Gå til indhold

Coronavirus

Besøgsforbud gælder stadig

En ny bekendtgørelse, som Social- og Indenrigsministeriet har sendt ud søndag 5. april, slår fast, at besøgsforbud på sociale tilbud stadig er gældende. Kun i helt særlige kritiske situationer kan der gives en dispensation

6. april 2020

Artikel
Besøgsforbud-web.gif
En ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet slår fast, at besøgsrestriktionerne på Sociale tilbud stadig gælder. Som her på Mette Mariehjemmet i Vanløse, hvor man fra dag ét under corona-krisen har valgt at sige nej tak til besøg udefra

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Sofia Busk

Der har i den forløbne uge været en del tvivl om, hvorvidt de besøgsrestriktioner, som har været gældende siden den 18. marts, nu skulle ophæves. Men nu er der ikke mere tvivl. Søndag 5. april udsendte Social- og Sundhedsministeriet en ny bekendtgørelse, der slår fast, at besøgsrestriktionerne stadig er gældende.

Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen er glad for, at der nu er klare linjer omkring besøg på sociale tilbud.

– Vi har de seneste dage været i tæt dialog med sundhedsmyndigheder og ministre omkring besøgsrestriktionerne, fordi vi ved, hvor vigtigt det er for vores medlemmer og deres hverdag under corona-krisen, at ingen er i tvivl om, hvad der gælder. Derfor er vi også meget tilfredse med den bekendtgørelse, som nu slår fast, at besøgsforbuddet stadig er gældende.

Bekendtgørelsen slår også fast, at der kun i helt særlige kritiske situationer kan gives en dispensation for besøgsforbuddet. Den dispensation skal gives af ledelsen af et tilbud, som i sin vurdering skal sikre, at eventuelle besøg afvikles, så sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger overholdes og under hensyn til de ansatte, øvrige beboere, fysiske forhold, værnemidler mv.

Læs mere om bekendtgørelsen på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Husk, at du under corona-krisen kan holde dig opdateret på sl.dk/corona, hvor du finder svar på mange af de spørgsmål, du måtte have som medarbejder.

Besøgsforbuddet gælder også botilbudslignende tilbud
Efter uklarhed om, hvilke tilbud, der er omfattet har Social- og Indenrigsministeriet d. 8. april præciseret, at botilbudslignende tilbud også er omfattet af besøgsforbuddet.

Botilbudslignende tilbud er ikke tilbud efter serviceloven, men er hjælp og støtte til
borgere i boligformer efter andre bestemmelser end serviceloven, som f.eks. almenboligloven, hvor der er fællesarealer og tilknyttet personale. Tilbuddenes målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og hjælpen til beboerne omfatter bl.a. hjælp og støtte efter servicelovens § 85 i væsentligt omfang.

 

Bliv medlem