Gå til indhold

Ekspertanbefalinger

Tiltrængt løft af det psykiske arbejdsmiljø

Større bøder, bedre uddannelse af ledere og en særskilt bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. Det er tre af elementerne i 18 nye anbefalinger fra ekspertudvalget om arbejdsmiljø. Socialpædagogerne er bekymrede over, at Arbejdstilsynet ikke styrkes

27. september 2018

Artikel
marie-sonneB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Ricky John Molloy

– Det går den forkerte vej, både når det gælder det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser. Derfor er der brug for, at vi tager nye politiske redskaber i brug i indsatsen for at styrke arbejdsmiljøet.

Sådan indledte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) pressemødet den 27. september, hvor de med spænding ventede anbefalinger fra ekspertudvalget om arbejdsmiljø blev præsenteret.

Ekspertudvalget peger på 18 konkrete anbefalinger, som blandt andet skal bringe arbejdsmiljømålene tættere på arbejdspladserne, sikre en mere målrettet myndighedsindsats og skabe en bedre og mere forståelig arbejdsmiljøregulering ikke mindst omkring psykisk arbejdsmiljø.

Se de 18 anbefalinger her:

Der er detailregulering på det fysiske arbejdsmiljø, og det bør der naturligvis også være på det psykiske arbejdsmiljø

Marie Sonne, næstformand Socialpædagogerne

Ja tak til klare regler
I Socialpædagogerne er næstformand Marie Sonne særligt positiv overfor, at ekspertudvalget anbefaler, at reglerne for det psykiske arbejdsmiljø skrives ind i en bekendtgørelse.

– Vi har længe haft et stort ønske om, at der bliver nogle klare regler omkring psykisk arbejdsmiljø. Der er detailregulering på det fysiske arbejdsmiljø, og det bør der naturligvis også være på det psykiske arbejdsmiljø, siger hun.

I anbefalingerne står bl.a., at det skal være mere klart for arbejdsgivere, ledere og medarbejdere, at Arbejdstilsynet også reagerer over for problemer om fx stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav og arbejdsrelateret vold.

– Det er jo netop områder inden for det psykiske arbejdsmiljø, som vi ved, betyder meget for vores medlemmer. Derfor er det positivt, at ekspertgruppen nu lægger op til, at det skal være tydeligere, hvad reglerne siger om forebyggelse af risici inden for psykisk arbejdsmiljø.

Kompetenceløft til ledere
Også lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø indgår i ekspertudvalgets anbefalinger. Og det vækker begejstring hos Marie Sonne.

– Vi ser gerne, at alle, som har et lederansvar på arbejdspladsen bliver styrket i forhold til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Så selvom det i anbefalingerne ikke direkte fremstår som et krav, at ledere med personaleansvar skal uddannes, så er vi glade for, at det står så klart, at der er behov for et kompetenceløft inde for det psykiske arbejdsmiljø.

Det er et vigtigt politisk signal, at man så at sige straffer dem, der ikke overholder reglerne men til gengæld motiverer de arbejdspladser, hvor man aktivt arbejder for at få et godt arbejdsmiljø

Marie Sonne, næstformand Socialpædagogerne

Vigtigt politisk signal
Marie Sonne fremhæver også som et positivt element i anbefalingerne, at Arbejdstilsynet fremover skal besøge færre virksomheder - men til gengæld gå mere målrettet efter de arbejdspladser, hvor der er problemer med arbejdsmiljøet og give disse større bøder end i dag.

– Vi er helt med på, at Arbejdstilsynet får bedre mulighed for at ramme dem, der gentagne gange bryder arbejdsmiljølovgivningen. Det er et vigtigt politisk signal, at man så at sige straffer dem, der ikke overholder reglerne, men til gengæld motiverer de arbejdspladser, hvor man aktivt arbejder for at få et godt arbejdsmiljø.

Savner midler til Arbejdstilsynet
Til gengæld er hun bekymret over, at ekspertudvalget ikke lægger op til at tilføre Arbejdstilsynet flere ressourcer.

– Det kan vi kun undre os over, fordi man jo med disse anbefalinger pålægger tilsynet flere og nye opgaver. Set i lyset af, at man gennem de seneste mange år har udsat netop Arbejdstilsynet for drastiske nedskæringer, så er jeg da noget bekymret over, om tilsynet fremadrettet kan leve op til den nye rolle, hvor de både skal kontrollere, vejlede og motivere, siger Marie Sonne.

Socialpædagogerne ser nu frem til de kommende politiske forhandlinger, som skal være med til at omsætte anbefalingerne til handling.

– De nye anbefalinger er jo intet værd uden handling. Vi følger derfor de kommende forhandlinger med stor interesse, slutter Marie Sonne.

Ekspertudvalget om arbejdsmiljø:

Regeringen nedsatte i juli 2018 ekspertudvalget, efter en stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viste, at det gik i den forkerte vej med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Ekspertudvalget fik til opgave at kortlægge og gentænke indsatsen på arbejdsmiljøområdet og komme med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Udvalget består af:

  • Pia Gjellerup, centerleder ved Center for Offentlig Innovation (formand)
  • Morten Skov Christiansen, næstformand, LO
  • Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør, DA
  • Bente Sorgenfrey, formand, FTF
  • Kristian Heunicke, direktør, KL
  • Kåre Christensen, senior arbejdsmiljøchef, NCC
  • Lene Falgaard Eplov, forskningsoverlæge, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstadens Psykiatri
  • Henrik Kolsted, professor og overlæge, Institut for Klinisk Medicin, Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet
  • Per Tybjerg Aldrich, markeds- og projektchef, NIRAS Joblife
Bliv medlem