Gå til indhold

OK21

Socialpædagogerne rejser krav om overenskomst for familieplejere

Familieplejerne skal have en overenskomst. Sådan lyder kravet fra Socialpædagogerne. Et krav, som forbundet nu rejser overfor Kommunernes Landsforening i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2021

15. december 2020

Artikel
OK21_logo1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

– Som faglig organisation finder vi det principielt uacceptabelt, at en så vigtig kommunal medarbejdergruppe som familieplejerne som den eneste er sat uden for den danske model, siger Socialpædagogernes formand, Benny Andersen.

Socialpædagogerne rejser kravet om overenskomst på baggrund af et udtalt ønske fra medlemmer på området. For i modsætning til alle andre kommunalt ansatte har familieplejere ingen overenskomst - de er derimod ansat på individuelle kontrakter.

En overenskomst vil sikre stabilitet i anbringelserne til gavn for både børnene og kommunerne, for når der er ro på familieplejernes løn- og ansættelsesforhold, er der ro til fokus på opgaven omkring barnet, mener Benny Andersen:

– Vi oplever, at vores familieplejemedlemmer føler sig presset på deres løn- og ansættelsesforhold, og den usikkerhed kan vi komme til livs med en overenskomst, der regulerer familieplejernes løn- og ansættelsesforhold.

Han understreger, at det skal være en overenskomst, der skal tage højde for de særlige forhold, der gør sig gældende for en gruppe medarbejdere, der arbejder i eget hjem og hele døgnet.

En fordel for begge parter

Det er ikke første gang, Socialpædagogerne rejser krav om overenskomst for familieplejerne. Organisationen rejste kravet som et særskilt krav i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2018. Det lykkedes ikke dengang, men det har ikke fået formanden til at opgive kampen.

– Det er det lange, seje træk. Vi kæmper videre. Kommunerne har mere end nogensinde brug for at kunne tiltrække fagligt stærke plejefamilier, så det er bestemt også i KL’s interesse at skabe rammerne for attraktive arbejdsvilkår, siger Benny Andersen.

I de seneste år har familieplejere spillet en stadig mere væsentlig rolle i den kommunale indsats på børne- og ungeområdet. I takt med, at familiepleje vælges som den primære anbringelsesform, anbringes også et stigende antal børn med komplekse problemstillinger. Det skaber efterspørgsel efter, at der er tilstrækkeligt med kvalificerede familieplejere til rådighed.

– Vi ved, at mange kommuner har svært at rekruttere og fastholde kvalificerede familieplejere. Og vi ved, at ordentlige løn- og arbejdsforhold er en forudsætning for at tiltrække den bedst kvalificerede arbejdskraft til opgaven. Derfor mener vi, at en overenskomst på området må være i fælles interesse, siger Benny Andersen.

Socialpædagogerne lægger op til, at der samtidig med forhandlingerne om OK-21 aftales en køreplan for forhandlingerne om en overenskomst på familieplejeområdet med KL.

Ok-forhandlinger 2021

Bliv medlem