Gå til indhold

Forlig

460 mio. kr. til arbejdsmiljøet

Med en ny politisk aftale får Arbejdstilsynet flere muskler - og det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse. På tide, lyder det fra Socialpædagogerne

25. april 2019

Artikel
TR-guide arbejdsmiljø

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for et velfungerende arbejdsmarked - men alt for mange oplever at blive syge og nedslidte af at gå op arbejde. Det er baggrunden for, at regeringen den 25. april har præsenteret et nyt forlig, der skal målrette arbejdsmiljøindsatsen for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på landets arbejdspladser.

Med aftalen, som alle partier undtagen Enhedslisten står bag, tilføres Arbejdstilsynet 460 mio. kr. frem mod 2022. Og det økonomiske skulderklap vækker glæde hos Socialpædagogernes forbundsnæstformand Marie Sonne:

– Set i lyset af den udhuling af Arbejdstilsynet, der har fundet sted de seneste år, er det her forlig en rigtig positiv ting. Vi har mere end nogensinde brug for et stærkt tilsyn, der kan være med til at løfte arbejdsmiljøet på landets arbejdspladser, siger hun.

Aftalen indebærer også, at Arbejdstilsynets tilsyn i højere grad målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer, de tilsynsførende får bedre mulighed for at vejlede virksomhederne i, hvordan de sikrer et sundt arbejdsmiljø - og der skal gennemføres flere særlige brancheindsatser i fx nedslidningstruede brancher.

Socialpædagogerne havde gerne set, at kompetenceudvikling inden for psykisk arbejdsmiljø bliver obligatorisk

Marie Sonne, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

Fokus på psykisk arbejdsmiljø
Partierne bag aftalen er også enige om, at der skal mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Det skal bl.a. ske ved, at det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse, så det bliver tydeligere, hvad der gælder af regler for forebyggelse af risici i det psykiske arbejdsmiljø.

– Vi er meget tilfredse med, at det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse - og at reglerne bliver mere tydelige. På den måde vil det blive klarere for både ledere og medarbejdere, hvordan Arbejdstilsynet reagerer overfor problemer med fx for stor arbejdsmængde, tidpres, uklare krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav og arbejdsrelateret vold. Det er jo disse belastninger, som typisk belaster i hverdagen på socialpædagogiske arbejdspladser, siger Marie Sonne.

Med aftalen vil politikerne også styrke uddannelsen i psykisk arbejdsmiljø til hhv. ledere og arbejdsmiljørepræsentanter.

– Socialpædagogerne havde gerne set, at kompetenceudvikling inden for psykisk arbejdsmiljø bliver obligatorisk. Men vi hilser det velkomment, at der nu bliver sat fokus på at styrke området for særligt ledere og AMR’er, siger Marie Sonne.

Det politiske forlig tager udgangspunkt i de anbefalinger, som regeringens ekspertudvalg for arbejdsmiljø præsenterede i september.

Læs mere om ekspertanbefalingerne

Ud over penge til Arbejdstilsynet og øget fokus på psykisk arbejdsmiljø skærpes bøder og sanktioner over for de virksomheder, der begår alvorlige overtrædelser af arbejdsmiljøloven, og kontrollen med udenlandske virksomheder styrkes.

 

Bliv medlem