Gå til indhold

Synlige tillidsrepræsentanter

De unge skal kende mig, før de tør tage fat i mig

26-årige Michell Varenholt Nejad har kun 8 TR-timer om måneden, så hun må tænke kreativt for at nå ud til sine ca. 60 medlemmer – fordelt på tre matrikler

22. september 2020

Artikel
Michell_Varenholt_Nejad_4_HIGH.jpg
Når tillidsrepræsentant Michell Varenholt Nejad sender nyhedsmails ud til medlemmerne, vil hun fremover sætte et billede på, så det bliver tydeligere, hvem hun er.

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Ricky John Molloy

Det ligger næsten i navnet: Vi er tillidsrepræsentanter. Medlemmerne skal have tillid til os, før vi kan kæmpe deres sag. Og første skridt på vej mod tillid er kendskab.

Sådan opsummerer 26-årige Michell Varenholt Nejad baggrunden for, at hun som tillidsrepræsentant gør en stor indsats for at blive mere synlig overfor de ca. 60 medlemmer på bofællesskaberne Inge og Sofie Marie i Ringsted.

– Men når jeg kun har otte TR-timer om måneden, kan det godt være svært. Især fordi medlemmerne er fordelt på tre forskellige matrikler, og jeg ved godt, at jeg skal gøre en endnu større indsats for at nå ud til dem, der arbejder på de andre matrikler, siger Michell Varenholt Nejad.

Lige fra begyndelsen ønskede jeg at sætte fokus på synlighed og gøre opmærksom på Socialpædagogerne som fagforening – også overfor de unge, for de skal kende mig, før de tør tage fat i mig

Michell Varenholt Nejad

Kaffetår med mening i
For knap to år siden blev hun valgt som TR, da den forhenværende TR ønskede at give faklen videre efter mange år på posten.

– Lige fra begyndelsen ønskede jeg at sætte fokus på synlighed og gøre opmærksom på Socialpædagogerne som fagforening – også overfor de unge, for de skal kende mig, før de tør tage fat i mig, fortæller Michell Varenholt Nejad.

Siden har hun taget en masse initiativer, der spænder fra medlemsmøder til nyhedsmails, oplæg på introkurser og information til nye studerende i praktik.

– Jeg har en meget opbakkende ledelse, og jeg fået lov til at deltage på alle introkurser for nyansatte som underviser i socialpædagogik, hvor jeg holder halvanden times oplæg. Det handler ikke om fagforeningen, men jeg præsenterer mig som tillidsrepræsentant og bagefter ved alle nye, hvem jeg er.
Oplægget er både for socialpædagoger og andre nyansatte som fx ledere og FOA-folk.

– Mit fokus er, hvad der er kernen i socialpædagogik, nemlig relationsdannelse, som altid er en forudsætning for udvikling. Jeg taler blandt andet om, at der i samfundet godt kan være nogle fordomme om socialpædagogisk arbejde: Så sidder de bare der og drikker kaffe. Men vi sidder aldrig bare og drikker kaffe. Der er altid en mening bag, og den handler om relationen til den borger, vi drikker kaffe med.

Nyhedsmail til alle
Med jævne mellemrum sender Michell Varenholt Nejad også en nyhedsmail ud til alle ansatte i huset, hvor hun fortæller om nogle af de områder, hun beskæftiger sig med som TR. Det har fx handlet om de nye ferieregler og arbejdstidsregler.

–  Og så gør jeg meget ud af at skrive, så det også kan forstås af folk, der ikke ved særlig meget om overenskomster. Når jeg sender mails ud, vil jeg fremover også vise et billede af mig selv, så det bliver tydeligere, hvem jeg er. Og så vil jeg også overveje at bruge videohilsner, siger hun.

Sidste år arrangerede Michell Varenholt Nejad et medlemstilbud med foredrag på arbejdspladsen af sundhedsinnovator og fysioterapeut Peter Thybo, hvor hun havde søgt – og fået – økonomisk støtte fra Socialpædagogernes Initiativpulje. Det blev en succes, og efter sommerferien vil hun begynde at afholde medlemsmøder.

–  Første møde kommer til at handle om, hvad medlemmerne kan bruge mig til, og jeg vil se på lønsedler. Senere skal vi også have faglige debatter og tale om, hvordan medlemmerne kan få indflydelse på arbejdspladsen, siger hun.

Derudover gør Michell Varenholt Nejad også meget ud af at dele forskellige info-materialer ud til medlemmerne – fx har hun lige lagt en brochure fra Kreds Midtsjælland til de nye pædagogstuderende.

– Og så lægger jeg vægt på også at skrive en hilsen, så de ved, at den er fra mig – og at jeg tænker på dem, og er opmærksom på dem.

MELD DIG IND

Som medlem hos Socialpædagogerne får du økonomisk tryghed, og du bliver en del af et stort fagligt fællesskab, der kæmper for at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår for dig og dine kolleger.

Meld dig ind nu: Ja, tak. Giv mig tryghed

TR synlighedskampagne

Den 28. september kickstarter vi en synlighedskampagne målrettet yngre kollegaer på arbejdspladsen - og som TR spiller du en hovedrolle.

Vi opfordrer til, at du tager (en ekstra) snak med din yngre kollegaer, så de får endnu mere indblik i, hvad de kan bruge dig til som TR i deres hverdag.

Bliv medlem