med, at det psykiske arbejdsmiljø får sin egen lov

Marie Sonne, forbundsnæstformand

Langt sejt træk
Socialpædagogerne har i mange år i tæt samarbejde med bl.a. FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og andre organisationer lagt et politisk pres for at styrke rammerne for det psykiske arbejdsmiljø. Og den indsats har nu båret frugt med den nye bekendtgørelse, som ifølge Marie Sonne skal være med til at sikre reel ligestilling mellem det fysiske og psykiske arbejdsmiljø:

– Vi har været vedholdende og løsningsorienterede hele vejen igennem, og jeg er stolt af, at vi nu er i mål med, at det psykiske arbejdsmiljø får sin egen lov, der også sætter fokus på de påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, som er relevante for vore arbejdspladser. Det er fx vold og trusler, arbejdsmængde og tidspres – og høje følelsesmæssige krav. Så nu håber jeg virkelig, at den nye bekendtgørelse kan bidrage til at løfte det psykiske arbejdsmiljø også på socialpædagogiske arbejdspladser til gavn for både medarbejdere, ledere og borgere.

Et stærkt kort på hånden
Den nye bekendtgørelse indeholder ikke nye krav til virksomhederne – men den samler alle de vigtigste regler om det psykiske arbejdsmiljø, så det fremover er lettere for arbejdsgivere at orientere sig i de relevante pligter på området og sætte gang i et systematisk og målrettet forebyggende arbejde.

Marie Sonne har da også en klar forventning om, at arbejdsgivere i langt højere grad vil prioritere det psykiske arbejdsmiljø både på det strategiske niveau og på arbejdspladsniveau, hvor lederne har ansvaret for trivslen på daglig basis.

– Med den nye bekendtgørelse står TRIO-samarbejdet stærkere, fordi det er lettere for leder, TR og AMR at gå i dialog omkring trivsel på arbejdspladsen og det psykiske arbejdsmiljø, når man står med klare regler og definitioner. Så jeg forventer, at det vil styrke indsatsen omkring det psykiske arbejdsmiljø rundt om på arbejdspladserne, siger hun.

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø er et led i udmøntningen af den politiske aftale fra foråret 2019 om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet.

Bekendtgørelsen samler de vigtigste regler om psykisk arbejdsmiljø, så det fremover er lettere for virksomheder at orientere sig i de relevante pligter på området og igangsætte et systematisk og målrettet arbejde med at forebygge problemer inden for det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdstilsynet vil supplere bekendtgørelsen med tre nye vejledninger til virksomhederne om stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet, samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker.

I disse vejledninger vil virksomhederne kunne finde hjælp til, hvilke forebyggende tiltag de kan iværksætte for at leve op til reglerne.

Læs mere om bekendtgørelsen på bm.dk

Fem centrale risikofaktorer

Den nye bekendtgørelse oplister fem centrale risikofaktorer inden for psykisk arbejdsmiljø:

1) Stor arbejdsmængde og tidspres

2) Uklare krav og modstridende krav i arbejdet

3) Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

4) Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

5) Arbejdsrelateret vold

Læs hele bekendtgørelsen

 

Bliv medlem