Gå til indhold

Initiativpuljen

Medlemmerne tager initiativ

Som en del af medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’ har medlemmer kunnet søge om op til 10.000 kr. til et fagligt eller socialt initiativ. Det er blevet til i alt 76 medlemsdrevne initiativer med omkring 2.000 deltagere. Mød nogle af dem her.

6. november 2020

Artikel
Hospitalspaedagog_1128x600jpg.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Privat

'DET HAR GIVET MEDBESTEMMELSE'

På Kolding Sygehus arbejder de to socialpædagoger Anne Mette Wilkens og Rikke Engholm Lund. Da de hørte om Initiativpuljen, havde de straks socialpædagogerne på regionens hospitaler i tankerne: De skulle samles til en netværksdag.

– Her kunne vi få lov til at snakke socialpædagogisk faglighed, vilkår, læring og metoder. Det giver større faglig bevidsthed og faglig stolthed at møde andre socialpædagoger, der deler nogle af de samme overvejelser og dilemmaer i hverdagen, siger Anne Mette Wilkens.

Det lille netværk mødtes på kredskontoret, hvor de fik præsenteret et fagligt oplæg om mentalisering af psykolog Emil Rask og havde tid til at udveksle erfaringer, glæder og frustrationer. Det gav et løft, fortæller Anne Mette Wilkens.

– Vi kan godt føle, at vi bliver lidt glemt – også i mængden af andre store medlemsgrupper i forbundet. Så det giver noget særligt at have et netværk med ligesindede og opleve, at forbundet på den måde også har fokus på os. Det har da givet medbestemmelse, siger hun.

I DIALOG MED POLITIKERNE

Da forbundet lancerede Initiativpuljen, lå det lige for, hvad TR og FTR i Guldborgsund Kommune Ulla Houldcroft og de otte andre tillidsrepræsentanter i hendes TR-netværk gerne ville tage initiativ til: dialogmøder med lokalpolitikere.

– Vi ville netop gerne fortælle dem, at ’vi er socialpædagogerne’  fortælle dem om vores arbejde, vores udfordringer og ønsker for fremtiden, siger hun.

Resultatet blev et dialogmøde med lokalpolitikere i efteråret 2019, der blev så stor en succes, at mødet netop er blevet gentaget – med dobbelt så mange politikere på tværs af flere politiske udvalg.

Kongres 2020

Socialpædagogerne holder virtuel kongres onsdag den 11. november 2020

Find nyheder om kongressen her

– Initiativpuljen har været en fantastisk måde at støtte op om vores socialpædagogiske faglighed, hvilket har afgørende betydning for mig. Det kan jo næsten ikke komme tættere på vores faglighed.

Maria Krogsgaard, socialpædagog

– Politikerne har jo begrænset viden om vores arbejde. De hørte, at vi faktisk har visioner for socialpædagoger og de socialpædagogiske arbejdspladser og kan byde ind med  løsninger på de udfordringer, vi møder. Jeg mener, det er utrolig vigtigt, at vi på den måde synliggør os selv lokalt og inviterer os ind i det politiske maskinrum. Og det er lykkedes, siger hun.

På den måde har Initiativpuljen givet tillidsrepræsentanter – og medlemmer i øvrigt – nogle helt nye handlemuligheder,  mener Ulla Houldcroft – ligesom det har synliggjort forbundets arbejde.

TÆT PÅ FAGLIGHEDEN

’Det var en øjenåbner uden lige’

Den tanke sad socialpædagog Maria Krogsgaard tilbage med, da hun for fire år siden havde læst psykolog Dorthe Birkmoses bog ’Når gode mennesker handler ondt – tabuet om forråelse’. Hendes næste tanke var, at hendes kolleger skulle have glæde af samme aha-oplevelse.

– Mange tror, at forråelse udelukkende handler om de ekstreme tilfælde, vi har set på TV, hvor man selvsagt bare tænker: det der har ikke noget med mig at gøre.’ Men i virkeligheden er forråelse meget mere komplekst og nuanceret. Og alle, der arbejder med borgere med brug for hjælp, kan ikke komme uden om at møde forråelsen i sig selv, hos andre eller i det de er en del af, siger Maria Krogsgaard og fortsætter:

– Derfor ser jeg det som et ansvar at lære om og handle på vore faresignaler, når afmagtsfølelser og moralsk stress opstår, og når vi ser, at handlinger, sproget og dømmekraften tangerer til rå.

Birkmoses bog blev en vigtig fagbog for Maria Krogsgaard. Og hun drømte om at kunne arrangere en temadag med Dorthe Birkmose på sin arbejdsplads, Neurocenter Østerskoven, på tværs af faggrupper. Det blev muligt med midler fra Initiativpuljen.

– Vi arbejder med psykologisk rehabilitering for mennesker med erhvervede hjerneskader. Måden, vi taler med og om borgerne, har afgørende betydning for deres oplevelse af at være her, og for om de føler sig værdsat som mennesker og bevarer håbet og selvværdsfølelsen midt i den krise, det er at få en hjerneskade. Derfor hænger viden om forråelse vanvittigt godt sammen med vores arbejde med at skabe nogle gode borgerforløb for mennesker, der har mistet fodfæste på grund af store livsændringer, siger hun.

Alle blev berørt af temadagen, fortæller Maria Krogsgaard. Og de gik forandrede derfra med viden om, hvad man skal være opmærksom på, og med modet til at handle.

– Initiativpuljen har været en fantastisk måde at støtte op om vores socialpædagogiske faglighed, hvilket har afgørende betydning for mig. Det kan jo næsten ikke komme tættere på vores faglighed, siger hun.

Bliv medlem