Gå til indhold

Besøgsforbud

Så er der åbnet helt op for besøg

Takket være dygtige socialpædagoger er det lykkedes at bringe coronasmitten så langt ned, at det er forsvarligt at åbne socialområdet mere op. Derfor bliver besøgsforbuddet på socialområdet nu ophævet. Vi er så klar, lyder det fra et bosted

23. juni 2020

Artikel
Flag.jpg
Besøg er med til at give normalisering for de beboere, der har så svært ved at forstå hele coronasituationen, mener forstander Mie Karleby, der oplever, at de pårørende desuden er meget påpasselige i forhold til at undgå smitte.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Så kom dagen mange har ventet på: Social- og indenrigsminister Astrid Krag og et bredt politisk flertal ophæver det midlertidige forbud mod besøg på socialområdet, som har skullet beskytte sårbare borgere mod coronavirus.

Det betyder, at mange borgere nu igen kan se deres kære – de generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne skal dog stadig overholdes.

– På mange områder er vi på vej mod normalen – også på socialområdet, hvor vi er i gang med genåbningen på en både faglig og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Den væsentligste grund til, at vi er nået dertil, er jeres indsats derude. Med faglighed har I fundet løsninger og fået en hverdag til at fungere, siger forbundsformand Benny Andersen.

Stadig beskyttelse af særligt sårbare

Før politikerne besluttede at ophæve besøgsforbuddet, er flere organisationer på socialområdet blevet taget med på råd, bl.a. Socialpædagogerne. I den forbindelse har forbundet understreget vigtigheden af, at man lokalt stadig skal kunne beskytte enkelte, særligt sårbare borgere eller hele tilbud mod lokale smitteudbrud. Og det er blevet hørt.

Begrænsningerne skal dog overvejes nøje, og lederne skal i de tilfælde stadig drage omsorg for, at også særligt udsatte beboere kan få besøg i ’kritiske situationer’ eller af 1-2 faste besøgspersoner, lyder det i en pressemeddelelse fra social- og indenrigsministeriet.

Jeg oplever, at de pårørende er meget påpasselige i forhold til at undgå smitte. En del borgere er jo i risikogruppen, og deres forældre har en alder, der gør, at de også er. Derfor vil de jo gøre alt for at sikre, at der ikke skal tilstøde deres børn eller dem selv noget

Mie Karleby, forstander

Alle passer på hinanden

På bostedet Kamager for voksne med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser bringer beslutningen om at ophæve besøgsforbuddet stor glæde.

Her har man i en periode ud fra konkrete vurderinger lavet individuelle dispensationer for, at de borgere, der reagerede kraftigt på nedlukningen, kunne få flere besøg, fortæller forstander Mie Karleby. Og alle er klar til fortsat at holde hovedet koldt, hjertet varmt og hænderne rene.

– Besøg er med til at give normalisering for de beboere, der har så svært ved at forstå hele coronasituationen, og jeg oplever, at de pårørende er meget påpasselige i forhold til at undgå smitte. En del borgere er jo i risikogruppen, og deres forældre har en alder, der gør, at de også er. Derfor vil de jo gøre alt for at sikre, at der ikke skal tilstøde deres børn eller dem selv noget, siger hun.

Et grundigt forarbejde

På Kamager er genåbningen blevet grundigt forberedt og centralt styret: De pårørende modtager skriftlig information om retningslinjerne ved besøg. De må ikke komme i fællesarealerne, de må ikke have gaver med, og de skal bruges engangsservice, hvis de skal spise og drikke. Desuden får borgeren en kurv med sprit og klude ud i lejligheden i forbindelse med besøg. Og endelig er alle besøg er aftalt med ledelsen og noteret på en stor tavle i personalerummet.

– Det giver stor tryghed, hvis vi skal spore smitte. Og jeg vil nok holde fast i at vide, hvem der kommer hvornår. Ligesom det giver rigtig god mening, at jeg som leder fortsat kan begrænse eller afskære besøg, idet der hviler et stort ansvar på mig, men også fordi vi lokalt har stor viden om forholdene og beboerne. Men det er grundlæggende en stor glæde, at vi nu kan åbne mere op, og vi er så klar, siger hun.

De nye besøgsregler kort

Social- og Indenrigsministeriet ophæver det generelle besøgsforbud på sociale tilbud fra den 24. juni 2020. De nye besøgsregler er nu i hovedtræk, at:

  • besøg kan ske som normalt på sociale tilbud, og der gælder som udgangspunkt ikke særlige restriktioner for afviklingen af besøg.
  • sundhedsmyndighedernes retningslinjer for minimering og håndtering af COVID-19 skal fortsat følges, herunder i forhold til afstand, rengøring og hygiejne.
  • Det er muligt for den lokale ledelse at begrænse eller afskære besøg, hvis det er nødvendigt for at minimere et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller hvis en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.
    • Begrænsningerne kan besluttes i forhold til en eller flere konkrete besøgssituationer, for en eller flere borgere på tilbuddet eller for hele tilbuddet.
    • Det er dog ikke muligt at begrænse eller afskære besøg i kritiske situationer (kritisk syge/døende borgere, forældres samvær med anbragte børn samt nære pårørendes besøg hos voksne borgere med svære kognitive funktionsnedsættelser).
    • Det er ikke muligt at begrænse besøg på udearealer fra 1-2 udpegede faste besøgspersoner.

Læs mere på social- og indenrigsministeriets hjemmeside

20 millioner til sommeraktiviteter

I forbindelse med den politiske aftale om sommerpakken fra den 19. juni 2020 er der sat 20 mio. kr. af til, at beboere på både socialpsykiatriske botilbud og andre botilbud kan tage på dagsture, og til at der kan tilrettelægges andre sociale aktiviteter henover sommeren og resten af året.

Det kan for eksempel være besøg på udendørs seværdigheder, guidede ture, en tur til stranden eller i zoologisk have. Turene skal tilrettelægges inden for de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer. Sammen med åbningen for besøg kan det være med til at sikre en bedre trivsel, siger social- og indenrigsminister i en pressemeddelelse.

Midlerne skal gå til at dække botilbuddenes udgifter forbundet med dagsturene/aktiviteterne, som fx transport, bespisning og entrebilletter, ekstra personaleressourcer samt ekstra udgifter forbundet med at overholde de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer.

Kommunerne kan samarbejde med frivillige foreninger om at tilrettelægge dagsturene/aktiviteterne, eksempelvis SIND som har lokalafdelinger i hele landet.

Bliv medlem