Gå til indhold

Genåbning

Nu kan flere borgere få pårørende på besøg

Som led i genåbningen bliver der nu lempet på besøgsforbuddet, så flere borgere kan få besøg af pårørende. Socialpædagogerne hilser det velkommen, men understreger, at det kræver, at der følger både ressourcer til ekstra personale og værnemidler med

14. maj 2020

Artikel
Benny_3_HIGH.gif
Forbundsformand Benny Andersen byder de nye lempelser af besøgsrestriktionerne velkommen og er glad for, at myndighederne har lyttet og lader det være op til den lokale ledelse at tilrettelægge besøgene.

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Danmark åbner langsomt op, og det betyder også, at der langsomt åbnes for, at flere borgere kan få besøg af deres pårørende, som der ellers har været forbud mod – undtagen i helt kritiske situationer. Det fremgår af en ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet, som er resultat af den politiske aftale blandt alle Folketingets partier om genåbning.

Konkret betyder det, at besøgsrestriktionerne på botilbud og anbringelsessteder lempes, så den lokale ledelse kan træffe beslutning om, hvordan besøg kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt for den enkelte borger og medarbejderne. Desuden bliver besøg muligt på dagtilbud som fx aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og misbrugsbrugsbehandlingstilbud. 

Hver borger får 1-2 faste besøgspersoner for at minimere smittekæder. I udgangspunktet skal besøgene foregå udendørs, men i særlige tilfælde kan borgerne få besøg, hvis de har egen indgang til egen bolig.

Partierne er i aftalen om genåbning enige om, at flere sårbare borgere skal have mulighed for besøg for at afhjælpe ensomhed og afsavn i gennem en særlig kritisk tid.

Lokale beslutninger
For forbundsformand Benny Andersen har et besøgsforbud på botilbud været vigtigt og rigtigt at have for at mindske smitte af sårbare borgere med COVID-19, selvom det også har betydet store afsavn. Men nu er vi i den nye fase, som alle Folketingets partier har besluttet, forklarer han, og derfor er Socialpædagogerne kommet med input til, hvordan lempelserne kan foregå.

- Når jeg har haft møder med socialministeren og KL om, hvordan vi kan åbne sikkert op og lempe besøgsforbuddet, så har det for mig været helt afgørende, at de lokale tilbudsledere får en nøglerolle i at vurdere, hvordan lempelserne konkret skal ske på de enkelte tilbud, siger han.

Samtidig er det vigtigt, at der er kapacitet til at gennemføre besøgene, slår han fast:

- Det vil både sige, at der skal være tilstrækkeligt med medarbejdere, og det vil også sige, at det er helt nødvendigt, at der er adgang til både værnemidler og test.

Bæredygtige løsninger
Og netop fordi at myndighederne slår fast, at det er de lokale ledere, der skal træffe beslutningerne og finde forsvarlige måder at gennemføre besøgene, så er Benny Andersen tryg ved, at der bliver fundet på gode løsninger, der også sikrer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt for medarbejderne.

- Det er alle jer socialpædagoger, resten af samfundet nu kan takke. For det er jer, der har gjort det muligt, at der nu kan åbnes op for, at borgere på botilbud kan få besøg. Og det kan vi, fordi I har haft en både fagligt stærk og forsigtig tilgang til det at arbejde under coronakrisen, siger han.

Den nye bekendtgørelse træder i kraft onsdag den 13. maj, og tilbuddene skal senest om syv dage kunne gennemføre besøg.

FAKTA: Se Social- og Indenrigsministeriets faktaark om bekendtgørelsen

Besøgsrestriktionerne lempes

Tilbud hvor besøgsforbud ophæves:

- stofmisbrugsbehandlingstilbud

- beskyttet beskæftigelse

- aktivitets- og samværstilbud


Tilbud hvor besøgsforbuddet lempes:

- botilbud

- anbringelsessteder

Den lokale ledelse bestemmer:
På botilbud og anbringelsessteder bliver den lokale ledelses råderum større, sådan at den enkelte leder kan vurdere ud fra en sundhedsfaglig og socialpædagogisk, hvordan og hvor længe besøgene skal foregå

Ledelsen kan i samarbejde med borgeren træffe beslutning om, hvem de 1-2 faste besøgspersoner skal være

I udgangspunktet skal besøgene gennemføres udendørs, men der åbnes også for muligheden for, at pårørende kan komme på besøg i borgerens eget hjem på botilbuddet, hvis der er egen indgang, og sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer overholdes

Børn under 18 år vil fortsat skulle have samvær med fx forældre 

Den nye bekendtgørelse om besøgsrestriktioner træder i kraft i dag onsdag d. 13. maj, og tilbuddene skal senest om 7 dage kunne gennemføre besøg.

Uddybende spørgsmål kan rettes til VISO’s socialfaglige hotline tlf.: 72 42 40 00 (alle hverdage 9-18)

Læs Social- og Indenrigsministeriets faktaark om de nye regler for besøg

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Bliv medlem