Gå til indhold

OK21

Her er vores OK-krav

Løn bliver det altafgørende tema, når parterne på det offentlige område nu tager hul på at forhandle overenskomst for Danmarks i alt 565.000 offentligt ansatte. Kravet til lønforbedringer lyder: Generelle lønstigninger, der som minimum indebærer en sikring af reallønnen for alle ansatte

15. december 2020

Artikel
Benny_Ricky_1128x600.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Ricky John Molloy

Når parterne på det offentlige område sætter sig sammen fredag for at præsentere hinanden for deres krav til overenskomstforhandlingerne, bliver det på en skype-forbindelse. For coronakrisen påvirker hele Danmark – også de overenskomstforhandlinger, som der nu for alvor tages hul på.

Men trods usikkerhed om økonomien på grund af corona, så kræver Socialpædagogerne at der både er penge til især løn, men også de øvrige krav, som forbundet stiller sammen med 50 øvrige fagforbund på det offentlige område.

– Corona har vendt op og ned på alting, men vi er stadig ambitiøse og går til forhandlingerne med en klar forventning om at sikre reallønnen for vores medlemmer. Arbejdsgiverne ønsker en tre-årig overenskomst, og det er vi åbne for. Men så forventer vi også, at de kommer med en ordentlig økonomisk ramme, som er tilpas stor til, at alle får sikret reallønnen, og at der derudover kan afsættes penge til ’vores egne’ forhandlinger, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Ligeløn

På lønfronten venter også en indsats for at gøre noget ved den ulige løn, der præger de kvindedominerede faggrupper. Ved OK18 blev der taget hul på indsatsen i form af en ligelønspulje, og den følges nu op af et tilsvarende krav på den aktuelle dagsorden.

– Ligeløn er et vigtigt fokuspunkt for os. I overenskomsten kan vi tage nogle skridt i den rigtige retning, og det gør vi med dette krav. Bagefter fortsætter ligelønsarbejdet i en politisk spor udenfor OK-regi, for det er også et ansvar for Christiansborg-politikerne at rette op på uligelønnen, siger Benny Andersen

Udover en ligelønspulje stilles også krav om en lavtlønspulje med øremærkede penge til de lavest lønnede grupper.

Arbejdsmiljø

Et emne, der er prioriteret højt, er arbejdsmiljø. Efter mange år med udgiftspres, besparelser og høj arbejdsintensitet på det kommunale og regionale område, er arbejdsmiljøet mange steder blevet presset. Derfor er der mere end nogensinde behov for fortsat udvikling af attraktive arbejdspladser ved OK-21, skriver Forhandlingsfællesskabet bl.a.

OK-21 skal derfor også bidrage til, at de ansatte får et sundt og holdbart arbejdsliv bl.a. via et krav om en fortsat fælles forpligtende indsats for forbedret arbejdsmiljø. Der skal også gøres mere for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, og arbejdsmiljøindsatsen skal både udvikles og styrkes centralt og lokalt.

– Vi skal udvikle attraktive arbejdspladser med et godt arbejdmiljø, så folk kan holde til at blive på arbejdsmarkedet i mange år. Derudover er der også fokus på kompetenceudvikling. Det er enormt vigtigt, at vi hele tiden udvikler vores kompetencer, så vi har arbejdspladser med et højt fagligt niveau, siger Benny Andersen.

Flere hænder og frit valg

Der skal også skabes bedre muligheder for fuldtidsbeskæftigelse og en forpligtende indsats for at få færre timelønsansættelser, tidsbegrænsede ansættelser, deltidsansættelser på få timer mv. Udgangspunktet skal være, at nyopslåede stillinger slås op på fuld tid.

Et andet af de krav, der fremsættes, er muligheden for selv at vælge mere individuelt. Med en frivalgsordning kan den enkelte medarbejder selv vælge, om en del af lønstigningen skal udmøntes som løn, pension eller frihed.

Private og offentlige lønninger følges

Forhandlingsfællesskabet stiller også krav om at videreføre reguleringsordningen, så lønudviklingen i kommuner og regionerne følger med den private lønudvikling. Det er helt afgørende, så de offentligt ansatte ikke ender som et lønmæssigt B-hold, mener forbundsformanden:
– I en krise som vi har lige nu pga. corona, hvor den private lønudvikling er gået i stå, har det også negativ betydning for os. Men det er yderst sjældent, så i det lange løb er det klart en fordel at holde fast i reguleringsordningen. Al erfaring viser, at det bedst kan betale sig for os.

Læs mere: Forhandlingsfællesskabets generelle krav til KL

OK til familieplejerne
Socialpædagogerne har derudover også rejst et særligt krav til KL i forbindelse med kravsudvekslingen. Nemlig at familieplejerne får en overenskomst. Læs mere: Socialpædagogerne rejser krav om overenskomst for familieplejere

Hvem, hvad, hvor om OK21

  • Det er 565.000 offentligt ansatte i kommunerne, regionerne og på det statslige område, der skal have ny overenskomst. Blandt socialpædagoger er familieplejere ikke omfattet.
  • Der er både forhandlinger for alle offentligt ansatte, og så er der forhandlinger, som kun handler om socialpædagogers arbejdsvilkår. I de fælles forhandlinger er det Forhandlingsfællesskabet, som forhandler for lønmodtagerne over for KL og Danske Regioner. På statens område er det som noget nyt Skatteministeriet/Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der forhandler for staten med skatteminister Morten Bødskov, som er den statslige chefforhandler, og Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler for de statsansatte.

I forhandlingerne om socialpædagogers ’egne’ vilkår og overenskomster, er det Socialpædagogerne, der forhandler med arbejdsgiverne direkte

Ok-forhandlinger 2021

Bliv medlem