Gå til indhold

Coronavirus

Familieplejere i økonomisk coronaklemme

Aflastningsfamilier havde stadig kontrakt med kommunen. Men da corona lukkede ned for, at anbragte børn kom i aflastning, blev lønkassen smækket i. Helt urimeligt, mener Socialpædagogerne, der er gået ind i sagerne.

27. maj 2020

Artikel
Hængelås_colourbox.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Forestil dig ’Peter’. Han er 12 år og anbragt i en plejefamilie. I kortere perioder, hvor plejefamilien har brug for aflastning, bor han på en døgninstitution. Men da coronakrisen lukker store dele af Danmark ned, er aflastning ikke længere en mulighed. Døgninstitutionen står dog stadig stand-by og modtager stadig betaling fra kommunen.

Forestil dig så, at Peter i stedet er i aflastning i en aflastningsfamilie. Også her aflyser krisen al aflastning. Og også her er aflastningsfamiliens kontrakt med kommunen uændret, ligesom de stadig skal møde op til møder med kommunen. Men når det kommer til løn, er kommunens melding klar: Ingen børn, ingen penge.

Det er virkeligheden for flere familieplejere, Socialpædagogerne har været i kontakt med, bl.a. i Kreds Midt- og Vestjylland.

– Det udstiller den sårbare måde, kommunerne aflønner familieplejere. Og det viser, at man ikke tænker familieplejere ind som en central samarbejdspartner, der skal understøttes i en svær krisetid på lige fod med andre ansatte. Det er virkelig et skråplan, siger kredsformand Peter Sandkvist.

Det er klart, at løsningen på den lange bane er at få overenskomstlignende aftaler på området, så vi ikke gang på gang skal ud i denne her slags diskussioner.

Verne Pedersen, forbundsnæstformand i Socialpædagogerne

Der er et mørketal

Socialpædagogerne har også modtaget henvendelser fra familieplejere, der er sat ned i vederlag i forbindelse med, at et plejebarn kom på efterskole, men under corona – hvor efterskolerne blev lukket og børnene sendt hjem – ville kommunen ikke hæve vederlaget igen.

– Mange familieplejere føler sig udsat og vil ikke stille sig på tværs i forhold til samarbejdet med kommunen, så jeg tror desværre, at der er et mørketal. Derfor er det vigtigt, at familieplejerne er opmærksomme på problemet og ved, at vi står klar til at hjælpe i kredsene, siger han.

I første omgang hjælper kredskonsulenterne med at ’åbne kommunernes øjne for problemstillingerne’ ved dialog, som Peter Sandkvist udtrykker det. Hvis det ikke hjælper, kan der være grund til at overdrage sagen til forbundets advokat, som så stævner kommunen – det vil være næste skridt i den nuværende sag om aflastningsfamilierne, der ikke har fået deres retmæssige vederlag, og det er kommunen netop blevet underrettet om.

Ikke godt nok

Men på sigt mener Peter Sandkvist, at vejen frem er at betragte familieplejere som tætte samarbejdspartnere i forvaltningen ved at give dem nogle overenskomstlignende forhold. Og det er forbundsnæstformand Verne Pedersen helt enig med ham i.

– Det er vigtigt, at familieplejerne har kontaktet kredsene, som har ekspertisen til at hjælpe og forfølge sagerne. Så burde det ligge lige til højrebenet, at sagerne bliver løst. Men det er klart, at løsningen på den lange bane er at få overenskomstlignende aftaler på området, så vi ikke gang på gang skal ud i denne her slags diskussioner, siger hun.

Vederlag ved aflyst aflastning

Hvorvidt du som aflastningsfamilie har ret til vederlag i forbindelse med aflysning afhænger af, hvordan din kontrakt ser ud. Vi anbefaler derfor, at du kontakter din kreds, hvis du ikke har fået vederlag, så du kan få en vurdering af, hvorvidt du har krav på vederlag eller ej.

Coronakrisen rejser løbende andre, nye spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig som familieplejer. Du finder svarene på sl.dk/corona

Er du familieplejer - og vil du gerne være del af et fagligt fællesskab?

Familieplejere hos Socialpædagogerne er en del af et fagligt fællesskab. Vi tilbyder et sikkerhedsnet og faglig udvikling gennem temadage og kurser. Få hjælp og rådgivning omkring ansættelsesretlige forhold.

Læs om tilbudene til familieplejere, såsom krisehjælp, pensionsordning, fagligt fællesskab.

5 KONTANTE FORDELE VED AT VÆRE MEDLEM

  • Billige forsikringer gennem Alka.
  • Fagforeningsfradrag: Du kan trække 6000 kr. årligt af dit kontingent fra i skat.
  • Rabatter på mange varer og services med LO Plus-kortet.
  • Rabatter og bonus gennem Forbrugsforeningen.
  • Lønforsikring, som dækker 80 % af din løn i op til 6 måneder, når du er medlem af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes a-kasse.

Se den komplette liste af kontante medlemsfordele - og bliv medlem.

 

Bliv medlem