Gå til indhold

Feriepenge

Guide: Nyt om dine indefrosne feriepenge

Den politiske beslutning om at udbetale dele af de indefrosne feriepenge rejser naturligt en masse spørgsmål. Særligt spørgsmålene om hvordan pengene udbetales og hvordan de beskattes har vakt stor interesse.

12. august 2020

Artikel
cb-pengesedler-i-vifte.jpg

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Colourbox

I et forsøg på at stimulere den danske økonomi har regeringen og en stribe partier besluttet at udbetale dele af de indefrosne feriepenge, som med ændringerne i ferieloven ellers skulle have været indefrosset indtil pensionsalderen. Lovforslaget bliver færdigbehandlet i Folketinget den 17. august.

Hvornår får jeg pengene?


Man kan bede om at få sine indefrosne feriepenge fra oktober og frem til 1. december. Det vil fortsat være muligt selv at vælge, om pengene skal udbetales, eller du vil vente til pensionen.

Udbetaling: Det ved vi

  • Pengene beskattes som normal indkomst, hvilket vil sige, at man risikerer at skulle betale topskat af dem, hvis ens indkomst er i det leje.
  • Der går op til 2 uger fra man har bedt om at få pengene udbetalt, til de står på ens konto.
  • Udbetaling foregår digitalt på borger.dk, hvor man logger på med NemID og beder om pengene. Efter nogle dage får man et brev med angivelse af, hvor mange penge man får udbetalt og hvornår.
  • Nogle vil dog opleve at få et forkert beløb udbetalt, fordi arbejdsgiverne endnu ikke har indberettet, hvor mange feriepenge den enkelte lønmodtager har til gode. Derfor baserer udbetalingen af feriepengene sig i stedet på skattemyndighedernes indkomstregister, hvor der er to fejlkilder: Hvis man har holdt ferie med løn i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 – for når man holder ferie, optjener man ikke feriepenge. Omvendt vil man få udbetalt for lidt, hvis man sparer op til pension og trækker det fra i skat.
  • Hvis man ikke beder om pengene nu, bliver de stående, og man får dem, når man forlader arbejdsmarkedet.

Hvem kan få de indefrosne feriepenge udbetalt?


Alle, der har haft et arbejde og modtaget løn i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020, vil have indefrosne feriepenge til gode. Hvor mange feriedage de dækker, og hvor mange feriepenge det drejer sig om, kommer helt an på, hvor mange måneder du har arbejdet i denne periode. Det vil sige, at også fleksjobbere, vikarer, studerende i praktik og andre, der har haft et arbejde i hele eller dele af perioden, får udbetalt feriepenge.

Modtager du en overførselsindkomst som fx folkepension, førtidspension eller lignende, så optjener du ikke feriepenge. Du modtager dog 1000 kr. skattefrit i stedet uden modregning i din ydelse.

Hvad hvis jeg er på barsel i perioden, hvor feriepengene bliver opsparet?


Hvis du under din barsel har fået løn- og pensionsindbetalinger, så har du også optjent feriepenge og kan få dem udbetalt.

Har jeg feriepenge til gode som plejefamilie?


Alle arbejdsgivere har pligt til efter loven at indefryse feriepenge for den pågældende periode. Det gælder altså også for familieplejere.

Det har ingen betydning, om man fx holder ferie med løn eller med feriegodtgørelse, om man holder ferie med eller uden plejebarn. De indefrosne feriemidler er den enkelte lønmodtagers penge, som et flertal i Folketinget altså vil give lønmodtagerne mulighed for at hæve før tid.

Hvor meget kan jeg få udbetalt?


Det afhænger af din indkomst den 1. september 2019 til den 31. august 2020. Feriepengene udregnes ud fra din totale indkomst – altså inklusive alle tillæg. Du kan udregne det totale beløb – altså alle fem uger – ved at tage 12,5 % af din  ferieberettigede løn før skat. Husk, at du skal betale skat af de udbetalte, indefrosne feriepenge.

Foreløbig er der indgået aftale om at udbetale tre ud af de fem indefrosne uger. Til efteråret vil regeringen forhandle om en eventuel udbetaling af de resterende indefrosne feriepenge.

Nogle medier har annonceret, at man på borger.dk kan se, hvor mange indefrosne feriepenge man kan få udbetalt. Det er ikke helt rigtigt.

Arbejdsgiver har frist til at indberette den samlede optjening af de indefrosne feriepenge den 31. december 2020. Arbejdsgiver kan dog vælge at indberette det løbende. Gør din arbejdsgiver det, kan du følge med ved at logge ind på borger.dk. Hvis din arbejdsgiver ikke gør det, bliver du mødt med beskeden om, at arbejdsgiver ikke har indberettet endnu.

Bliver mine indefrosne feriepenge modregnet i mine offentlige ydelser?


Nej, partierne er enige om, at der ikke skal modregnes, hvis du i mellemtiden er gået på pension eller modtager fleksløntilskud eller arbejdsløshedsdagpenge osv.

Kommer jeg til at mangle feriepenge næste år, når de indefrosne feriepenge bliver udbetalt?


Nej, de indefrosne feriepenge er indefrosset i en overgangsperiode, inftil den nye ferielov er fuldt indfaset. Det var meningen, at de indefrosne feriepenge først skulle have været udbetalt, når du gik på pension, men nu udbetales de tidligere grundet coronakrisen.

Find yderligere information

Beskæftigelsesministeriet bm.dk

Udbetaling Danmark borger.dk

 

Bliv medlem